HELP-projekti: Tuottavuutta ja työhyvinvointia pitää kehittää kriisien keskelläkin

Työterveyslaitoksen työelämän kehittämiseksi käynnistämän HELP-projektin avauswebinaarissa nostettiin vahvasti esiin johtamisen ja yhteisöllisyyden merkitystä. Seuraako etätyöloikasta tuottavuusloikka? -webinaarissa muistutettiin tuottavuuden ja työhyvinvoinnin välttämättömyydestä ja keskinäisestä kytköksestä. Samalla vahvistuivat ajatukset siitä, että niin tuottavuutta kuin työhyvinvointia on pontevasti kehitettävä paraikaakin, huolimatta meneillään olevista poikkeusoloista.
Pienryhmä koukouspöydän ääressä.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 22.3.2022 

Hybridityö, etätyö ja läsnätyö projektin tavoitteena on hahmotella tutkimustietoa laaja-alaisesti hyödyntäen kokonaiskuvaa työelämän muutoksesta. HELP-webinaarisarjassa kootaan yhteen ajankohtaista työelämätietoa ja työelämätoimijoiden näkemyksiä. 

Tutkimustiedolle, dialogille ja kokonaiskuvalle tarvetta 

HELP-projektin vetäjä, johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki Työterveyslaitoksesta korosti työelämän tarvetta ylläpitää Ukrainan kriisin ja pandemiasta toipumisen aikanakin toimintojensa kehittämistä. 

Webinaarin dialogeissa peräänkuulutettiin lisää hallintaa muun muassa meneillään olevassa siirtymässä etätyön suosimisesta kohti hybridityöskentelyä. Työhyvinvointi vaatii henkilöstön kuuntelemista. 

–  Emme tiedä, kenellä siirtymä etätyöhön on sujunut hyvin tai ketkä ovat kenties uupuneet, muistutti tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta. –  Hybridityössä on riskinä, että yritykset alkavat liikaa ohjailla pakon kautta. Nyt kannattaisi sallia siirtymäkautta ja tukea selviytymistä ja jaksamista tätä kautta. 

Johtaminen ja yhteisöllisyys ratkaisevat 

Keskusteluissa toistuivat hyvän johtamisen ja yhteisöllisyyden tukemisen merkitys niin työhyvinvoinnin kuin tuottavuuden kannalta. 

–  Johtamiskäytäntöjen laatu selittää yritysten tuottavuutta yhtä hyvin tai paremmin kuin tutkimus ja tuotekehitys, digipanostukset tai henkilöstön koulutustaso, Laboren johtaja, professori Mika Maliranta huomautti. 

–  Työelämä ei ole minä-projekti. Olemme työpaikalla myös toinen toisiamme varten, tutkimusprofessori Jari Hakanen muistutti. – Yhdessä tekeminen kannattaa varmistaa. Tärkeätä on tehdä työpaikoista sellaisia, että sinne on kiva tulla. Vuorovaikutusta ja kohtaamisia tarvitaan. 

Yhdessä tekemistä ja oppimista korosti myös erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

– Tarvitaan myös erilaisten osaamisten tunnistamista ja arvostamista, Samoin on tärkeää antaa vapautta ja vastuuta, Lyly-Yrjänäinen kiteytti. 

Kriisiaikana viestintä ja ymmärrys korostuvat 

Webinaarin dialogeissa analysoitiin organisaatioiden kriisiaikana selviytymisen ratkaisevia tekijöitä.  

– Toimivat tiedonsaanti- ja tiedotuskavat on syytä varmistaa. Päätösten pohjaksi tarvitaan oikeaa tietoa ja tulkintoja. Työntekijöistä todella kannattaa huolehtia, koska he vievät työpaikkansa kriisin tai muutoksen läpi, arvioi työturvallisuuspäällikkö Seppo Vartiainen Sodexosta. 

Kriisistä toipuminen ei yksistään riitä. HELP-projekti muistuttaa megatrendien haasteista, kuten väestörakenteen vinoumasta. Siksi webinaarisarjan avauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että kriisinkin hetkellä pitää katsoa riittävän kauas tulevaisuuteen.   

– Pitää pyrkiä näkemään muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusissa kehityskuluissa mahdollisuuksia, Sinimaaria Ranki huomautti. 

– Ihmisten ja organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen on olennaista. Muutoksissa ja epävarmuuden ajassa korostuvat tilanneherkkyys ja toimintavalmius, tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta korosti. 

 

Seuraavassa HELP-webinaarissa 7.6.2022 puhutaan johtamisesta, työyhteisön oppimisesta ja liiketoiminnan uudistamisesta otsikolla Vuorovaikutus monipaikkaisessa työssä. 

Tutustu 

Tutustu webinaarin esitysmateriaaliin (ttl.fi) 

Katso webinaarin tallenne YouTubesta 

Lisätiedot 

Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija,  etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi), 040 520 4553  

Jaa sisältö somessa!