Lintuinfluenssalta suojautuminen

Linnuissa esiintyviä ihmisille infektioita aiheuttavia mikrobeja on useita, muun muassa salmonella, kampylobakteerit ja lintuinfluenssaviruksen eri alatyypit. On olemassa riski, että lintuinfluenssavirukset tarttuvat nisäkkäisiin ja muuntuvat ihmisiin tarttuviksi. Tämä ohjeistus on tarkoitettu vakavien lintuinfluenssatyyppien tartunnoilta suojautumiseksi. Tautityyppiä on kesällä 2023 havaittu useissa luonnossa esiintyvissä lintulajeissa sekä turkistarhoilla.
Kaksi hanhea ruohikolla
Sisällysluettelo

Henkilökohtainen suojautumistarve

Yleensä lintujen mikrobitartunnoilta suojautuminen vaatii vain kosketuksen välttämistä. Jos lintuja on kuitenkin kosketeltu, kädet pestään kosketuksen jälkeen hyvin vedellä ja saippualla. Tarvittaessa käytetään lisäksi alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Kun linnuissa on todettu niin kutsuttu korkeapatogeeninen eli suuren taudin aiheuttamiskyvyn omaava lintuinfluenssavirus, tartunnan saaneita lintuja koskettelevia ammattilaisia ohjataan suojautumaan huolellisesti. Muita kuin ammattilaisia ohjataan välttämään tilanteita, joissa kosketus tartunnan saaneisiin lintuihin ja niiden ulosteisiin voi syntyä. Havaitut luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemat on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille eikä lintuihin tule koskea.

Työnantaja on vastuussa työntekijöihin kohdistuvien riskien arvioinnista ja hallinnasta. Arvioinnissa huomioidaan riskin vakavuus ja riskiin liittyvän terveysvaikutuksen todennäköisyys. Todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan merkittävät riskit on pienennettävä riskejä poistamalla ja pienentämällä niitä esimerkiksi eristämällä kohde. Riskejä voidaan pienentää myös muilla teknisillä menetelmillä tai myös lääkitsemällä tai rokottamalla, jos kyse on biologisista riskeistä. Jos riskejä ei pystytä muutoin poistamaan, valitaan käyttöön riittävän tehokkaat ja työntekijöille sekä työhön sopivat henkilönsuojaimet. Työntekijöiden on käytettävä ja hoidettava työnantajan määrittelemiä suojaimia saamiensa ohjeiden mukaan.

Alta löytyvissä ohjeissa on tietoa niin yksittäisten kuolleiden lintujen ja lintujen ulosteiden havaitsijoille kuin myös ammattilaisille, jotka joutuvat työskentelemään lintujen saastuttamissa paikoissa tai käsittelemään tartunnan saaneita tai todennäköisesti tartunnan saaneita kuolleita tai eläviä lintuja. 

Lintuinfluenssa on levinnyt myös turkistiloille.  Tutustu eläinten hoitajille tarkoitettuun suojautumisohjeeseen. Ohje keskittyy tartunnan torjuntaan sairastuneista eläimistä ihmisiin. 

Ruokavirasto seuraa ja tiedottaa jatkuvasti lintuinfluenssasta ja monista muista eläintaudeista eli zoonooseista. Ruokavirasto antaa ohjeita ja rajoituksia siipikarjan ja harrastelintujen suojaamiseksi sekä lintujen metsästykseen. Tutustu Ruokaviraston Lintuinfluenssa-sivuihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta löytyy ohje terveydenhuollon toimijoille  "Toimenpideohje ihmisen lintuinfluenssatartuntojen torjumiseksi". 

Viranomaisille tarkoitetut ohjeet ovat Pikantissa, johon vain viranomaisilla on lukuoikeudet.

Lintuinfluenssavirukselle altistuminen

Mitä tehdään kohdatessa kuolleita lintuja tai työkohteen ollessa lintujen ulosteen peittämä

Siipikarjan hävittäminen

Jos siipikarjaa joudutaan hävittämään tartunnan takia tiloilta, on suojautumisohjeita noudatettava huolellisesti.

