Työturvallisuutta voi oppia virtuaalitodellisuuslasit päässä

Virtuaalitodellisuus on tulossa työturvallisuuskoulutuksiin, mutta sen hyödyistä ei tiedetä tarpeeksi. Tutkimme parhaillaan 120 rakennustyöntekijän kokemuksia VR-koulutuksesta.
-
Eero Lantto
Eero Lantto
tutkija

Virtuaalitodellisuus (VR) on viime vuosina nopeasti kehittynyt teknologia, jonka sovelluksia löytyy niin vapaa-ajan kuin työelämänkin tarpeisiin. Nykyisillä VR-laitteilla voi tuottaa mukaansatempaavia ja uppoutumisen mahdollistavia kokemuksia.

Ne ovat sellaisia ominaisuuksia, joita on vaikea saavuttaa esimerkiksi perinteisellä luentokoulutuksella. Niinpä lähdimme MoSaC-projektissamme selvittämään, onko VR-teknologialla mahdollista tehdä koulutuksista entistä mielenkiintoisempia ja saavuttaa parempia oppimistuloksia. Entä voisivatko VR-koulutukset olla jopa hauska tapa oppia työturvallisuudesta?

Me Työterveyslaitoksessa haluamme selvittää uuteen teknologiaan liittyviä kysymyksiä, kuten sitä, miten VR-oppimisympäristö vaikuttaa turvallisuusosaamiseen. Uusien koulutusmenetelmien vaikutuksia on syytä tutkia, ennen kuin niitä otetaan laajasti käyttöön työturvallisuustyössä.

VR-koulutus jättää hyvän muistijäljen

Kansainvälisessä työturvallisuustutkimuksessa virtuaalitodellisuuteen perustuvia työturvallisuusharjoituksia on aiemmin tutkittu useissa eri koeasetelmissa, joista yleisimpiä ovat vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin liittyvät harjoitukset, erilaiset simuloidut hätätilanteet sekä liikenneturvallisuusharjoitukset.

VR-harjoituksia on kehitetty etenkin suuren tapaturmariskin alojen, kuten rakennus- ja kaivosalan, tarpeisiin. Tutkimusten perusteella tiedämme, että VR-koulutuksilla on mahdollista tuottaa koehenkilöille hyvä muistijälki ja pystyvyyden tunne työturvallisuudesta.

Omassa tutkimuksessamme halusimme edellä mainittujen mittareiden lisäksi ottaa selvää, voiko VR-koulutuksella vaikuttaa myös siihen motivaatioon, jolla työturvallisuutta edistetään. Lisäksi tutkimme VR-koulutuksen vaikutuksia verrattuna luentomuotoiseen koulutukseen.

Itse tutkimuksen toteutuksen kannalta MoSaC-hanke on erityinen siksi, että se on VR-tutkimuksena poikkeuksellisen laaja kenttätutkimus. Tutkimuksemme teoreettinen pohja on kognitiivisessa psykologiassa.

Rakennusala on edelleen yksi niistä toimialoista, joilla tapaturmia sattuu eniten. Tämän vuoksi rakennusala oli erinomainen valinta tutkimukseen. Kokosimme yhteen joukon merkittäviä rakennusalan yrityksiä, joiden avulla saimme rekrytoitua 120 rakennustyöntekijää tutkimukseemme. Suunnittelimme VR-koulutukset yhdessä projektiin osallistuvien yritysten kanssa, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin heidän koulutustarpeitaan.

Tutkimusaineisto kerättiin viime keväänä ja kesällä rakennustyömailla ja toimistotiloissa. Analysoimme parhaillaan aineistoa ja valmistelemme julkaisuja. Tutkimustuloksista kuulette tarkemmin keväällä 2020. Pysykää kuulolla!

Lisätietoja: Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle - MoSaC

Jaa sisältö somessa!