Työntekijöiden uudet terveys- ja turvallisuusriskit Euroopassa

EU-OSHA selvitti ESENER 2019 -kyselyssään työpaikkojen uusia ja kehittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä. Kysely osoittaa, että eurooppalaisilla työpaikoilla on vielä paljon tehtävää riskien arvioinnissa, tunnistamisessa ja ehkäisemisessä.

Tule-sairaudet isoin ongelma

Kyselyssä kolme yleisintä ilmoitettua terveysriskiä ovat käsien toistoliikkeet, pitkään paikoillaan istuminen ja vaikeiden asiakkaiden kohtaaminen. Tule-sairauksien lisäksi eurooppalaisia työpaikkoja huolestuttaa eniten psykososiaaliset riskit.

Psykososiaalisia riskejä ei tunnisteta

Pienyritykset ilmoittavat harvemmin terveys- ja turvallisuusriskeistä, erityisesti henkisiä ja sosiaalisia riskejä ei mainita. Psykososiaalisia riskejä, esimerkiksi stressiä ja häirintää, ei vielä tunnisteta riittävästi työpaikoilla. Näistä riskeistä ei ehkä myöskään puhuta kovin avoimesti, mikä voi estää ongelmiin puuttumisen.

Harva arvioi digitalisaation riskejä

ESENER 2019 -kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa, miten digitalisaatio vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Vaikka digitekniikan merkitys kasvaa koko ajan, vain neljännes työpaikoista arvioi sen terveysriskejä. Kehittyvinä riskeinä mainitaan jatkuva oppimisen tarve osaamisen ylläpitämiseksi, pitkään paikoillaan istuminen ja työajan sekä -paikan muutokset.

Riskeihin puututaan aiempaa vähemmän

Selvitys nostaa esille huolestuttavia muutoksia siitä, miten työsuojeluasioita edistetään aiempaa vähemmän. Jopa reilu kolmasosa organisaatioista kertoo, ettei heillä ole riittävästi henkilöstöä tai aikaa huolehtia työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Vaikka kolme neljästä organisaatiosta ilmoittaa tuki- ja liikuntaelinsairauksista, aiempaa harvempi ehkäisee niitä. Esimerkiksi työntekijöiden pitkiin työpäiviin puuttuisi vain 29 % työpaikoista.

Kolmasosassa työpaikoista ei ole lainkaan työntekijöiden edustajaa terveys- ja turvallisuusasioissa. Lisäksi lähes kaikissa maissa työsuojeluviranomaisten käynnit työpaikoilla ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana.

ESENER 3 -kyselyyn osallistui 45 000 työpaikkaa 33 EU-maasta. Vastaavia selvityksiä on tehty vuosina 2009 ja 2014.