Yhteenveto suojaimista

 • Suojainten väliset rajapinnat tiivistetään teippaamalla.
 • Käsineet kuten luonnonlintujen joukkokuoleman yhteydessä.
 • Hengityksensuojain. Puhaltimella toimiva standardin EN 12942 mukainen suodatinsuojain, jossa on kokonaamari, eli suojaluokka TMP3 SL
 • Suojavaate. Mikro-organismeilta suojaava, standardin EN 14126 vaatimukset täyttävä, nestetiivis tai roisketiivis, kertakäyttöinen, hupullinen, tyyppi 3B tai 4B, virusläpäisevyys luokkaa 6 standardin ISO 16603 mukaan.
 • Kertakäyttöisesti käytettävät saappaat. Jos suojaimia ei käytetä pitkään eikä niihin kohdistu mekaanista rasitusta, voidaan käyttää erillisiä kertakäyttöisiä jalkineiden suojia tai vaatemallia, joka peittää kengät kauttaaltaan.

Työvaatteet

Suojavaatteiden alla käytetään tavallisia työvaatteita. Ennen suojavaatteiden pukemista työvaatteiden taskuista poistetaan ylimääräiset esineet. Tartunnan vaaraa aiheuttavien töiden jälkeen työvaatteet vaihdetaan niin pian kuin on mahdollista. Työvaatteet suljetaan muovipussiin pesuun kuljetusta varten. Pesukoneeseen laitettaessa käytetään kertakäyttökäsineitä. Kuljetuspussi ja käsineet suljetaan jätepussiin. Työvaatteet pestään väljässä vedessä 60 asteen kirjopesuohjelmalla. Samaan pesuun ei laiteta muuta pyykkiä. Pahoin tahriintuneet vaatteet voidaan pestä kahteen kertaan. Selvästi saastuneet vaatteet hävitetään kertakäyttösuojainten mukana.

Tehokasta suojausta vaativa sairaiden ja kuolleiden lintujen käsittely

Lintuinfluenssalle on mahdollista altistua monissa tehtävissä. Näissä töissä asianmukaisten henkilönsuojaimien käyttö on erittäin tärkeää.

Altistavat työt

Altistuminen lintuinfluenssavirukselle voi olla merkittävä seuraavissa tehtävissä:

 • joukoittain kuolleiden luonnonlintujen keräys, kuljetus ja hävittäminen
 • toiminta siipikarjatilalla, jossa on tartunnan saaneita lintuja
 • siipikarjan hävittäminen
 • tartunnan saaneiden lintujen jätöksien hävittäminen
 • saastuneiden tilojen tai paikkojen puhdistus ja desinfektio
 • näytteiden otto luonnonvaraisista linnuista
 • näytteiden otto siipikarjatiloilla
 • eläinlääketieteellinen tutkimus ja ruumiin avaus.

Toimenpiteet lintuinfluenssatartuntojen torjumiseksi

Virustartunnan saaneiden lintujen käsittely, hävittäminen, kuljettaminen sekä toimenpiteisiin liittyvä puhdistaminen ja desinfektio tehdään Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti.

Toimenpidesuositukset henkilökohtaisesta suojautumisesta tartunnan saaneita lintuja käsiteltäessä ovat näissä Työterveyslaitoksen ohjeissa. Näitä suosituksia sovelletaan virkaeläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Torjuntatoimissa lintuinfluenssatartuntaa vastaan periaatteita ovat

 • infektion torjunta siipikarjassa ja muissa linnuissa
 • mahdollisesti altistuvien henkilöiden määrän minimointi
 • tekniset toimenpiteet
  • lintujen hävittäminen asianmukaisesti, pölyn ja aerosolien muodostumisen estäminen, kuljettamista koskevat rajoitukset, suoja-alueet, pesu ja desinfektio
 • tiedottaminen ja koulutus
 • henkilökohtaisten suojainten asianmukainen valinta ja käyttö
 • ripeä tiedonkulku ja konsultaatiot
 • muut ohjeiden ja tarpeenmukaiset toimet.

Tartuntavaarallisten kuolleiden luonnonlintujen käsittely

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
erja.makela [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2595

Avainsanat