Koronarokotukset ovat käynnistymässä - Rokotustiedot tulee tuottaa ajantasaisesti THL:n rokotusrekisteriin

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa ja arvioi rokotusten tehoa ja turvallisuutta sekä rokotusten toteutumista valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Tiedot rekisteriin saadaan tällä hetkellä Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo).

THL:n ja Työterveyslaitoksen verkkouutinen

Rokotusten vaikuttavuuden seuranta edellyttää, että THL saa alueellisesti kattavasti ja päivittäin ajantasaisesti rokotustiedot perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Tiedot jokaisesta annetusta rokoteannoksesta on tallennettava rakenteisesti sähköiseen potilastietojärjestelmään ja rokotustiedon automaattisesta tiedonsiirrosta kansalliseen rokotusrekisteriin on huolehdittava.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset rokotetaan ensimmäisten joukossa

Ensimmäisenä koronarokotteen saavat mahdollisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Rokotuksia toteutetaan sote-toimijoiden työterveyshuollossa.

Tällä hetkellä rokotustiedot eivät siirry kaikilta työterveyshuollon toimijoilta THL:n rokotusrekisteriin. Rokotuksia toteuttavan ja tietoja kirjaavan toimijan on ennen rokotusten aloitusta varmistettava, että

  • koronavirusrokotus kirjataan sähköisessä ja rakenteisessa muodossa potilastietojärjestelmään,
  • rokotuskirjauksia tekevä henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu,
  • Avohilmon toteutus on potilastietojärjestelmässä käytössä ja automaattinen ja ajantasainen Avohilmo-tiedonsiirto rokotusrekisteriin toteutuu.

Rokotustietojen siirtyminen osaksi rokotusrekisteriä edellyttää alueellista yhteistyötä eri organisaatioiden tietohallinnosta vastaavien, tietojärjestelmätoimittajien ja THL:n kanssa. Toivomme aktiivisia toimenpiteitä rokotuskirjauksia tekevän henkilöstön kouluttamiseen ja tiedonsiirron varmistamiseen liittyvissä asioissa.

Koulutustilaisuus koronavirusrokotuksesta

THL järjestää verkkokoulutuksen koronavirusrokotuksista keskiviikkona 16.12.2020, klo 13–15. Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Tilaisuuden ohjelma ja ohjeet osallistumiseen

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6833700

Aiheesta lisää:

Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020: Määrittelyt ja ohjeistus

Valtakunnallinen rokotusrekisteri

Rokotusten kirjaaminen

Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätietoja:

Susanna Jääskeläinen, Erikoissuunnittelija, THL
puh. 029 524 7508
rokotusrekisteri [at] thl.fi (rokotusrekisteri[at]thl[dot]fi)
etunimi.sukunimi [at] thl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]thl[dot]fi)

Satu Soini, Ylilääkäri, Työterveyslaitos
Puh. 030 474 6009
etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Sari Nissinen, Kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
Puh. 030 474 2751
etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Kaisa Mölläri, Kehittämispäällikkö, THL
puh. 029 524 7363
avohilmo [at] thl.fi (avohilmo[at]thl[dot]fi)
etunimi.sukunimi [at] thl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]thl[dot]fi)

 

Jaa sisältö somessa!