Vuorovaikutus – avain yhteisen työn uudistamiseen digitaalisilla alustoilla

Digitaaliset alustat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Pelkkä ajan ja paikan varaaminen keskusteluun ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan kehittämisprosessin kannattelua ja ohjausta – fasilitointia.
-
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija

”Eniten ihmiset kaipaavat aitoja keskusteluja.”

Näin kommentoi osallistuja Työterveyslaitoksen Kehitä työtä verkossa! -webinaarissa 11.5.2022. Webinaarissa käsiteltiin työn vuorovaikutteista kehittämistä digitaalisilla alustoilla.  Mielestäni osallistuja kiteytti kommentissaan vuorovaikutteisen kehittämisen ytimen. 

Uudistuminen ja työn yhteinen kehittäminen ovat keskeinen osa tämän päivän työtä. Vuorovaikutus ja keskustelut ovat avainasemassa, kun kehitetään työyhteisön osaamista ja uusia toimintatapoja. 

Lähes jokainen meistä on innokas puhumaan omasta työstään. Digitaalisilla alustoilla yhä useammilla työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus tuoda esille havaintojaan ja kokemuksiaan työnsä nykytilanteesta ja sen tulevaisuudesta. Alustat nimittäin poistavat aikaan ja paikkaan liittyviä rajoitteita.  

Yhteistä ymmärrystä työn kehittämisen suunnista ja uusista ratkaisuista on mahdollista rakentaa vuorovaikutteisesti. Sitä voi tehdä vertaisten kesken ja läpileikkaavasti organisaation eri tasoilla.

Vuorovaikutus digitaalisella alustalla edellyttää fasilitointia

Toisinaan ajatellaan, että riittää, kun keskustelulle tarjotaan aika ja paikka. Rakentavan ja kehittämistä edistävän keskustelun syntyminen edellyttää kuitenkin kannattelua ja ohjausta  ̶  fasilitointia.  

Alustoilla on erilaisia hyödyllisiä työkaluja ohjauksen tueksi. Ne eivät kuitenkaan korvaa ohjaajan pedagogista ymmärrystä ja osaamista.

Professori emeritus Yrjö Engeström korostaa, että kehittämisen tavasta, välineestä tai tavoitteista riippumatta hyvä ohjaus pitää sisällään tiettyjä elementtejä. Hän puhuu ohjauksen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. 

Ohjaajan tehtävänä on vahvistaa yhteistä kehittämisen prosessia ja ponnistelua kehitettävän asian muuttamiseksi. Ohjaaja mahdollistaa keskustelut, joissa rakennetaan yhteistä tilannekuvaa kehittämisen tavoitteista ja käytännön tarpeista. Keskustelu työstä ja siinä ilmenevistä haasteista on usein motivoivaa ja innostaa osallistujia tuottamaan uudenlaisia ratkaisuja. Nämä ovat ohjauksen sisäisiä tekijöitä. 

Myös alustan työkalujen monipuolinen käyttö, kehitettävän asian havainnollistaminen ja vuorovaikutuksen tukeminen ovat oleellinen osa ohjausta. Nämä, kuten myös aikataulusta ja materiaaleista huolehtiminen, ovat ohjauksen ulkoisia tekijöitä.

Hyvässä ohjauksessa sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat tasapainossa.

Hyväksi fasilitoijaksi voi kehittyä

Vuorovaikutteisen kehittämisen ohjaus ei ole ohjaajan sisäsyntyinen ominaisuus, vaan jokainen meistä voi oppia hyväksi fasilitoijaksi! Hyvällä ohjauksella autat osallistujia pohtimaan, ottamaan kantaa, tuottamaan uusia näkökulmia ja yhteisiä ratkaisuja.

Kannustankin sinua asiantuntija, esihenkilö tai kehittäjä vahvistamaan omaa fasilitointiosaamistasi. Vinkkejä tähän löydät tuoreesta Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella -oppaasta. Opas auttaa myös kokenutta kehittäjää hyödyntämään digitaalisten alustojen tekoälytyökaluja omassa ohjaustyössä. Kannattaa tutustua!

 

Opas on tuotettu osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Tekoäly työn kehittämisen tueksi -hanketta.

Jaa sisältö somessa!