Hybridityössä piilee tuottavuuskasvun mahdollisuus, johon on tartuttava

Etätyötä ja lähityötä yhdistelevä hybridityö on aiempaa yleisempi työnteon muoto, joka on vauhdittanut työelämän muutosta. Työelämän tilannekuva edellyttää satsauksia osaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Ne ovat tuottavan hybridityön keskeisiä elementtejä.
kuvituskuva: asiantuntija työskentelee ulkona
Sinimaaria Ranki
Sinimaaria Ranki
johtava asiantuntija
Antti Koivula
Antti Koivula
pääjohtaja

Hybridityössä piilee mahdollisuus tuottavuuskasvuun, jos siihen osataan tarttua. Tämä oli yksi päätökseen saatetun HELP-projektin keskeisistä johtopäätöksistä.

Hybridityö, etätyö ja lähityö (HELP) -projektissa muodostettiin kokonaiskuva työelämän muutosnäkymistä. Työterveyslaitos toteutti projektin osana Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Työelämän muutosnäkymiä käsiteltiin päätöswebinaarissa 18.4.2023.

Tuottavuus ja työhyvinvointi ovat juuri nyt avainsanoja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Eduskuntavaalien alla nähtiin, että keskeisiksi kysymyksiksi nousivat valtiontalous ja työvoiman riittävyys, sanoo projektin vetäjä, johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki Työterveyslaitoksesta.

– Meillä on työvoimapulan lisäksi tuottavuuspula, innovaatiopula ja osaajapula, kiteyttää pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitoksesta.

– Työelämän tuottavuus vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, ja tutkimustieto auttaa valitsemaan oikeanlaiset kehittämistoimenpiteet, Koivula jatkaa.

Millä ehdoilla hybridityö mahdollistaa myönteisen tuottavuuskehityksen?

Etätyötä ja lähityötä yhdistelevä hybridityö näyttää tulleen jäädäkseen aiempaa yleisempänä työnteon muotona.  Se kiihdytti digitalisaatiota ja muokkaa monin tavoin tulevaisuuden työelämää. Hybridityössä on kiistattomia tuottavuuskehitystä piristäviä elementtejä.

– Yksilöt kokevat oman työnsä tuottavuuden parantuneen hybridityössä. Samoin osaaminen on kehittynyt uusien tietoteknisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä, arvioi Sinimaaria Ranki.

Hybridityö ei kuitenkaan väistämättä takaa tuottavuuden kasvua. Riittävä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys tulee varmistaa etä- ja hybridityössä. Samoin resilienssiä ja strategista uudistumista on välttämätöntä vahvistaa.

– Vahvistusta näyttää kaipaavan sellainen työkulttuuri, jossa ihmiset haluavat ja voivat olla aloitteellisia työn kehittämisessä ja tuunaamisessa. Lisäksi tarvitaan riittävää osaamista käyttää digitaalisia laitteita ja ratkaisuja, Ranki sanoo.

Antti Koivula korostaa korkean osaamisen merkitystä.

– Tuottavuus edellyttää osaamisen kehittämistä ja uuden oppimista. Erityisen olennaista on yhdessä oppiminen. Nämä taas usein vaativat toimivaa yhteisöllisyyttä ja myös kasvokkaisia kohtaamisia, Koivula sanoo.

Hybridityön seurauksista tarvitaan tutkittua tietoa

Hybridityö, etätyö ja lähityö -projekti tunnisti muutosnäkymiä, jotka ovat keskeisiä pandemian jälkeisessä työelämässä. Painotukset vaihtelevat eri toimialoilla:

  • työ itsenäistyi, lähijohtaminen yksilöllistyi
  • pandemia kiihdytti digitalisaatiota
  • pitkään jatkuessaan yksinomainen etätyö uuvuttaa osaajankin
  • digitalisaatio kiihdytti jatkuvaa työssä oppimista

– Hybridityön seurauksista työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle kaivataan laajempaa tutkimusta. Tulevalla hallituksella tulee olemaan kovat tavoitteet työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseksi. Siksi on olennaista varmistaa, että työpaikoilla on keinoja tukea työkykyä ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman moni työikäinen voi osallistua työelämään, Antti Koivula sanoo.

Katso webinaarin tallenne

Tapahtuman avasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Paneelikeskustelussa keskustelivat alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimitusjohtaja Arno Ahosniemi Finanssiala ry:stä ja Työterveyslaitoksesta pääjohtaja Antti Koivula sekä projektin vetäjä, johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki. Päätöswebinaarin juonsi erityisasiantuntija Juha Hietanen Työterveyslaitoksesta.

Hybridityö, etätyö ja lähityö (HELP) -projekti

Lisätiedot

  • Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos, antti.koivula [at] ttl.fi, +358304742340
  • Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, sinimaaria.ranki [at] ttl.fi, +35840 520 4553

Jaa sisältö somessa!