Johtajan eettinen valinta

Mitä nolla-ajattelu työpaikoilla on? Päätös työntekijöiden turvallisuudesta on helppo tehdä mutta sen tulisi näkyä myös arjessa.
-
Tommi Alanko
Tommi Alanko
johtaja

Työterveyslaitos järjesti 12.–14.11.2019 kansainvälisen Vision Zero Summitin Helsingissä. Konferenssissa käsiteltiin nolla-ajattelua (Vision Zero) ja mietittiin, mitä sen pitäisi olla muuttuvassa maailmassa sekä miten se sopii uusiin toimialoihin ja tapoihin toimia, kuten alustapohjaiseen työhön.

Koko nolla-ajattelun konsepti on yhä vieras monille työpaikoille. Kuten moni asia nykyään, myös nolla-ajattelun ympärillä on internetissä voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan. Asiaan tutustumista ei helpota, että termi ”vision zero” voi tarkoittaa monia erilaisia lähestymistapoja esittäjästä riippuen. Luonnollisesti Työterveyslaitoksella on oma lähestymistapansa, joka näkyy käytännössä Nolla tapaturmaa-foorumin toiminnassa ja tapahtumissa.

Meillä Työterveyslaitoksella nolla-ajattelu tarkoittaa holistista lähestymistapaa, jossa tavoitellaan turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin jatkuvaa parantamista – se ei ole pelkkä numeerinen tavoite.

Ajattelen, että kullekin työpaikalle on oma polkunsa eteenpäin, mutta matkalla opitaan ja jaetaan muiden kanssa. Yksi ainoa malli ei sovi kaikille. 

Parhaimmillaan kaikki sitoutuvat ja osallistuvat

Voisi kuvitella, että johtajan kannalta valinta työntekijöiden turvallisuudesta on itsestään selvää. Teot kuitenkin kertovat sanoja enemmän. On helppo sanoa, että työtekijöiden turvallisuus asetetaan ensimmäiseksi, mutta näkyykö se työpaikan arjessa?

Laajennettu nolla-ajattelu tarkoittaa myös ylimmän johdon sitoutumista ja osallistumista työpaikan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Edelläkävijätyöpaikoissa koko linjaorganisaatio ylimmästä johdosta lähtien tuntee vastuunsa ja johtaa toimintaa. Työsuojeluorganisaatio toimii asiantuntijoina ja tukee esimiehiä heidän tehtävissään.

Mutta se eettinen valinta… Itse ajattelen, että se tarkoittaa valintaa olla hyväksymättä tekosyitä turvallisuuden ja hyvinvoinnin heikentämiseen. Koskaan ei saa olla niin kiire, että ihmisten – ystävien ja kollegojen, isien ja äitien, veljien ja siskojen, alaisten ja alihankkijoiden – turvallisuudesta tingitään. Ja tinkimisellä tarkoitan valintoja, jotka johtaisivat heikompaan turvallisuuteen.

Hyvä turvallisuus ja hyvinvointi lisäävät myös tuottavuutta ja yrityksen houkuttelevuutta työnantajana. Tämä on johtajan päätös – ja se on helppo sanoa, mutta vaikea pitää elossa jokaisena arkipäivänä.

Jaa sisältö somessa!