Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa on alkuvuonna kehitetty keinoja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetaan lisää tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä oireilevien hoitoon ja tukeen. Alla esittelemme joitakin ohjelman keskeisimpiä tuotoksia keväältä 2021.

 

Terveydenhuollon ammattilaisten työtä tuettiin koulutusten ja uuden tiedon avulla

Työterveyslaitos ja Filha ry selvittivät kyselyin, miten sisäympäristössä oireilu näyttäytyy terveydenhuollossa. Selvityksen mukaan sisäympäristöissä lievästi oireilevia pystytään hyvin auttamaan, mutta vaikeasti oireilevien auttamiseksi kaivataan lisää keinoja.
Raportti: Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä – työterveyshuollon näkökulma
Selvitys: Sisäympäristössä oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytila perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhkoklinikoissa 
Blogi: Kaikki keinot käyttöön sisäilmasta oireilevien avuksi

Terveydenhuollon asiantuntijaryhmä otti kantaa erityispuhtaisiin tiloihin. Asiantuntijaryhmän mukaan erityispuhtaiden tilojen käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita, eikä niitä tulisi käyttää ennen kuin niiden pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin on selvitetty. Erityispuhtaiden tilojen käytön sijasta tulisi ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti tukea sisäympäristöissä oireilevia.
Kannanotto: Sisäympäristöissä oireilevien siirto erityispuhtaisiin tiloihin – riskit ja selvitystarpeet  

Terveydenhuollon ammattilaisille järjestettiin myös koulutuksia. Filha ry, Työterveyslaitos ja THL toteuttivat Lääkäripäivillä ja Pohjolan lääkäripäivillä kurssin ”Sisäilmako ahdistaa – millä avaan pelin?”.

Myös Filha ry:n sairaanhoitopiirien koulutukset vuodelle 2021 ovat käynnistyneet. Terveydenhuollon ammattilaisille on lisäksi avattu koulutusmateriaalia sisältävä videokirjasto.

Työpaikoille tuotettiin tietoa ja luotiin mahdollisuuksia uuden oppimiseen

Työterveyslaitos selvitti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia toimistotyyppisissä työtiloissa. Selvityksen mukaan kaikkien aineistossa olleiden yhdisteiden tavanomaiset pitoisuudet sisäilmassa osoittautuivat varsin pieniksi. Ne olivat huomattavasti eurooppalaisten ja saksalaisten terveysperusteisten raja-arvojen ja Suomen asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen alapuolella.
Katsaus: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä – Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset

Myös rakennusterveyden asiantuntijoille ja työpaikkojen toimijoille tarjottiin koulutusta. Työterveyslaitoksen Päivitä tietosi työpaikan sisäilma-asioista -webinaari järjestettiin toukokuussa. Seuraava vastaava webinaari järjestetään 5.10.2021. Ohjelmaan voi tutustua ja mukaan ilmoittautua täällä.

Blogi: Ota työkyky rohkeasti puheeksi myös sisäilmatilanteissa
Blogi: Sparraamalla sisäilmaryhmän toimintatavat paremmiksi
Blogi: Sisäilman toksisuuden testaus ei ratkaise sisäilmaongelmia

Ohjelman uusimpia tuotoksia esiteltiin Sisäilmastoseminaarissa

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma osallistui Suomen suurimpaan sisäilma-alan tapahtumaan, maaliskuiseen Sisäilmastoseminaariin kumppanina. Sisäilmayhdistyksen järjestämässä virtuaalisessa seminaarissa esiintyi tänäkin vuonna useita Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman asiantuntijoita, jotka esittelivät tietoa mm. sisäilmaprosessien hallinnasta ja sisäilmaryhmistä.
Uutinen: Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma esittelee tuloksiaan Sisäilmastoseminaarissa 

Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä. 

Lisätietoja

Kansallinen sisäilma ja terveys 2018–2028 -ohjelma

Anne Hyvärinen
tutkimusprofessori
THL
p. 029 524 6364
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Jaa sisältö somessa!