PIRA™-palvelu tukee työterveysyhteistyötä

Turvallisessa yrityksessä on terveellistä työskennellä. Työturvallisuuslain edellyttämä riskinarviointi ja työterveyshuoltolain määräämä työpaikkaselvitys tähtäävät samaan päämäärään: työn ja työpaikan riskien ja terveysvaarojen tunnistamiseen sekä hallitsemiseen.
-
Mika Nyberg
Mika Nyberg
asiakkuuspäällikkö

Koska riskinarviointi ja työpaikkaselvitys tähtäävät yleensä samaan päämäärään, on ne luontevaa yhdistää ja toteuttaa yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyönä. Samalla työterveyshuollot voivat toimia omalta osaltaan tukena myös yrityksen turvallisuusasioiden hallinnassa.

Olen ollut mukana toteuttamassa Työterveyslaitoksen PIRA™-palvelua, joka on työterveyshuoltojen käyttöön tuotettu digitaalinen pilvipalvelu. Sen avulla työpaikkaselvitys ja riskienarviointi voidaan tehdä sujuvammin yhdessä yrityksen kanssa. Lisäksi palvelun avulla työterveyshuollon on mahdollista hallita jopa satojen asiakasyritysten tietoja. Asiakasyritys saa palvelusta samalla oman työkalun riskienarviointiin sekä työkalun hallitsemaan omaa työterveys- ja turvallisuustyötä yrityksessä.

Tavoitteemme on samalla edistää työterveyshuoltojen ja yritysten siirtymistä digipalveluiden käyttöön ja tukea kertyvällä aineistolla tutkimus- ja kehittämistoimintaa, esimerkiksi toimialatietojen keräämistä.

Palvelussa on omat osionsa työterveyshuollon yhteenvedolle, työympäristöasioille, koneisiin ja laitteisiin liittyville tekijöille, kemiallisille tekijöille, fyysiselle ja psykososiaaliselle kuormitukselle sekä muille työterveyshuollon toimintatavoille.

Riskienarviointi, aiemmat toimenpide-ehdotukset ja muu historiatieto dokumentoiduksi yhteen paikkaan

Yrityksen kannattaa tehdä riskinarviointi etukäteen palvelussa. Näin työterveyshuolto voi käyttää yrityksen tietoja suunnitellessaan työpaikkaselvitystä ja tarvittaessa täydentää palveluun jo omia täydentäviä tietoja soveltuvin osin. Palvelun etu on myös historiatiedon kertyminen, jonka avulla voidaan selvittää mahdollisia altistumisia vuosien aikana tai yleensäkin toimenpide-ehdotusten toteutumista yrityksessä.

Työterveyshoitaja voi palvelun kautta olla selvillä yritysten tilanteesta uudella tavalla. Esimerkiksi muistutukset tai hälytykset palvelun kautta voivat ohjata toimintaa ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin yrityksen tilanteeseen.

Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt parantavat laatua, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä

Palvelu auttaa kirjaamaan keskeiset asiat selvästi, ja se yhtenäistää kirjaamista työterveyshuoltoyksikön sisällä. Samalla palveluun tallentuvat tehdyt havainnot ja toimenpide-ehdotukset. Näin pystytään parantamaan entisestään työterveyshuollon laatua, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Palvelua voivat käyttää myös työterveyslääkärit, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit, sillä palvelu mahdollistaa muun muassa suunnattujen selvitysten kirjaamisen. Tämä tiivistää moniammatillista yhteistyötä. Samalla palvelu toimii myös raportointityökaluna.

Monia hyötyjä työterveyshuollolle ja yritykselle

Kokemukseni mukaan työterveyshuollolle on tärkeää, että työterveysyhteistyön käynnistäminen, ylläpito ja seuranta on sähköisen palvelun avulla helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. Lisäksi yhtenäinen toimintamalli työterveysyhteistyöhön yritysten kanssa parantaa toiminnan laatua ja näin ollen säästää aikaa.

Kun työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtuu, palvelun avulla työpaikkaselvitykseen ja riskienarviointiin liittyvät tiedot voivat siirtyä uudelle toimijalle joustavasti. Mikäli seuraavalla työterveyshuollon palveluntuottajalla on käytössä PIRA™-palvelu, yhteyden avaaminen on yksinkertaista uudelle työterveyshuollolle. Näin työterveysyhteistyön käynnistyminen on siltä osin myös sujuvaa ja kustannustehokasta.

Olemme palvelua kehittäessä ottaneet huomioon myös hyödyt yritykselle: Palvelu sisältää muun muassa helpon lainsäädännön vaatimukset täyttävän toimintamallin riskien arviointiin ja työpaikkaselvitykseen. Tämän lisäksi ajantasainen tieto on yhdessä paikassa helposti saatavilla. Yhdistetty työpaikkaselvitys ja riskinarviointi säästävät aikaa ja kustannuksia, ja palvelu sujuvoittaa yhteistyötä työterveyshuollon ja keskeisten toimijoiden, kuten työsuojelutarkastajien kanssa.

Lisätietoa palvelusta: PIRA-palvelu – työkalu työterveyshuollon ja organisaation työterveysyhteistyöhön

Palvelu on ensisijaisesti ajateltu työterveyshoitajien työkaluksi nimenomaan yritysten hallinnan näkökulmasta.

Jaa sisältö somessa!