Kanssatutkijat – voimaantumisen kokemuksia tutkimuksen parista

Kirjoitamme tätä tekstiä junassa, innostuneina, onnellisina ja kiitollisina. Meillä on mahdollisuus tehdä uudenlaista tutkimusyhteistyötä esittävän taiteen ammattilaisten kanssa. Kutsumme heitä kanssatutkijoiksi, sillä he osallistuvat tiiviisti tutkimuksen tekemisen prosessiin. Mutta millaista yhteistyö on ja mikä tässä innostaa?
-
Susanna Visuri
Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija

Uudenlainen tutkimusote ja kanssatutkijat! Kun suunnittelimme nyt meneillään olevaa tutkimushankettamme ”Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työyhteisöissä”, mielessämme oli kommentti parin vuoden takaa. Silloin turvallisuuskulttuuria koskeneeseen tutkimukseen osallistunut teatterilainen pohti, miten me ulkopuoliset tutkijat muka voisimme alaa kehittää:

”Tätä meidän työtä ei voi kehittää kukaan muu kuin me itse. Sitä pitää tehdä monta vuotta, siitä pitää tietää.” 

Totesimme, että tarvitsemme uudenlaista tutkimuksellista lähestymistapaa. Sen avulla pystymme tekemään näkyväksi asioita, jotka piilevät syvemmällä alan kulttuurissa. 

Kanssatutkimuksessa muutkin kuin tutkijat osallistuvat tutkimuskysymyksen määrittelyyn, tutkimusaineiston tuottamiseen ja analysointiin. Menetelmä kyseenalaistaa perinteisiä tieteen ihanteita ja valtasuhteita tutkijoiden ja tutkimuksen kohdehenkilöiden välillä. Kanssatutkijoilla on valtaa omaa alaansa ja työtään koskevan tiedon tuottamisessa. 

Yhteistyömme noin 40 kanssatutkijan kanssa on osoittanut vahvuutensa. Olemme matkustaneet eri puolille Suomea tapaamaan heitä ryhmätapaamisissa ja tarkentaneet yhdessä, mikä aihepiirissä kiinnostaa. He ovat tuottaneet tutkimusaineistoja yhdessä sopimallamme tavalla, ja aineistoista on keskusteltu yhdessä.

Jo tähän mennessä he ovat tuottaneet sellaista tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia, joihin emme olisi päässeet kiinni millään perinteisemmillä tutkimusmenetelmillä.

Ja mikä tekee meidät onnelliseksi tässä tavassa tehdä tutkimusta? Ensinnäkin se, että olemme huikean, rikkaan ja monipuolisen laadullisen tutkimusaineiston äärellä. Uskomme pystyvämme yhdessä kanssatutkijoiden kanssa tuottamaan esittävien taiteiden työyhteisöjä aidosti palvelevaa tietoa. 

Toisekseen se, että olemme onnistuneesti ratkoneet tutkimuseettisiä kysymyksiä tässä vuorovaikutteisessa tutkimusprosessissa, jossa eettiset kysymykset ovat läsnä kaikessa arjen tekemisessä.

Perinteinen tutkimuseettinen ennakkokäsittely on tarjonnut meille tukea muodollisempiin osuuksiin (kuten tutkimustiedote, sopimukset, suostumus), mutta kanssatutkijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja luottamuksen rakentamisessa olemme nojanneet omaan ja tutkimusryhmän kokemukseen.

Ja miksi olemme kiitollisia? Kanssatutkijat tekevät yhteistyötä kanssamme vapaaehtoisina ja oman työnsä ohessa. Heidän sitoutumisensa tutkimusprosessiin kokonaisuutena on upeaa. Halu ja kiinnostus alan kehittämiseen välittyvät vahvana.

Avoimuus ja luottamuksellisuus sekä näkökulmien moninaisuus voimaannuttavat sekä meitä että kanssatutkijoita. Myös jotkut kanssatutkijat itse ovat ryhmätapaamisissa spontaanisti todenneet, miten mielenkiintoisia keskustelut ovatkaan ja miten ymmärrys eri toimijoiden välillä kasvaa tapaamisissa.

Yhteistyömme kanssatutkijoiden kanssa jatkuu vielä jonkin aikaa. Aiomme nauttia joka hetkestä – prosessista, jossa tunnistamme, sanoitamme ja nostamme asioita esiin yhteisen vuoropuhelun kautta. 

 

Lisätietoja:

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävien taiteiden työyhteisöissä (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!