Petäjävedellä työntekijät kehittävät työtään ja työhyvinvointiaan

”Minun ei tarvitse tehdä asioita niin kuin muut odottavat vain siksi, että asiat on aina tehty tietyllä tavalla.” Petäjäveden kunnan henkilöstö on opetellut tuunaamaan työtään paremmaksi.
-
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja
erityisasiantuntija

Kunta-alan viimeaikaisesta tutkimuksesta tiedetään, että kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi on heikentynyt. Työuupumusoireilu on kasvanut ja puolestaan työn imu eli työhön liittyvä myönteinen tunne- ja motivaatiotila heikentynyt. Petäjäveden kunnassa työn imun edistämiseen tartuttiin Työterveyslaitoksen avulla uusin digitaalisin keinoin.

Kaikille kunnan työntekijöille tarjottiin viime vuoden aikana mahdollisuus osallistua Työterveyslaitoksen Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennukseen. Valmennuksessa työntekijät oppivat keinoja työnsä aktiiviseen, oma-aloitteiseen muokkaamiseen ja kehittämiseen.

Kunnan työntekijät opettelivat työn tuunaamista

Kaikille Petäjäveden kunnan 268 työntekijälle tarjottiin vuoden 2019 aikana mahdollisuus osallistua Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennukseen. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 168 työntekijää keskenään erityyppisistä työtehtävistä ja -paikoista.

Valmennuksen tavoitteena on lisätä työn imua opettelemalla työn tuunaamista. Työn tuunaaminen on työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä työolosuhteitaan ja siten edistää työhyvinvointiaan, työn imua.

Työn imu edistää erilaisia terveyshyötyjä, ja sen tiedetään olevan yhteydessä sydämen toiminnan terveeseen autonomiseen säätelyyn.

Työn tuunaamista voi soveltaa mihin tahansa työtehtävään ja -ympäristöön. Olennaista on oppia tunnistamaan oman työn voimavara- ja kuormitustekijät ja löytää keinoja niiden muokkaamiseksi eli tuunaamiseksi.

Verkkovalmennuksessa osallistujat oppivat tunnistamaan työstään työn imua edistäviä ja estäviä tekijöitä. Lisäksi he harjoittelevat käytännössä vaikuttamaan niihin tuunaamalla työtään erilaisin keinoin.

Verkkovalmennus synnytti oivalluksia ja sai toimimaan

Työntekijät oppivat valmennuksen aikana tunnistamaan työtehtävistään asioita, joita heidän on mahdollista ja hyödyllistä tuunata. Eräs Petäjäveden kunnan työntekijöistä kuvaa oivallustaan näin:

Huomaan, ettei minun tarvitse tehdä asioita niin kuin muut odottavat vain siksi, että asiat on aina tehty tietyllä tavalla. Omassa työssäni on pieniä tehtäviä, joita voin alkaa tehdä toisin, eikä se vaikuta muiden tehtäviin millään tavalla. Lakkaan tekemästä aina muiden olettamusten mukaan, toiset eivät edes välttämättä huomaa eroa.

Sopivat työn tuunaamisen tavat riippuvat aina työntekijän tarpeista, työn luonteesta ja työyhteisöstä. Jotkut työntekijät rohkaistuivat pyytämään työkaveriltaan palautetta työskentelystään, ja poikkeuksetta nämä palautekeskustelut tuntuivat hedelmällisiltä. Toiset tuunasivat taukojaan esimerkiksi keskittymällä keskustelemaan muista kuin työasioista tai menemällä kauniilla säällä yhdessä happihypylle. Osa hyödynsi työtehtävissään taitoja, joita olivat vastikään opiskelleet tai harrastuksen kautta omaksuneet.

Entistä avoimempaa keskustelua ja ideoiden jakamista

Valmennus ja oman työn tarkastelu voivat synnyttää ideoita, joista seuraa niin pieniä kuin suuria tuunaamistekoja. Verkkovalmentajana tehtäväni on tukea työn tuunaamista kannustamalla, haastamalla ja esittämällä ajattelua avartavia kysymyksiä. Parhaimmillaan tuki herättää toimimaan toisin, kuten yksi osallistujista huomasi: Aina ei itse tule niin miettineeksi, miten helpottaa omaa oloa. Ajattelee, että pitää vaan kärsiä.

Monet oppivat valmennuksen aikana avoimempaan keskusteluun mieltä painavista asioista tai epäselviltä tuntuvista tehtävistä. Tuunaamisen toteutukset vaihtelivat aina yhteisistä keskusteluista ja ideoiden jakamisesta mitä konkreettisimpiin asioihin, kuten taukotilan seinälle ripustettuihin palaute- ja tarvelistoihin, joita kuka tahansa saa täydentää.

Verkkovalmennukseen osallistuminen kokonaisen organisaation voimin antaa työntekijöille selkeän luvan ja valtuutuksen tuunata työtään. Oman työtiimin kanssa osallistuessa tuunaaminen ujuttautuu osaksi työpaikan keskusteluja. Parhaimmillaan työn tuunaaminen jää osaksi arkea ja tekee työstä sujuvampaa ja työhyvinvointia tukevaa.

Lisätietoja:

Petäjäveden henkilöstölle toteutettu verkkovalmennus on osa Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamaa Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä -tutkimushanketta. Hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko verkkovalmennuksella edistää työntekijöiden työn tuunaamista ja lisätä työn imua. Syksyllä 2020 julkistetaan alustavia tutkimustuloksia ja vuonna 2021 julkaistaan laajemmat tutkimustulokset.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Jaa sisältö somessa!