Sote-esihenkilö, läikkyykö työ yli?

Hyvinvointialueiden käynnistäminen on ollut iso ponnistus esihenkilöille, ja työtä tehdään vielä pitkään. Meneillään on useita samanaikaisia kehittämistoimia ja projekteja, joiden avulla tavoitellaan palveluiden laadun vahvistamista ja taloudellisia säästöjä. Miten olla muutoksen päällä?
-
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija
Nina Olin
Nina Olin
vanhempi konsultti

Vaikka hyvinvointialueet aloittivat toimintansa jo lähes vuosi sitten, monia kysymyksiä on vielä ratkaisematta. Samanaikaisesti uudistetaan palveluverkkoja, kehitetään palveluprosesseja ja luodaan yhteisiä käytäntöjä koko uuteen organisaatioon.

Esihenkilöt ovat kaikessa mukana. Kehittämistyön rinnalla he huolehtivat myös olemassa olevien palveluiden saatavuudesta ja tekevät ihan arkiseen esihenkilötyöhön kuuluvia tehtäviä.

Pysähdy, älä juokse perässä

Olemme OLLAPPA-hankkeessa keskustelleet lukuisten sote-esihenkilöiden kanssa. Heidän työpaineensa on suuri. Eräs esihenkilö kuvasi, että omassa työssä ”asiat läikkyvät yli”. Hän kokee olevansa jatkuvasti muutaman askeleen jäljessä, kun työaika ei tahdo riittää kaikkien tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseen. 

Muutostilanne on monimutkainen. Asioiden perässä juoksemisen sijaan tarvitaan pysähtymistä ja kokonaiskuvan luomista meneillään olevista muutoksista. Pelkkä helikopteriperspektiivi ei riitä – täytyy myös tunnistaa, miten muutokset näkyvät työyhteisön arjessa. 

Yhteinen tilannekuva syntyy Kehityskartan avulla

Tätä tilannekuvaa ei esihenkilön tarvitse tehdä yksin, vaan keskustelua voi ja kannattaa käydä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kehityskartta on väline, joka tuo rakenteen yhteiselle keskustelulle. Sen avulla päästään keskustelemaan työn sisällöstä ja tarkoituksesta nyt ja tulevassa. Sen avulla tunnistetaan, millainen toimintatapojen muutos on meneillään.

Kun yhteinen tilannekuva on kirkas, voidaan kokeilla pieniä työtä sujuvoittavia ratkaisuja. Sitten ne viedään kokeillen osaksi arjen työtä. Näin myös varmistetaan onnistunut muutos.

Kehityskartta on tervetullut lisä esihenkilötyön työkalupakkiin

Olemme kouluttaneet kymmeniä esihenkilöitä käyttämään Kehityskarttaa. Osana koulutusta esihenkilöt ovat kokeilleet työkalua muuttuvan työn jäsentämiseen.

Lähes poikkeuksetta palaute on ollut, että väline on tervetullut lisä omaan esihenkilötyön työkalupakkiin. Yhteinen keskustelu vahvistaa vuorovaikutusta työyhteisössä ja vie muutosta eteenpäin työhyvinvointia tukien.

Kokeile sinäkin ja lataa itsellesi Sote-esihenkilön pikaopas Kehityskarttatyöskentelyyn.

 

Lisätietoja:

Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia (OLLAPPA) -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Jaa sisältö somessa!