Liikuntatilojen sisäympäristö on pääosin hyvä, mutta kehitettävääkin on

Sisäliikuntatilat poikkeavat tavanomaisista työtiloista. Tiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa ilmanvaihtoon, ääniympäristöön ja siisteyteen. Sisäliikuntatiloissa työskentelevien, kuten liikunnanopettajien ja -ohjaajien, mukaan parannettavaa on erityisesti riittävien varastotilojen varmistamisessa. Aalto-yliopiston ja THL:n kanssa toteutetun hankkeen tavoitteena oli selvittää liikuntatilojen sisäympäristön laatua ja tilojen käytettävyyttä.
-

Sisäliikuntatilojen olosuhteisiin vaikuttavat niiden käyttäjät sekä liikuntavälineissä ja lattioissa käytetyt materiaalit. Tiloissa yleisesti koettuja haittoja ovat melu, tunkkainen ilma, pölyisyys ja lika. LIIKU-hankkeen tulosten perusteella annettiin kehitysehdotuksia, joiden avulla liikunta-alan ammattilaisten hyvinvointia ja terveyttä voidaan parantaa.

Ilmanvaihtoon, ääniympäristöön ja varastotiloihin kaivataan parannuksia

Suomalaiset liikuntatilat ovat sisäympäristöltään laadukkaita. Hankkeen kyselyyn vastanneista työntekijöistä yli viidennes kuitenkin kokee, että riittävään ilmanvaihtoon ei ole panostettu tarpeeksi.

Myös sisäliikuntatilojen akustiikkaan ja äänieristykseen kaivataan parannuksia. Kyselytulosten perusteella äänen kaikuminen ja kantautuminen tilasta toiseen on melko yleistä sisäliikuntatiloissa. Vastanneiden mukaan yleiset kuulutukset ja liikunnanohjaajien ääni eivät aina kuulu tiloissa riittävän hyvin. Työturvallisuuden kannalta on keskeistä varmistaa kuulutusten toimivuus kaikkialla rakennuksissa, myös puku- ja pesutiloissa.

Suurimmat kehittämistarpeet liittyvät kuitenkin tavaroiden säilytykseen.

– Liikkuminen ja tilojen siivous vaikeutuvat, jos tavaroille ei ole riittävästi hyllytilaa. Myös varastotilojen helppokulkuisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota, jotta työturvallisuus ei vaarannu, sanoo vanhempi asiantuntija Pia Sirola Työterveyslaitoksesta.

Tuloksista käy ilmi, että kehittämistarpeita liittyy myös aula- ja odotustilojen ahtauteen. Odotustilojen esteettömyyteen on tärkeää panostaa, jotta kaikilla on liikuntatiloihin yhdenvertainen pääsy. Myös ergonomiaan, kuten työvälineisiin ulottamiseen, tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kyselyyn vastanneista sisäliikuntatilojen työntekijöistä noin 40 prosenttia kuitenkin koki, että omiin työoloihin on useimmiten mahdollista vaikuttaa.

– Liikuntatilat ovat työpaikka monille alan ammattilaisille. On tärkeää, että myös heidän tarpeensa huomioidaan entistä paremmin liikuntatiloja suunniteltaessa ja korjattaessa, toteaa tuotepäällikkö Sirpa Rautiala Työterveyslaitoksesta.

Lisätiedot

  • Pia Sirola, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, 043 8259202, pia.sirola [at] ttl.fi (pia[dot]sirola[at]ttl[dot]fi)
  • Sirpa Rautiala, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, 046 851 1813, sirpa.rautiala [at] ttl.fi (sirpa[dot]rautiala[at]ttl[dot]fi)
  • Camilla Vornanen-Winqvist, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto, 050 3472755, camilla.vornanen [at] aalto.fi (camilla[dot]vornanen[at]aalto[dot]fi)

Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen – LIIKU

  • Hankkeen tutkimusta toteutettiin yhteensä 14 eri julkisessa liikuntarakennuksessa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tehtiin erillinen kehittämishanke kolmessa yliopistoliikuntarakennuksessa Tampereella.
  • Työterveyslaitos toteutti hankkeessa liikuntatilojen työntekijöille sisäilmastokyselyn, jolla selvitettiin kokemuksia sisäilmasta ja -ympäristöstä sekä tilojen käytettävyydestä.
  • Hankkeen loppuraportti: Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU) - Työsuojelurahaston hanke 200068 Loppuraportti (aalto.fi)
  • Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto (TSR), Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (ACRE), Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Ympäristöministeriö (YM) ja Kuntaliitto.

Jaa sisältö somessa!