Työterveyslaitokselle koordinaatiovastuu eurooppalaisesta työsuojeluverkostosta Suomessa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) Suomen koordinaatiokeskuksen (Focal Point) tehtävät siirtyivät Työterveyslaitokselle 1.1.2020 alkaen. Aiemmin koordinaatiokeskuksena on toiminut sosiaali- ja terveysministeriö.

Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat
Tiedote 1/2020

Koordinaatiokeskus tukee Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) toimintaa sekä työterveyden, työturvallisuuden ja tuottavuuden edistämistä Euroopassa esimerkiksi Terveellinen työ -kampanjoiden ja erilaisten kilpailujen avulla.

Kampanjoiden teemoina ovat olleet muun muassa työ elämän eri vaiheissa, stressi, melu ja viimeksi kemialliset tekijät. Syksyllä 2020 alkaa uusi kampanja, joka tähtää tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ja liiallisen työkuormituksen ehkäisyyn työpaikoilla.

Koordinaatiokeskuksen tehtäviin kuuluu myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolta tulevien muiden toimeksiantojen toteuttaminen. Nämä tehtävät liittyvät esimerkiksi tiedonkeruuseen ja tiedonvälitykseen Suomen ja viraston välillä työturvallisuuden ja työterveyden tilasta sekä hyvistä käytännöistä.

Kolmikantainen ohjausryhmä toiminnan kulmakivenä

Eri maiden koordinaatiokeskusten ja Espanjan Bilbaossa toimivan viraston toiminnan kulmakivenä on kolmikantaisuus. Suomen koordinaatiokeskuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia niin työnantaja- kuin työntekijäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ohjausryhmää johtaa Työterveyslaitos.

–Työterveyslaitos ottaa mielellään koordinaatiokeskuksen tehtävät vastuulleen. Voimme nyt asiantuntemuksellamme tukea entistä paremmin suomalaisia työpaikkoja ja samalla lisätä vaikuttavuuttamme ja näkyvyyttämme Euroopan tasolla, iloitsee Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii jatkossakin Suomen strategisista kannanotoista työsuojeluasioissa sekä yhteistyöstä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnassa. Johtokunta määrittelee viraston strategian ja tavoitteet.

Työterveyslaitoksessa koordinaatiokeskuksen toiminnasta vastaa kehittämispäällikkö Taina Pääkkönen, joka raportoi johtaja Kirsi Aholalle.

Lisätiedot:

Kirsi Ahola, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 561 5692, kirsi.ahola[at]ttl.fi
Taina Pääkkönen, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 046 850 5075, taina.paakkonen[at]ttl.fi
Liisa Hakala, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 5163566, liisa.hakala[at]stm.fi

Verkkosivut

Vuoden 2020–2022 kampanjasta löytyy tällä hetkellä parhaiten tietoa Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto EU-OSHAn Tulevat kampanjat-sivulta.

Vuoden 2018–2019  Terveellinen työ -kampanjasivusto poistuu kevään 2020 aikana käytöstä. Kampanjoiden suomenkielinen sivusto siirtyy keväällä Työterveyslaitoksen (www.ttl.fi) sivujen yhteyteen.

EU-OSHA Tulevat kampanjat
https://osha.europa.eu/fi/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns

Terveellinen työ -kampanjasivusto (poistuva)
https://www.terveellinentyo.fi/

Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto EU-OSHA
https://osha.europa.eu/fi

 

Jaa sisältö somessa!