Esihenkilöt odottavat hyvinvointialueilta suunnitelmallisuutta ja kehittämismahdollisuuksia

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden alussa. Millaisia pelkoja ja odotuksia sote-esihenkilöillä liittyy tulevaan?
-
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia – OLLAPPA -hanke on vetänyt kuluneen syksyn aikana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä esihenkilöille kehityskarttatyöskentelyä. Sen pohjalta uskallamme linjata yleisimpiä tuntemuksia.

Tulipalojen sammuttelun sijaan hallittavuutta

Hyvinvointialueiden odotetaan tuovan työhön uudenlaista suunnitelmallisuutta ja hallittavuutta. Tulipalojen sammuttelun sijaan nähdään mahdollisuuksia ennakointiin, tiedolla johtamiseen ja entistä syvempään asiantuntijuuteen.

Valmisteluvaiheessa on tehty uudenlaista yhteistyötä eri yksikköjen välillä – työn suunnittelua on yhtenäistetty. Sen odotetaan vähentävän päällekkäisen työn määrää. 

Esihenkilöt odottavat lisää tiimityötä ja jaettua johtajuutta. He odottavat myös, että hyvinvointialueiden valmisteluvaiheessa alkanutta kehittämistyötä olisi mahdollisuus jatkaa. Uudet palvelumallit eivät ole vielä valmiita.

Pelkona eriävät odotukset

Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyy myös paljon pelkoja. Osa niistä on hyvinkin käytännöllisiä, kuten työntekijöiden tietojen siirtymiseen tai tiedon kulkuun liittyvät mahdolliset ongelmat. Samanaikaisesti alan työvoimapula ja kilpailu työvoimasta haastavat työyksikköjen toimintaa ja kuormittavat esihenkilöitä.

Yksi esihenkilöiden pelko liittyy toimijoiden eriäviin odotuksiin. Se haastaa yhteistyötä niin työyhteisöjen sisällä kuin esimerkiksi tukipalveluiden ja yksikköjen välillä.

Esihenkilö myös kohtaa työssään lisääntyviä joustavuuden vaatimuksia. Koska toiminta-alueet laajenevat ja osastoja yhdistetään, työnantajan näkökulmasta joustoa pitäisi olla työntekijöiden liikuteltavuudessa. Tämä edellyttää panostuksia perehdytykseen.

Työntekijöiden näkökulmasta joustavuus liittyy monesti työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Sotessa muutos on jatkuvaa

Terveydenhuollon esihenkilöt ovat tottuneet elämään muutoksessa. On uusia säännöksiä, uudenlaista teknologiaa ja uusia toimintatapoja potilaiden hoidossa.

Nämä muutokset eivät aiheuta esihenkilöissä suuria tunteita, vaan niihin suhtaudutaan neutraalisti. Ne ovat osa sote-alaa ja sen kehitystä.

Hyvinvointialueille toivotamme hyvää starttia, odotusten ylittämistä ja pelkojen taklaamista. Kehittämistyö jatkuu.

 

Lisätietoja:

Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia – OLLAPPA -hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

 

Jaa sisältö somessa!