Työtoksikologia tukee hyvinvoivaa työelämää

Työtoksikologit ehkäisevät kemikaalihaittoja työpaikoilla. Heidän asiantuntemustaan hyödyntävät muun muassa työterveyshuollot ja lainsäätäjät. Pidetään huolta siitä, että alan osaaminen säilyy Suomessa!
-
Tiina Santonen
Tiina Santonen
tutkimusprofessori

Muutama vuosi sitten Telma-lehdessä oli juttu 1800-luvun tulitikkutehtaista, joissa valkoinen fosfori myrkytti työntekijöitä. Fosfori aiheutti heille kasvojen vääristymiä, hampaiden putoamista, ihon vihertämistä ja pimeässä hohtamista sekä lopulta ihokuolioita. 

Tulitikkutehtaat ovat osa työtoksikogian historiaa samoin kuin esimerkiksi Sir Percival Pottin 1700-luvulla tekemät havainnot. Hän huomasi, että nuohoojilla oli lisääntynyt riski kivespussin syöpään, joka oli ensimmäinen tunnettu ammattisyöpä.

Noista ajoista ollaan onneksi jo kaukana. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö toksikologien työtä kemikaaliturvallisuuden varmistamiseksi työpaikoilla tarvita edelleen. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) pääjohtaja Kimmo Peltonen nosti blogikirjoituksessaan esille huolen siitä, että toksikologian osaaminen heikentyy Suomessa. Me Työterveyslaitoksessa jaamme tämän huolen.

Työtoksikologit ehkäisevät kemikaalihaittoja työpaikoilla 

Toksikologien tehtävä on tunnistaa kemikaalien mahdolliset haitat, jotta ne voidaan ehkäistä. Työtoksikologia on toksikologian osa-alue, joka keskittyy työperäisten kemikaalihaittojen tunnistamiseen ja ehkäisyyn.

Työtoksikologian osaaminen on Suomessa keskittynyt Työterveyslaitokseen. Myös Työterveyslaitoksessa toksikologien määrä on vuosien varrella eläköitymisten ja säästötoimenpiteiden takia vähentynyt murto-osaan siitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa. Nykyisistä resursseista ei ole enää varaa vähentää.

Työterveyslaitoksen toksikologit ehkäisevät kemikaalihaittoja paitsi tekemällä tutkimusta, myös osallistumalla kansalliseen ja EU-tason säädösvalmisteluun asiantuntijaroolissa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi terveysperusteisten raja-arvojen asettamisen työperäiselle altistumiselle.

Työtoksikologit ovat tärkeä tuki myös suoraan työpaikoille, työterveyshuolloille ja työlääketieteen asiantuntijoille kemikaalien haittavaikutuksiin liittyvissä asioissa. 

Erilaiset kemikaalionnettomuudet ja niihin varautuminen työpaikoilla liittyvät myös läheisesti työtoksikologiaan. Työterveyslaitoksella onkin vahva osaaminen Suomessa käytetyistä teollisuuskemikaaleista, niiden ominaisuuksista ja terveysvaaroista myös kemiallisissa erityistilanteissa.

Työterveyslaitos onkin mukana kehittämässä kansallista kemikaaliuhkiin varautumista ja on muun muassa koordinoinut valtakunnallisen Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toimintaa vuodesta 2006 lähtien.

Työtoksikologian osaaminen pitää turvata

Työtoksikologiaa ei voi tehdä irrallaan siihen liittyvistä tieteenaloista, erityisesti työhygieniasta, kemian analytiikasta ja työlääketieteestä. Työtoksikologista tutkimusta tehdäänkin yleensä tiiviissä yhteistyössä näiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Työtoksikologiaa voi käytännössä oppia vain tekemällä sitä. Työterveyslaitos on Suomessa ainoa paikka, jossa on mahdollisuus kehittää työtoksikologian osaamista. Se osaaminen on tärkeää myös erilaisissa viranomaistehtävissä toksikologian alueella, koska työtoksikologiset kysymykset liittyvät laajasti kemikaaliturvallisuuteen.

Siksi Työterveyslaitoksen toksikologit ovatkin olleet haluttua työvoimaa myös esimerkiksi EU:n kemikaalivirastossa (ECHA). Se korostaa entisestään tarvetta huolehtia alan riittävistä resursseista, jotteivat ne pääse asiantuntijoiden mahdollisen siirtymän takia ohenemaan olemattomiin. 

Työtoksikologia näkyy harvoin julkisessa mediassa, jossa usein korostuu ihmisten ympäristöperäinen, kuluttajatuotteiden tai ruoan välityksellä tapahtuva altistuminen kemikaaleille. Tämä on luonnollista siinä mielessä, että työperäinen altistuminen koskee usein vain pientä joukkoa ihmisiä verrattuna koko väestöön.

Työperäisessä altistumisessa altistumistasot voivat kuitenkin olla kymmeniä tai jopa satoja kertoja korkeampia kuin ympäristöperäisessä altistumisessa. Siksi monien kemikaalien haittavaikutuksetkin ovat usein alun perin tulleet ilmi nimenomaan työntekijöillä.

Pidetään huolta siitä, että meillä Suomessa on riittävästi toksikologeja myös tällä aihealueella! Tavoitteena on, ettei yhdenkään työntekijän tarvitse kantaa huolta siitä, että työpaikalla käytetyistä kemikaaleista olisi haittaa hänen terveydelleen.

Työtoksikologit ovat osaltaan mukana takaamassa, että meillä on hyvinvoivaa ja tervettä työvoimaa myös jatkossa.

 

Lisätietoja:

Toksikologinen osaaminen on turvattava Suomessa (Kimmo Peltosen blogikirjoitus, 2.2.2023)Toksikologiseen osaamisen turvaamiseen Suomessa liittyvä seminaari järjestettiin 11.1.2023. Tapahtuman nauhoitteen voi katsoa Suomen Toksikologiyhdistyksen verkkosivuilta.Vihreä siirtymä myös työntekijöille (Tiina Santosen blogiteksti TTT-lehdessä, 27.12.2022)

Fosfori myrkytti tulitikkutehtaiden työntekijöitä (Telma-lehti, 10.9.2018)

Jaa sisältö somessa!