Työturvallisuuden asiantuntijat huolissaan kesätyöntekijöiden perehdytyksestä

Nuorille työntekijöille sattuu työpaikkatapaturmia eniten suhteessa tehdyn työn määrään. Työterveyslaitoksen asiantuntijat muistuttavat, että myös kesätyöntekijällä on oikeus tietää, kuinka tehdä työnsä turvallisesti niin kropan kuin mielenkin kannalta.
-
Elina Östring
Elina Östring
erityisasiantuntija

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Työterveyslaitos tiedottavat 25.5.2022

Myös vuokratyöntekijät, kesätyöntekijät sekä muut kausityöntekijät kuuluvat järjestelmällisen perehdyttämisen ja työnopastuksen piiriin. Erityisasiantuntija Elina Östring Työterveyslaitoksesta muistuttaa, että työnantajalla on kaikista työntekijöistään yleinen huolehtimisvelvoite. Se tarkoittaa, että työtehtävissä ja työpaikalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Työnantajan tulee varmistaa, että työ ei aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle.

– Työnantajilta saattaa välillä unohtua, että työntekijöiden terveydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Työn opastukseen kuuluu turvallisten työtapojen lisäksi sopimattoman henkisen kuormittumisen torjunta sekä työpaikan pelisäännöistä keskustelu, esimerkiksi häirinnän torjumiseksi tai väkivallan uhan vähentämiseksi, Östring sanoo.

Perehdytystä kannattaa pyytää

Erikoistutkija Mikko Nykänen kannustaa nuoria ottamaan esille työpaikoilla, jos he eivät esimerkiksi kesätyön alussa koe saavansa riittävää perehdytystä.

– Moni nuori saattaa epäröidä kysyä neuvoja ja ohjeita työpaikalla. On tärkeää muistaa, että työnantaja on velvollinen antamaan opastusta työhön. Työpaikoilla yleensä arvostetaan, kun työntekijä osoittaa halua oppia ja varmistaa oikeat työmenetelmät, Nykänen kannustaa ja jatkaa: 

– Tukea ja perehdytystä kannattaa pyytää esihenkilöltä ja työkavereilta. Työturvallisuusasioista voi keskustella myös esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Tutkimustietokin osoittaa, että nuoret henkilöt saattavat epäröidä kertoa turvallisuushuolistaan.

– Turvallisuusasioista kertomiseen vaikuttaa koettu psykologinen turvallisuus eli arvio siitä, miten asiasta kertomiseen suhtaudutaan. Siksi olisi tärkeää, että työpaikoilla kannustetaan huolien esiin nostamiseen, Nykänen sanoo.

Jos kipu ei mene levolla ohi, on syytä keskustella

Östringin mukaan erilaisia kolotuksia voi esiintyä etenkin fyysisessä työssä, kun aloittaa uusissa tehtävissä. Paljon seisomatyötä tekevällä saattaa alaselkä rasittua tai jalat kipeytyä.

– Asia kannattaa nostaa esille työpaikalle, mikäli kipu tai kolotukset eivät mene ohi levolla, vaan jatkuvat usean päivän ajan. Työpaikalla voidaan silloin tarkistaa työskentelytapoja ja onko esimerkiksi oikeanlaiset työvälineet käytössä, Östring vinkkaa ja jatkaa:

– Henkisellä puolella nuori voi oireilla myös nukkumisen kautta. On normaalia, että työt tulevat aluksi uniin ja voivat herätellä öisin. Jos uneen liittyvät ongelmat jatkuvat pitkään, tulee siihen puuttua, sillä unenpuute on merkittävä riskitekijä palautumisen ja työturvallisuuden kannalta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kannustaa kesätyöntekijöitä tunnistamaan myös olosuhteiden, kuten helteen, vaikutukset omaan työkuntoon. Lämpötila pitää huomioida tauotuksessa. Esimerkiksi jos lämpötila on alle 33 astetta, työtä tehdään 50 minuuttia ja tauko on 10 minuuttia. Kun lämpötila ylittää 33 astetta, työtä tehdään 45 minuuttia ja tauko on 15 minuuttia.

Kun ongelmat nostaa esille, on niihin mahdollista löytää ratkaisuja.

– Epäkohdista kertomiseen työnantajalle voi varautua etukäteen. Kuvaile, miten asia vaikuttaa työntekoosi. Jos sinulla on ehdotus, miten asia voi korjata, tuo myös se esiin, Nykänen vinkkaa.

Lisätiedot

  • erikoistutkija Mikko Nykänen, Työterveyslaitos, mikko.nykanen [at] ttl.fi (mikko[dot]nykanen[at]ttl[dot]fi), 043 824 1345
  • erityisasiantuntija Elina Östring, Työterveyslaitos, elina.ostring [at] ttl.fi (elina[dot]ostring[at]ttl[dot]fi), 050 564 8108
  • Terveellinen työ -viestintä ja haastattelupyynnöt: Toni Perez, puh. 0400 630 063, toni.perez [at] osg.fi (toni[dot]perez[at]osg[dot]fi)

Katso video

Auta nuorta työntekijää keventämään kuormitusta ja jaksamaan työssä paremmin? Näin se tehdään HUSissa:

Terveellinen työ 2020–2022

  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on viestinnän keinoin edistää työturvallisuutta, työterveyttä ja tuottavuutta Euroopassa. Suomessa toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.
  • Tämä tiedote on osa viraston Terveellinen työ 2020-2022 – Työn keventämisen keinot käyttöön -kampanjaa.
  • Tutustu aiheeseen: Terveellinen työ – ttl.fi

Jaa sisältö somessa!