Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu tukee työpaikkoja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön ja työhyvinvoinnin samanaikaisessa kehittämisessä. Taustalla on ajatus, että muutos haastaa työhyvinvointia ja työkykyä monin eri tavoin. Samalla muutos ja kehittyvä yhteistyö ovat myös innostuksen ja työn imun lähteitä.
-
logoja

 

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu on suunnattu työpaikoille ja organisaatioille. Vuoropuhelun hyödyntäminen edellyttää kahden organisaation jaettua tahtotilaa yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelun työpajoihin osallistuvat keskeiset, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä tekevät henkilöt. Työpajojen ohjaaja tai ohjaajat voivat olla oman organisaation työntekijöitä.

Tällä sivustolla saat ohjeet ja vinkkejä, miten voit soveltaa Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelua omalla työpaikallasi.

Työn ja työhyvinvoinnin kehittäminen kytketään yhteen

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin kehittämismalli vastaa asiantuntijaorganisaatioiden tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Malli yhdistää työn kehittämisen toimet sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisen käytännöt muuttuvassa toimintaympäristössä.

Arviointimenetelmän tausta on ekspansiivisessa oppimisessa ja toiminnan teoriassa. Menetelmän perusajatuksena on, että arviointi- ja kehittämisprosessissa on aktiivisesti mukana koko toiminnan kehittämiseen osallistuva verkosto. Verkostolla tarkoitetaan käytännön tasolla kehittämiseen osallistuvia toimijoita, johtajia, esihenkilöitä, hr- ja työsuojelutoimijoita, asiakkaita ja hyvien käytäntöjen levittäjiä.  

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu on kehitetty Asiantuntija maaseudun muutoksessa – AMMU -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää sekä ProAgria Oulun ja Oulun Ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä että asiantuntijoiden työhyvinvointia ja työtä. Yhteistyömallin kehittämiseen osallistuivat ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä OAMK/Luonnonvara-alan neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntijahenkilöstö, johto ja esimiehet. Kehittämisen tuen tarjosi Työterveyslaitos. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Käytetyt menetelmät

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky