Sote-alalla tarvitaan keinoja nuorten työntekijöiden jaksamiseen

Nuorten into hakeutua sote-alalle ja työssä aluksi koettu mielekkyys muuttuvat haluksi vaihtaa alaa. Työpaikoilla kannattaa miettiä, miten työtä tehdään ja organisoidaan.
-
Nina Olin
Nina Olin
vanhempi konsultti
Kirsikka Selander
Kirsikka Selander
erikoistutkija
Risto Nikunlaakso
Risto Nikunlaakso
erityisasiantuntija

Yhteishaku toisen asteen opintoihin ja ammattikorkeakouluun on juuri päättynyt. Hakijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kuten aiempinakin vuosina, sosiaali- ja terveysalan koulutus on pitänyt kärkipaikkaa hakijoiden keskuudessa.

Sote-alan opintoihin siis hakeudutaan aktiivisesti, mutta samaan aikaan sote-alan ammattilaisista on huutava pula monessa sote-organisaatiossa, muun muassa vanhustyössä. Mistä tämä ristiriita johtuu, ja mitä asian parantamiseksi voitaisiin tehdä?

Mielekästä, mutta kuormittavaa

Viime syksynä Työterveyslaitos toteutti Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn sote-alan organisaatioille. Siinä nousi esiin, että alalla työskentelevät alle 30-vuotiaat kokevat työnsä mielekkäämmäksi kuin heitä vanhemmat työntekijät. Nuorissa, alle 30-vuotiaissa on eniten (72 prosenttia) työnsä mielekkääksi kokevia.

Työpaikalla moni saa myös työkavereilta tukea työhönsä: työyhteisön me-henkeen, tiedon jakamiseen ja tapaan toimia yhdessä on valtaosa (69 prosenttia) nuorista tyytyväisiä.

Silti vain 37 prosenttia alle 30-vuotiaista työntekijöistä uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka. Moni sote-alan työntekijä vaihtaakin työpaikkaa työuransa aikana.

Miksi nuorten innokkuus alalle ja työssä aluksi koettu mielekkyys muuttuvat haluksi vaihtaa alaa? Mitä kuuluu? -kyselyn perusteella näyttää siltä, että nuoret kokevat työn mielekkääksi, mutta työn tekemisen arki on raskasta: työtä ja työmäärää on vaikea hallita, asiakasväkivaltaa ja eettisesti hankalia tilanteita kohdataan usein.

Työssä tapahtuviin muutoksiin koetaan myös harvoin vaikutusmahdollisuuksia. Työ osoittautuu siis todella kuormittavaksi ja vain 32 prosenttia nuorista palautuu hyvin työpäivän rasituksesta. Tilanne on haastava jaksamiselle.

Muutoksia, mutta mitä?

Vaikuttaa selvältä, että sote-alan työpaikoilla tarvitaan muutoksia työn tekemiseen ja työn organisointiin. Vähemmän selvää on, millaisia muutoksia tarvitaan ja miten niitä pitää toteuttaa.

Ratkaisuja tilanteeseen tarjoaa Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä Veto) -hanke.

Hankkeessa kehitetään vanhuspalveluihin ja koko sote-alalle toimintamallia, joilla voidaan vaikuttaa työn eettiseen kuormitukseen, henkilöstön osallistamiseen, valmentavaan esihenkilötyöhön ja henkilöstön oman työuran hallintaan.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä sote-organisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa, ja työskentelyssä hyödynnetään Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia.

Hyvä veto -toimintamalli tarjoaa tilanteeseen monia konkreettisia ratkaisuja, mutta ne eivät suinkaan vielä riitä. Mitä muuta me voimme tehdä? Mitä muuta pitäisi tehdä? Kyseessä on kuitenkin sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus.

Lisätietoja:

Jaa sisältö somessa!