Kehitä työtä verkossa! Vuorovaikutteinen kehittäminen tekoälyn tuella

Tämä opas tarjoaa vinkkejä työn vuorovaikutteiseen kehittämiseen digitaalisilla oppimisalustoilla.
-

Tervetuloa oppimaan digitaalista fasilitointia!

Työn tekemisen tapoja ja osaamista kehitetään yhä enemmän verkossa. Digitaalisesta fasilitoinnista onkin tullut uusi työelämätaito. Tämä opas on suunnattu kaikille työn kehittämistä fasilitoiville ja aiheesta kiinnostuneille. Koko ajan laajenevalle joukolle! 

Oppaan avulla tuet vuorovaikutteista kehittämistä ja valjastat erilaiset näkökulmat kehittämisen voimavaraksi. 

Kehittämisen tilana ovat digitaaliset alustat, joille voit kutsua ihmisiä yhteisen kehittämisen äärelle ajasta ja paikasta riippumatta. Alustalla osallistujat eri puolilta organisaatiota voivat jakaa ajatuksiaan ja keskustella.

Alustalla syntyvän runsaan ja moninäkökulmaisen keskustelun seuraaminen voi olla vaikeaa. Luonnollisen kielen analyysiin perustuvat tekoälytyökalut tuovat siihen uusia ja inspiroivia mahdollisuuksia. Kerromme, miten voit käyttää tekoälyä keskustelun jäsentämisessä ja kehittämisprosessien ohjaamisessa.

Oppaan tausta

Opas on tehty Työsuojelurahaston rahoittamassa Tekoäly työn kehittämisen tueksi -hankkeessa  (2020–2022).

Tutkimme hankkeessa Howspace-alustan tekoälytyökalujen mahdollisuuksia ja rajoitteita työyhteisön kehittämistoiminnassa. Oppaassa on hyödynnetty tutkimuksen aineistoa ja tuloksia. Käytetyt esimerkit tulevat Howspace-alustalta.

Oppaan ovat laatineet Anna-Leena Kurki, Kirsi Yli-Kaitala, Inka Koskela, Kirsi Luokkala, Tiina Heusala ja Mari Koivunen.

Lämmin kiitos hankkeeseen osallistuneille organisaatioille ja yhteistyökumppaneille!

Avainsanat

Työelämän muutos