Vanhustyön eettiset kysymykset esille

Tänä keväänä olemme olleet etuoikeutettuja, sillä olemme saaneet haastatella useita kymmeniä vanhustyötä tekeviä ammattilaisia.
-
Tiina Koivisto
Tiina Koivisto
vanhempi asiantuntija
Nina Olin
Nina Olin
vanhempi konsultti

Olemme kuulleet rehellisiä kuvauksia siitä, miten hoitotyön ammattilaiset ovat käyttäneet monipuolista osaamistaan ja luovineet kohti hyvää hoitoa inhimillisesti vaativissa tilanteissa ja aikataulupaineen alla.

Samaan aikaan haastattelujen kanssa media on maalannut synkkää kuvaa vanhustyön tilasta: hoitajapula uhkaa ja työhyvinvointi on koetuksella.

Hoitotyön ammattilaisten haasteet on todettu myös Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -kyselyssä. Erityisesti hoitajien eettinen kuormitus on vanhustyöntekijöillä yleisempää kuin sote-alalla yleensä.

Arvorikasta työtä

Miten voisimme kirkastaa vanhustyön synkkää kuvaa? Miten ihmeessä osaavien vanhustyön ammattilaisten arvostus saataisiin paremmalle tasolle?

Kyse on moniosaajista, joilla on kliinisen hoitotyön lisäksi monenlaista ikääntyvien ja heidän omaistensa kohtaamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista. Lisäksi vanhustyö rakentuu yhä enemmän monenlaisesta yhteistyöstä ja asiakastyötä tehdään moniammatillisissa tiimeissä.

Palkkaus kertoo osaltaan tehdyn työn arvostuksesta, mutta haastatteluissa sen rinnalle nousee mahdollisuus tehdä inhimillistä ja eettistä, vanhuksia arvostavaa hoitotyötä. Vanhuksen kokonaisvaltainen kohtaaminen nähdään tärkeäksi osaksi hoivaa.

”Tuntuu, että olennaista ei ole juurikaan se, että ihmiset ovat saaneet lääkkeensä tai pistoksensa. Olennaista on, että he ovat tulleet huomioiduksi ja heidän näkemystään on kuunneltu.”

Miten eettisen vanhustyön toteutumista voitaisiin arjessa tukea? Jos jatkuvasti joutuu työskentelemään omien arvojensa vastaisesti, halukkuus hakeutua muihin tehtäviin on ymmärrettävää.

Eettisyys avoimesti mukaan keskusteluun

Eettisesti haastavissa tilanteissa työyhteisöllä on merkittävä rooli. Miten meidän työporukassamme käsitellään tilanteita? Olemmeko sopineet yhteisistä linjoista ja siitä, miten haastavissa tai kuormittavissa tilanteissa toimitaan?

Yksittäisen hoitajan kuormaa helpottaa se, että tilanteista keskustellaan ja niitä ratkotaan yhdessä. Ei jäädä yksin, vaan työkaverit ja esihenkilö ovat tukena.

”Kahdet aivot, niin se onnistuu paremmin. Yksinään hätääntyy välillä eikä tiedä, mitä tekisi. Siinä on toinen tukena ja turvanakin.”

Eettisyyden tukeminen työyhteisössä vahvistaa kokemusta työn mielekkyydestä ja luo yhteisöllisyyttä. Turvallinen keskusteluilmapiiri vahvistaa myös työn sujuvuutta ja yksittäisen työntekijän työhyvinvointia. Ja kaikki tämä takaa asiakkaille ja potilaille laadukkaan hoivan.

Uusia ideoita eettisiin pulmatilanteisiin

Kevään haastatteluissa meille on vahvistunut näkemys siitä, että vanhustyössä on upeita ammattilaisia ja esihenkilöitä. Heillä on paljon osaamista ja motivaatiota mahdollistaa hyvää elämää ikääntyville elämän loppukaarteissa.

Hankkeemme seuraava vaihe ovat työpajat, joissa ideoimme uusia tapoja luoda eettistä organisaatiokulttuuria. Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä näiden ammattilaisten kanssa pohtimaan arjessa toimivia keinoja, joilla hoitotyön eettiset pulmatilanteet saadaan hallintaan. Pysyttehän kuulolla!

"Ne aina tulevat kertomaan, että hei, muistatko, kun minun äitini kuoli siellä teillä ja sinä olit silloin ja sanoit tätä ja tuota... En usko itsestäni tällaista. Onko minulla ollut valmiuksia sanoa omaisille noin kivoja sanoja? Olenpa minä ollut viisas ja ihan itsestään löytänyt ihania juttuja.”

Sitaatit ovat pätkiä kevään aikana tehdyistä tutkimushaastatteluista.  

Lisätietoja:

Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hanke rakentaa vanhustyöhön vetoa ja pitoa ja herättelee keskustelua etenkin vanhustyön eettisestä kuormituksesta.

Jaa sisältö somessa!