Työterveyspäiviltä saat parhaat ratkaisut työkyvyn vahvistamiseen muuttuvassa työelämässä

Tämän vuoden Työterveyspäivillä keskustellaan uusista työkaluista, joiden avulla voit tunnistaa työpaikan tarpeita. Ottamalla työhyvinvointia tukevat keinot aidosti käyttöön työpaikalla vastaat muuttuvan työelämän tarpeisiin.
-
Lisbeth Forsman-Grönholm
Lisbeth Forsman-Grönholm
erikoislääkäri

Suomen velkataakan purkamisesta käydään vilkasta keskustelua: ratkaisemmeko ongelman kulukurilla vai jatkamalla investointeja koulutukseen ja hyvinvointiin? Sama pirullinen ongelma näkyy myös työpaikoilla – talous on tiukoilla, mutta työvoimaa tulisi saada reilusti lisää.

Onneksi ollaan yksimielisiä siitä, että ilman hyvinvoivia työntekijöitä ei synny sitä tuottavuutta, jota Suomi nyt kriittisesti tarvitsee. Se on hyvä lähtökohta aloittaa tämän vuoden Työterveyspäivien keskustelu:

Mitkä ovat työpaikkojen tarpeet ajatellen ihmisten hyvinvointia ja kestävää työuraa? Ketkä tunnistavat nämä tarpeet? Keitä ovat ne toimijat, joiden kanssa työpaikat haluavat tehdä yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa?

Työterveyshuollon erikoislääkärinä näen tässä mahdollisuudet ja haasteet. Osaanko verkostoitua? Löydänkö uudet kumppanit tukemaan entistä paremmin työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä?  

Organisaation menestys ei perustu nopeisiin kurssivaihteluihin tai yrityskauppoihin, vaan pitkäjänteiseen työhön. Yhteiset strategiset päämäärät luovat hyvät edellytykset vastuulliseen toimintaan, johon kaikki työpaikalla voivat sitoutua.

Tämän vuoden Työterveyspäivillä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat henkilöt tuovat näkemyksensä siihen, miten turvaamme työpaikan ja henkilöstön hyvinvoinnin tulevaisuudessa.   

Minusta on tärkeää pysähtyä miettimään, tunnistaako työpaikka omat tarpeensa. Miten henkilöstö voi ja millä keinoilla henkilöstön hyvinvointia tuetaan työpaikan, työterveyshuollon ja muiden toimijoiden yhteistyöllä?

Olen mukana suunnittelemassa Työterveyspäiviä 2023. Ylpeänä totean, että saamme kuulla konkreettisia esimerkkejä siitä, miten osallistavalla toiminnalla rakennetaan tuottavuutta.  

Nyt löytyy työpaikalle ja työterveyshuollolle toimivia työkaluja, joihin niihin tutustumme yhdessä:

Viime vuosina Työterveyslaitoksen tutkijat ovat työpaikkojen kanssa tuottaneet helppokäyttöisiä välineitä. Ne auttavat esimerkiksi tunnistamaan, mitkä työaikamuodot tukevat terveyttä ja mikä altistaa työuupumukselle.

Henkilöstön terveyttä ja työkykyä voi siis tukea vaikuttavasti ennakoiden, jos osaa näitä välineitä oikea-aikaisesti käyttää.  

Itse odotan Työterveyspäiviltä varsinkin sitä, että pääsemme avaamaan eri skenaarioita työelämän muutoksesta ja megatrendeistä. Miten vastaamme niihin? Entä osaammeko vastata työterveysyhteistyöllä nuorten työntekijöiden tarpeisiin ja siihen, mitä he odottavat työelämältä? Jos emme, niin millä keinoin osaisimme?

Työterveyspäivien toisen päivän sessioissa saamme vastauksia siihen, miten aivotutkimuksen tulokset muuttavat tapamme tehdä töitä.  

Työterveyspäivillä on tarjolla paljon muutakin – tutustu ohjelmaan! Ohjelman lisäksi odotan päiviltä varsinkin  

  • kohtaamisia kasvokkain  
  • nauramista, ajatusten ja kuulumisten vaihtamista tuttujen ja uusien tuttavuuksien kanssa
  • sitä, että saamme juoda kahvia yhdessä, ihan ”livenä”.

Nähdään kasvokkain Työterveyspäivillä lokakuussa 2023! Aloitetaan yhteinen keskustelu jo nyt sosiaalisessa mediassa #ttpäivät

 

Lisätietoja:

Vuoden tärkein työterveyden ammattilaistapahtuma Työterveyspäivät järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 3.–4.10.2023. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Jaa sisältö somessa!