Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto etsii harjoittelijoita Brysseliin ja Bilbaoon

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto edistää työterveyttä, työturvallisuutta ja tuottavuutta Euroopassa. Virasto etsii korkeakouluharjoittelijoita kuudeksi kuukaudeksi Brysseliin ja Bilbaoon.

Harjoittelutehtävät sijoittuvat viraston eri osastoille. Harjoittelijalla tulee olla korkeakoulututkinto ja hänen pitää olla EU-maan kansalainen, osata hyvin englantia ja toista virallista EU-kieltä esimerkiksi suomea tai ruotsia.  Kuuden kuukauden palkallista harjoittelua voidaan jatkaa enintään 12 kuukauden ajalle.

Määräaika sähköisesti jätettävälle englanninkielisellä hakemukselle on 7.9.2021 klo 12.

Tarkemmat tiedot harjoittelijalta odotettavista vaatimuksista löytyvät viraston sivuilta
EUOSHA/TR/21/01 - Traineeships 2021/2022

Hakemuslomake kannattaa täyttää huolella ja liittää kaikki pyydetyt asiakirjat, sillä vain oikein täytetyt hakemukset käsitellään. Hakemuksen liitteenä pitää olla mm. kopio tutkinnosta, todistus kansalaisuudesta ja rikosrekisteriote.

Työterveyslaitos tukee viraston tehtäviä Suomessa ja välittää ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisille työpaikoille. Lisätietoa viraston tehtävistä ja kampanjoista saa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Lisätietoa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
European Agency for Safety & Health at Work - Information, statistics, legislation and risk assessment tools. (europa.eu)

Hakuilmoitus
EUOSHA/TR/21/01 - Traineeships 2021/2022 - Työterveys ja työturvallisuus – EU-OSHA (europa.eu)

Eurooppalainen kampanja Terveellinen työ
https://www.ttl.fi/terveellinentyo/

Jaa sisältö somessa!