Työterveyden ja työturvallisuuden hinta

Työtapaturmat ovat Suomessa lisääntyneet viime vuosina, mutta vakavimmat eli kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet. Eniten työtapaturmia sattuu teollisuudessa työskenteleville miehille.

Hoitaja keskustelee lääkärin kanssa

 

On hyvin todennäköistä, että viime vuosina lisääntyneet työtapaturmat ovat kasvattaneet niistä aiheutuvia kustannuksia, kuten terveydenhuollon, tuotannon menetysten ja korvaavan työn kustannuksia. Vuonna 2015 työtapaturmien ja työperäisten sairauksien arvioidut kustannukset olivat 6 miljardia euroa. Se on 2,9 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Euroopan unionin jäsenmaissa työtapaturmat ja työperäiset sairaudet vähentävät työvuosia jopa 3,3 prosenttia. Se tarkoittaa EU-alueella vuosittain noin 476 miljardin euron kustannuksia.

Vakavissa työtapaturmissa menetetään pahimmillaan ihmishenkiä. Lievemmätkin tapaturmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja voivat johtaa myös yrityksen lakkauttamiseen tai toiminnan pitkäaikaiseen alasajoon. Jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus voidaan ehkäistä investoimalla työturvallisuuteen. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työpaikkaan.