Lintuinfluenssan uusi seuranta alkaa turkistarhoilla kesäkuussa

Turkistarhojen uusi lintuinfluenssaseuranta käynnistyy kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun saakka. Tämä on ajanjakso, jolloin riski luonnonvaraisista linnuista saatavista tartunnoista on suurimmillaan. Myös turkistarhoja koskevia suojautumisvelvoitteita on lisätty, niiden toteuttamista valvotaan ja eri viranomaiset ovat ohjeistaneet suojautumista lintuinfluenssalta.
Neljä naurulokkia seisoo katolla

Ruokavirasto, Työterveyslaitos  ja Terveyden ja hyvinoinnin laitos tiedottavat

Seurannassa jokaisen turkistarhan on toimitettava Ruokavirastoon tutkittavaksi kolme itsestään kuollutta tai heikkokuntoisuuden takia lopetettua turkiseläintä kolmen viikon välein. Ruokavirasto järjestää kuolleiden eläinten kuljetuksen laboratoriotutkimuksiin. Jos turkistarha ei toimita näytteitä seurantaan, kunnaneläinlääkäri käy tarhalla ottamassa näytteitä. Lisäksi jos tarhalla epäillään lintuinfluenssaa esimerkiksi oireiden tai lisääntyneen kuolleisuuden takia, kunnaneläinlääkäri käy ottamassa tarhalta näytteitä.

Turkistarhaajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkärille eläinten epäilyttävistä oireista ja kuolleisuudesta. Turkistarhaajan tulee myös suojata eläimensä luonnonvaraisten eläinten levittämiltä lintuinfluenssatartunnoilta. Tätä koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus 14/2024 edellyttää muun muassa eläinsuojien suojaamista lintuverkoilla huhtikuun puolenvälin ja lokakuun lopun välisenä ajanjaksona. Kunnaneläinlääkärit valvovat turkistarhoilla asetuksen vaatimusten noudattamista.

Tartunnat ovat vähentyneet luonnonvaraisissa linnuissa

Ruokavirasto tutkii luonnonvaraisia lintuja, erityisesti vesi- ja petolintuja, lintuinfluenssan varalta (komission asetuksen mukaisesti). Tavoitteena on korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varhainen havaitseminen luonnonvaraisissa linnuissa. Näytteet otetaan Ruokavirastoon lähetetyistä, sairaina tai kuolleina löytyneistä luonnonvaraisista linnuista, erityisesti muuttavista vesilinnuista.

Tänä vuonna Euroopassa on todettu lintuinfluenssatartuntoja luonnonvaraisissa linnuissa vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Suomesta ei ole tänä vuonna löytynyt vielä yhtään lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisista linnuista. Ruokaviraston tavoitteena on tänä vuonna tutkia näytteet noin 250 luonnonvaraisesta linnusta.

Viime vuonna Suomessa todettiin useita lintuinfluenssan aiheuttamia luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia. Erityisesti tartuntoja tavattiin naurulokeissa, joista lintuinfluenssatartunnat todennäköisimmin levisivät myös turkistarhoihin aiheuttaen epidemian. Sen seurauksena Ruokavirasto määräsi 72 turkistarhan kaikki eläimet, yhteensä noin 500 000 eläintä, lopetettavaksi. Lopetusten perusteena oli ihmisten terveyden suojaaminen.

Työterveyslaitos on tehnyt suojautumisohjeet

Työterveyslaitoksen Lintuinfluenssalta suojautuminen -sivuilta löytyvät suojautumisohjeet tilanteisiin, joissa voi kohdata kuolleita lintuja tai lintujen jätöksiä. Samalta sivulta löytyvät myös turkistarhoille tehdyt omat suojautumisohjeet eläimiä hoitaville. Vaikka tautisuojaus turkistarhoilla olisi asianmukainen, lintuinfluenssatartunnat turkistarhoilla ovat mahdollisia, kun linnut etsivät ruokaa varjotaloista. Tartuntoja saattaa olla vaikea havaita. Tämän vuoksi turkistarhoilla on edelleen suojauduttava. Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta.

Suomi mukana rokotteiden yhteishankinnassa

Lintuinfluenssaa vastaan on kehitetty rokotteita, ja Suomi on mukana EU:n yhteishankinnassa rokotteiden osalta. Hankinnan yksityiskohdat ovat vielä auki, lisätietoja saataneen kesäkuussa. THL vastaa rokotteiden hankinnasta sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesti.   

Lisätietoja

Ruokavirasto
yksikönjohtaja Terhi Laaksonen, p. 040 159 5812, etunimi.sukunimi [at] ruokavirasto.fi (valvonta)
tutkimusprofessori Tuija Gadd, p. 050 357 0328, etunimi.sukunimi [at] ruokavirasto.fi (laboratorio)

Työterveyslaitos
vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä, p. 030 474 2595, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erityisasiantuntija Mia Kontio, p. 029 524 8365, etunimi.sukunimi [at] thl.fi (rokotteet)

                 
Lue lisää

Lintuinfluenssa (Ruokavirasto)
Lintuinfluenssalta suojautuminen (Työterveyslaitos)
Lintuinfluenssa (THL)
 
Turkistarhojen zoonoosit -riskiprofiili (pdf)

Jaa sisältö somessa!