Tutkimustiedote: Ilmastonmuutos ja työ -kysely

Tervetuloa vastaamaan ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia käsittelevään kyselyyn. Keräämme tietoa aiheesta suomalaisilta palkansaajilta, ja Sinä kuulut Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta poimittuun satunnaisotokseen. Toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn ja antavan arvokkaan näkemyksesi aiheesta. Osallistumisesi on ensiarvoisen tärkeää, jotta tulokset kuvaisivat mahdollisimman kattavasti palkansaajien näkemyksiä Suomessa. Kysely toteutetaan keväällä 2022 ja toistetaan mahdollisesti myöhemmin kevään 2024 tai 2025 aikana. Kyselyn lopussa tiedustelemme suostumustasi vastata uudestaan vastaavaan kyselyyn.

Miksi Ilmastonmuutoksen työelämävaikutukset -tutkimuskysely tehdään?

Tämä kysely on osa Työterveyslaitoksen tutkimusta ”Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista” (2020–2023). Ilmastonmuutoksella on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan monenlaisia vaikutuksia työelämään, mutta suomalaista tutkimustietoa aiheesta on vähän. Tämän kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tilannekuvaa palkansaajien näkemyksistä. Kyselyn kysymykset liittyvät muun muassa palkansaajien ilmastonmuutosta koskevaan tietoon ja asenteisiin, työpaikalla toteutettuihin muutoksiin, ja oman työn koettuun ilmastoystävällisyyteen. Vastauksesi on tärkeä, sillä tilannekuva työelämässä muodostuu kaikkien työntekijöiden näkemyksistä, ja kaipaamme siihen myös Sinun näkemystäsi. Tulosten perusteella tuotamme tietoa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisessa työelämässä 2020-luvulla.

Miten vastaat kyselyyn?  

Pääset vastaamaan kyselyyn nettisivulla www.tilastokeskus.fi/vastaa ja kirjautumalla sivustolle kirjeessä saamillasi tunnuksilla. Vastaa kysymyksiin valitsemalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi. Voit tarvittaessa keskeyttää vastaamisen ja poistua kyselyohjelmasta. Tällöin vastauksesi tallentuvat ohjelmaan ja voit myöhemmin palata henkilökohtaisen linkkisi kautta jatkamaan kyselyä siitä kohdasta mihin jäit. Voit vastata kyselyyn vain kerran. Vastauksesi tallentuvat automaattisesti edetessäsi lomakkeella. Myös keskeneräisiä vastauksia voidaan hyödyntää aineistossa. Vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi vastaustesi käyttöön tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyperuste on yleinen etu. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.

Osallistuminen on turvallista

Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisina siten, että kaikki yksilöivät tunnisteet poistetaan tutkimusaineistosta. Vastaaminen tapahtuu suojattua tietoliikenneyhteyttä pitkin ja tiedot tallentuvat palvelimille, joilla on erilliset turvajärjestelyt. Tilastokeskus kerää ja toimittaa tunnisteettomassa muodossa olevan aineiston Työterveyslaitokselle. Tiedot säilytetään tietoturvallisesti Työterveyslaitoksella ja niitä käsittelevät ainoastaan tutkimushankkeesta vastaavat henkilöt. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla niin, ettei yksittäisen vastaajan antamia vastauksia voida tunnistaa.

Voita arvonnassa  

Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme S-ryhmän tai K-kaupan 100 euron lahjakorttia. Voit osallistua arvontaan vastaamalla kyselyyn ja jättämällä yhteystietosi kyselyn viimeiselle sivulle niille merkityille kohdille. Arvonnan toteuttaa Tilastokeskus tiedonkeruun päättymisen jälkeen kesällä 2022. Arvontaa varten annetut yhteystiedot tuhotaan arvonnan jälkeen.

Kyselyaineiston hyödyntäminen tutkimuksessa 2022–2023 ja kyselyn mahdollinen jatkokäyttö

Tutkimusaineistoa käytetään tutkimushankkeen perusraportissa sekä tieteellisissä artikkelijulkaisuissa ja väitöskirjatutkimuksessa. Tutkimusaineistoa voidaan lisäksi hyödyntää mahdollisessa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia kartoittavassa seurantatutkimuksessa. Aineistosta analysoituja tuloksia voidaan raportoida Työterveyslaitoksen työelämätiedon verkkopalvelussa (www.tyoelamatieto.fi) ryhmätasolla niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Tutkimusaineisto tarjotaan arkistoitavaksi ilman henkilötietoja pysyvästi Tietoarkistoon. Tietoarkisto voi luovuttaa aineistoa rekisteröityneille asiakkailleen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkiston lisäksi aineiston arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksessa. Yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa arkistoitavasta kyselyaineistosta. Arkistointi tehdään viimeistään 30.5.2028. Kyselytiedonkeruun toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.