Keinoja sote-työn fyysisen kuormituksen hallintaan

Onko kroppasi kovilla työpäivän aikana ja sen jälkeen? Oman jaksamisen ja kuormittavien työtilanteiden tunnistaminen on edellytys hyvinvoinnin ja työn kehittämiseen.
-
Erja Sormunen
Erja Sormunen
erikoistutkija

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen -hankkeessa olemme yhdessä yrittäjien kanssa tunnistaneet sote-työn voimavaroja ja kuormitustekijöitä.

Pääsääntöisesti yrittäjät kyllä jo tietävät oman työnsä fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät. He ovat hienosti muokanneet työtään, työtehtäviään ja työjärjestelyjään itselleen ja asiakkailleen sopiviksi.

On kuitenkin tilanteita ja työtehtäviä, joissa kuormituksen hallintakeinot eivät ole tiedossa tai niitä ei ole otettu käyttöön. Estävätkö kiire ja vanhat totutut työtavat uusien työtapojen kokeilua, vaikka kroppa olisikin kovilla?

Älä anna kuormituksen kertyä

Kuormitus on ihan luonnollinen asia aina, kun työtä tehdään. Työtä ei yleensä voi tehdä ”tumput suorina”, vaan erilaiset työliikkeet ja -asennot kuuluvat työhön.

Jos työtä on paljon, yksipuolinen fyysinen kuormitus jatkuu pitkään tai työssä on raskaita kuormitushuippuja, kuormitus voi kertyä. Silloin syntyy ylikuormitusta ja tuki- ja liikuntaelinongelmien riski voi kasvaa.

Turvalliset ja terveelliset työtavat, toimivat työaikajärjestelyt, esteettömät työtilat sekä työhön sopivat työ- ja apuvälineet mahdollistavat sujuvan työskentelyn. Ne edistävät myös työssä jaksamista.

Hyvin suunniteltu, monipuolinen ja vaihteleva työ edistää terveyttä. Työpäivään kannattaa varata aikaa sekä kehon että mielen rauhoittumiselle. Näin työn kuormituksesta on mahdollisuus palautua paremmin jo työpäivän aikana ja työpäivän jälkeen vapaa-ajalla, eikä kuormituksesta ole terveydelle haittaa.

Uusia ratkaisuja yhdessä kokeillen

Työkykyä sote-yrittäjän arkeen -hankkeen yrittäjäkäynneillä etsimme ja kokeilimme yhdessä yrittäjien kanssa käytännön ratkaisuja, joilla työkuormitusta voisi keventää ja työtä sujuvoittaa.

Yrittäjällä ei välttämättä ole ympärillään työyhteisöä tai kollegiaalista verkostoa, jossa voisi nopeasti vaihtaa ajatuksia tai kysyä toisen neuvoa esimerkiksi kuormittaviin työtilanteisiin. Hankkeemme yrittäjäkäynneillä syntyikin hyviä oivalluksia ja ratkaisuja työn keventämiseen ja kehittämiseen.

Usein jo asioiden ääneen pohtiminen ja kyseenalaistaminen tuottaa lähes valmiita ratkaisuja. Esimerkkejä:

  • Miksi tämä raskas hoitoalusta kannetaan aina päivän päätyttyä portaikossa toiseen kerrokseen? Jos tämän harvemmin käytössä olevan telineen voisi sijoittaa vaikka kellariin, tässä olisikin juuri sopiva paikka hoitoalustalle.
  • Löytyisikö rullilla liikuteltavaa, työnnettävää tasoa, joka helpottaisi jalkakylvyn siirtämistä vesipisteeltä hoitopaikalle? Kylvyn täyttäminen käsisuihkun avulla vesipisteessä vähentäisi myös astian siirtelemistä käsin.

Ratkaisut eivät välttämättä ole mitään isoja muutoksia. Pienetkin, yksinkertaisilta vaikuttavat työn muokkaukset voivat olla merkittäviä kokonaiskuormittumisen kannalta. Sote-työ voi kuormittaa monella eri osa-alueella.

Lisää keinoja fyysisen työkuormituksen hallintaan ja työn keventämiseen löytyy Pötki pitkälle! Kroppa kovilla -suosituksista.

Lisätietoja:

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!