Digihoitaja, tervetuloa huomisen töihin!

Kaksivuotiaan lapseni lempileikki on loukkaantuneen pehmoeläimen kiikuttaminen päivystykseen. Tässä leikissä kajahtaa taaperon kirkas ja vaativa kutsu: ”LÄÄKÄRIHOITAJAAAA!”
-
Inka Koskela
Inka Koskela
tutkija

Kutsun jälkeen saatavilla oleva vanhempi eläytyy rooliinsa tilanteen vaatimalla vakavuudella. Tehtävänä voi olla esimerkiksi auttaa häntänsä satuttanutta kettua tai käpälänsä loukannutta pupua. Työ on vaativaa, mutta ”lääkärihoitaja” kuulostaa tehtävään juuri oikealta ammattilaiselta.

Pehmopotilasta tikatessa ja tilkitessä mietin, mistä kummasta tämä hoitoalan ammattilainen on lapseni leikkiin lipunut.

Onko hän yhdistellyt luovasti ympäristössään saatavilla olevaa tietoa aikana, jolloin hänen äitinsä on tehnyt tutkimusta terveydenhuollon ja hoiva-alan muuttuvan ammattilaisuuden parissa? Vai osaako lapsi kenties ennakoida terveydenhuollon ammattirakenteiden laajempia muutostrendejä?

Entäpä, jos leikissä onkin jokin puoli totuutta tai ainakin välähdyksenomainen kuva mahdollisesta tulevasta?

Hoivan uudet roolit idullaan

Osallistuin maaliskuun lopussa valtakunnalliseen ikäihmisten kotona asumisen teknologioita esittelevään seminaariin. Seminaarissa esiteltiin laaja joukko alueellisia hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää teknologioiden käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä iäkkäiden kotona asumisessa ja kotihoidon palveluissa.

Kasvava ikääntyneiden joukko luo palveluntuottajille painetta rakentaa kestäviä, asiakkaan tarpeisiin osuvia ja resurssitehokkaita hoivan ratkaisuja. Hoivan ja kotona asumisen teknologioiden uskotaan tarjoavan ratkaisuehdotuksia hoivan kriisiin.

Sen lisäksi, että hankkeissa kokeillaan ja kehitetään koti- ja etähoivapalveluja, niissä käsikirjoitetaan uusia rooleja hoivatyön ammattilaisille. Seminaarin puheenvuoroissa vilahteli joukko kiehtovia teknologisoituvan hoivatyön ammattilaisia: digihoitajia, digipalveluvastaavia ja digikoordinaattoreita.

Sanasto kuulosti korviini kovin freesiltä. Tässäpä teknologiasta innostuneelle hoivatyön ammattilaiselle oivallinen uramaisema! Myös puhujien ja seminaariyleisön suhtautuminen näihin iduillaan oleviin tehtäviin vaikutti myötämieliseltä.

Uusien ammattilaisroolien esiinmarssin taustalla näyttää olevan sellainen myönteinen visio, että hoivatyön katoamisen sijasta rakennetaan odotusta uusien tehtävien synnystä. Sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, miten ikääntyneiden hoivaa tukevat teknologiat, robotisaatio ja automatisaatio hävittävät ihmiseltä työn, sen ehdotetaan luovan uutta ammattilaisuutta.

Teknologia muuttaa hoivaa, mutta miten?

Uusien ammattinimikkeiden esittelykavalkadissa päähäni ui myös muita aatoksia. Tarkkaan katsoen hoivatyön teknologisoitumisessa ei ole kyse pelkästään uusien ammattiroolien kätilöimisestä. On melkoisen ilmeistä, että kotona asumisen ja hoivan teknologioiden myötä kaikkien hoivatyötä tekevien ammattilaisten työ muuttuu joiltain osin.

Tapahtuu siis ammattiroolien ja työtehtävien sisäisiä muutoksia. Jos esimerkiksi kotihoivan asiakkaalla on paljon asumista tukevaa teknologiaa kotonaan, voi olla, että yksi kotihoivan ammattilaisen tehtävistä onkin laitteiden toiminnan ylläpito ja käytön ohjaus.

Toki kysymyksen voi asetella toisinkin: Miten käy niiden ammattilaisten, jotka eivät pääse taikka halua mukaan työn teknologiseen imuun? Miten heidän työnsä muuttuu? Ratkaistavaksi tulee samalla, miten digitaalisiin teknologioihin perustuvaa hoivatyötä ja fyysistä hoivatyötä jaetaan työyhteisöissä ammattilaisten kesken.

On myös mahdollista, että uusien ammattilaisroolien lisäksi se, mitä hoivalla ylipäänsä tarkoitetaan, asettuu uudelleen tarkasteltavaksi. Hoivatyön teknologisoituminen ei muuta ainoastaan toimintaympäristöä ja hoivatyön käytäntöjä, vaan myös käsitystä siitä, mitä on hyvä hoiva ja hoitoalan ammattilaisuus. Ei leikisti, vaan ihan oikeasti.  

Lisätietoa:

Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi (tutkimushankkeen esittely Työterveyslaitoksen sivuilla)

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (tutkimushankkeen esittely Tampereen yliopiston sivuilla)

Aitiopaikka kotona asumisen teknologioihin on avattu – KATI-hankkeet käynnistyivät (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman esittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla)

Jaa sisältö somessa!