Inhimillisten tekijöiden huomioiminen lisää turvallisuutta

Turvallisuuskriittisillä aloilla kuten lento-, meri – ja raideliikenteessä sekä ydinvoimaloissa inhimillisten tekijöiden huomioiminen parantaa turvallisuutta. Työterveyslaitos on tutkinut, testannut ja kehittänyt ns. Inhimillisten tekijöiden työkalua (HF Tool™) jo useamman vuoden ajan. Työkalun avulla henkilöstö ja johto saavat yhdessä paremman ymmärryksen toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja pystyvät yhdessä kehittämään prosesseja.

Vision Zero Summit 2019, Helsinki, Tiedote 49/2019 

ohtava tutkija Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta esittelee inhimillisiin tekijöihin liittyvien hankkeiden tuloksia kansainvälisessä Vision Zero Summitissa 12.11.2019 Helsingissä. 

– Inhimillisten tekijöiden huomioiminen ja ihmisen toiminnan ymmärtäminen toteuttavat käytännössä ns. uutta turvallisuusajattelua (Safety II), jossa ei tuijoteta ihmisen tekemiä virheitä vaan viedään huomio onnistumista tukeviin tekijöihin ja työprosesseihin, kertoo johtava tutkija Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta. 

– Inhimillisten tekijöiden työkalujen kuten HF Tool™in avulla uudenlainen turvallisuusajattelu voidaan tehdä näkyväksi työpaikalla. Aloitimme työkalun kehittämisen jo 18 vuotta sitten Finavialla lennonvarmistuksessa, ja työkalu on siellä edelleen käytössä, iloitsee Teperi. 

HF Tool™ kokoaa teoreettisen viitekehyksen helposti miellettäväksi malliksi sekä sisältää koulutusmateriaaleja, tutkintamenetelmiä ja infoja uuden turvallisuusajattelun läpiviemiseksi työpaikan arjessa työntekijöistä johtoon. Työterveyslaitoksen myötävaikutuksella uutta turvallisuusajattelua on viety ydinvoimaloihin, merenkulkuun, lentokoneiden kunnossapitoon ja raideliikenteeseen. Näillä ns. turvallisuuskriittisillä aloilla inhimillisten tekijöiden huomioiminen on nykyään lakisääteistä.

Uudenlainen turvallisuusajattelu leviää myös rakennusalalle ja teollisuuteen

– Uudenlaisesta turvallisuusajattelusta, jossa ihmisen käyttäytymistä ymmärretään aikaisempaa paremmin, voidaan ottaa oppia myös muilla aloilla kuten teollisuudessa ja sote-alalla. Parhaillaan HF Tool -työkalua otetaan käyttöön rakennusalalla, kertoo Teperi. 

Vaikka työtapaturmien määrä rakennusalalla on viime vuosina vähentynyt, tapahtuu rakennustyömailla edelleen eniten työtapaturmia Suomessa, jopa kuolemaan johtavia (2017 8 ja 2018 4, Tapaturmavakuutuskeskus, TVK). – Rakennusalalla työkalua käytetään nimenomaan työturvallisuuden kehittämiseen. Siihen on myös lisätty viides taso eli urakoitsijat ja yhteistyökumppanit, koska nykyään rakentaminen on voimakkaasti verkostomaisesti ja urakoitsijaketjuina tapahtuvaa toimintaa.

Työkalun tuomat hyödyt ovat moninaiset

HF Tool ™- kokonaisuutta käyttämällä eri alojen johto ja henkilöstö oppivat hahmottamaan toiminnan poikkeamaan tai työtapaturmaan johtaneita taustatekijöitä analyyttisemmin ja syvällisemmin sekä katsomaan tilanteita positiivisesta näkökulmasta. Silloin myös riskejä on helpompi ottaa esille ja kohdistaa korjaavat toimenpiteet oikeisiin asioihin. Johdon ja työntekijöiden välinen luottamus paranee. Myös onnistumisia kannattaa analysoida.

Turvallisuuskulttuurin muutos vaatii sitoutumista ja osaamista

– Työkalun käyttöönotto ei ole nopea taikatemppu, vaan enemmänkin työkalu on keino systemaattisen, osallistavan turvallisuusajattelun luomiseen työpaikoilla, muistuttaa Teperi. Uudenlaisen turvallisuuskulttuurin luominen vaatii

  • innostusta, osaamista ja sitoutumista
  • henkilöstön mukaan ottamista eli osallistavaa otetta
  • huomion kohdistamista onnistumisiin
  • sitoutumista kaikilla organisaation tasoilla
  • systemaattista toimintaa ja yhteistyötä

Lisää tutkimusnäyttöä työkalun hyödyllisyydestä ollaan parhaillaan keräämässä ilmailun ja raideliikenteen ympäristöistä, joissa HF-ohjelmia on käynnistetty jo vuosia sitten. Inhimillisten tekijöiden hallinnan työkalut voivat osaltaan tukea myös Vision Zero -ajattelun tavoitteita eteenpäin. Vision Zero tarkoittaa työturvallisuuden ja työterveyden jatkuvaa kehittämistä, se ei ole numeerinen tavoite. Suomalainen Nolla tapaturmaa -foorumi on ollut levittämässä Vision Zero -ajattelua moniin maihin ja uusille aihealueille.

Vision Zero Summit on kansainvälinen konferenssi, jossa johtavat Vision Zero -ajattelun kehittäjät ja toteuttajat kokoontuvat. Summit järjestetään 12.–14.11.2019 Hotel Clarionissa Helsingin Jätkäsaaressa, Tyynenmenrenkatu 2. Mukana on 200 asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysten edustajaa 30 eri maasta. Työterveyslaitos on ollut kehittämässä Vision Zero -ajattelua jo vuodesta 2003, jolloin Suomeen perustettiin Nolla tapaturmaa -foorumi. Verkostossa vaikuttavat mm. kansainväliset järjestöt International Social Security Association (ISSA) ja ILO. Summitin järjestää Työterveyslaitos yhteistyökumppaneineen. Summit on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallisista oheistapahtumista.

Lisätiedot: johtava tutkija Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos, puh. 043 825 7454, anna-maria.teperi[at]ttl.fi, Twitter @AnnaMariaTeperi 

Tutustu myös 

HF Tool™ 

Jaa sisältö somessa!