Tärkeä osa modernia turvallisuusajattelua ja turvallisuusosaamista on ymmärtää kokonaisvaltaisesti inhimillisiä tekijöitä (Human Factors, HF) ja siihen, miten ne vaikuttavat työssä onnistumiseen.  Työterveyslaitoksen tarjoama palvelu perustuu tekemiimme tutkimuksiin ja kehityshankkeisiin sekä Finavialla tehtyyn pitkään kehitystyöhön (Teperi, 2012), jolloin HF-tool -työkalu syntyi.

Ensimmäiset laajennetut versiot HF tool-työkalusta syntyivät tutkimushankkeisssa vuonna 2015 ydinvoiman HUMTOOL- ja 2016 merenkulun SeaSafety -hankkeissa. Tutkimusta ja kehitystä jatketaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi ProHF- tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeita toteuttaneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat Anna-Maria Teperi, Henriikka Kannisto, Ilkka Asikainen, Vuokko Puro ja Riikka Ruotsala ovat olleet myös kehittämässä palvelutuotetta saadakseen opitut hyödyt asiakkaiden käyttöön.

HF Tool™ -palvelulla tuetaan ihmisen ja organisaation onnistumista työssä

HF Tool™ -palvelu on Työterveyslaitoksen omistama tuotemerkki ja tarjoamamme asiakkaillemme keinoja kehittää turvallisuusosaamista työpaikalla.

HF Tool™-palvelu koostuu seuraavista osista

  • Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – Human Factors in safety peruskoulutus, jossa osallistujat oppivat ymmärtämään inhimillisten tekijöiden merkitystä ihmisen ja organisaation toiminnassa, sekä saavat perustiedot inhimillisten tekijöiden tunnistamisesta esim. poikkeamatutkinnoissa. Kesto: 1 päivä. Osallistujamäärä: enintään 15 osallistujaa.
  • Inhimillisten tekijöiden tunnistaminen poikkeamatutkinnoissa syventävä koulutuskokonaisuus, jossa asiantuntijoiden johdolla perehdytään tarkemmin inhimillisten tekijöiden tunnistamiseen poikkeamatutkinnoissa ja tutkintojen mallintamiseen tässä tutkinnassa tarvittaviin tiedonkeruumenetelmiin. Kesto: lähiopetusta 2 x 1 päivä sekä välitehtävä. Osallistujamäärä: enintään 10 osallistujaa. Lähtötiedot: Inhimilliset tekijät -peruskoulutus.
  • Inhimilliset tekijät / Human Factors -kouluttajakoulutus, joka toteutetaan yleensä osana HF Programmea ja jossa koulutetaan organisaatiolle sisäisiä HF-kouluttajia. Kesto: 5 päivää. Osallistujamäärä: enintään 15 osallistujaa. Lähtötiedot: Inhimilliset tekijät -peruskoulutus.
  • Inhimilliset tekijät -kehitysohjelma / HF Programme, jossa laajamuotoisesti koulutetaan ja kehitetään inhimillisiin tekijöihin liittyvää osaamista ja toimintamalleja organisaatioissa. HF-kehitysohjelmat laaditaan yrityskohtaisesti. Kesto: 1-5 vuotta laajuudesta riippuen.

Kenelle HF Tool™-palvelu soveltuu

HF Tool™ -palvelusta hyötyy koko työyhteisö, mutta sen kohderyhmä yleisimmin ovat esimiehet ja linjajohto, jotka haluavat kehittää oman tiiminsä toimintaa. Lisäksi palvelu on hyödyllinen työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille sekä erilaisille ympäristön, laadun ja työterveyden -vastuurooleissa työskenteleville ja esimiehille ja johdolle sekä HR-toimijoille.

HF Tool™-palvelun hyödyt organisaatiolle

  • Henkilöstön ymmärrys työn poikkeamien ja tapahtumien taustalla vaikuttavista ihmisen toiminnan onnistumisista ja riskeistä syvenee
  • Henkilöstö saa kokonaisymmärrystä tapahtuneesta, ja organisaatio osaa kohdentaa korjaavat toimenpiteet entistä tarkemmin
  • Henkilöstö ymmärtää paremmin oman roolinsa turvallisuuden taustalla
  • Työpaikalla opitaan avoimemmin puhumaan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä – ketään syyllistämättä
  • Johdon ja työntekijöiden välinen luottamus paranee

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

Tavoitat asiantuntijamme  oheisella yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse . Ota yhteyttä jo tänään!