Menetelmä organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseen

Kun organisaatioiden välinen yhteistyö sujuu, siitä seuraa paljon hyvää: tehokkuutta, innovatiivisuutta ja innokkuutta. Yhteistyön toimimattomuudesta purnaamisen sijaan voimavarat kannattaakin keskittää yhteistyön kehittämiseen. Nyt kehittämistyön avuksi löytyy myös maksuton Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu -opas, jolla kehittämistyö sujuu virtuaalisesti ja omin voimin.
-
henkilökuva
Mervi Halonen
vanhempi asiantuntija
Sari Käpykangas
Sari Käpykangas
erityisasiantuntija

Sujuva yhteistyö organisaatioiden välillä lisää parhaimmillaan työn tehokkuutta ja mielekkyyttä.

– Yhteistyö avaa uusia näkökulmia ja mahdollistaa asioita, joita oma organisaatio ei voi itsenäisesti toteuttaa, sanoo erityisasiantuntija Mervi Halonen Työterveyslaitoksesta.

– Usein yhteistyö nähdään asiana, joka toimii tai se ei toimi. Onkin tärkeä tarttua tietoisesti yhteistyön kehittämiseen ja kehittää asioita siihen suuntaan, joka hyödyttää kaikkia osallistujia.

Yhdessä tunnistettuja tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu -verkko-opas tarjoaa menetelmän kahden organisaation tai isommassa organisaatiossa kahden työyksikön välisen yhteistyön kehittämiseen.

– Menetelmän avulla kehitätte työskentelyänne yhdessä ja tietoisesti. Huomioitte työn reunaehdot ja työhyvinvoinnin, jotka ovat onnistuneen kehittämisen kulmakiviä. Löydätte konkreettisia toimenpiteitä, jotka vievät teitä kohti yhteisesti tunnistettua tavoitetta – ja kohti sujuvampaa yhteistyötä, kuvailee erityisasiantuntija Sari Käpykangas Työterveyslaitoksesta.

Oppaassa ohjeistetaan askel askeleelta kolmen työpajan pituinen prosessi. Opas sisältää kaikki työpajoihin liittyvät materiaalit ja työpohjat.

Yhteistyö ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu perustuu tutkittuun tietoon. Siinä yhdistetään työyhteisön kehityssuuntaa valottava Kehityskartta-työskentely, kokonaisvaltaista työhyvinvointia kuvaava Työkykytalo-malli ja Kokeilut käytäntöön -arviointimenetelmä.

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu on kehitetty Asiantuntija maaseudun muutoksessa – AMMU -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää sekä ProAgria Oulun ja Oulun Ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä että asiantuntijoiden työhyvinvointia ja työtä. Yhteistyömallin kehittämiseen osallistuivat ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä OAMK/Luonnonvara-alan neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntijahenkilöstö, johto ja esimiehet. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Tutustu

Lisätietoja

  • Mervi Halonen, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, p. 050 515 1676, mervi.halonen [at] ttl.fi (mervi[dot]halonen[at]ttl[dot]fi)
  • Sari Käpykangas, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, p. 043 825 0394, sari.kapykangas [at] ttl.fi (sari[dot]kapykangas[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!