Mitä toiminnalliset oireistot ovat?  Kokosimme tietoa Työterveyslaitoksen verkkosivuille

Uusi toiminnalliset oireistot -sivu on tarkoitettu lisäämään ymmärrystä siitä, mistä toiminnallisissa oireissa ja häiriöissä on kyse ja miten ne syntyvät. Tärkeää on tietää, että toiminnallisista oireista ja häiriöistä voi päästä eroon.  Sivusta toivotaan olevan hyötyä niin oireileville, terveydenhuollon toimijoille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille.  

Toiminnalliset häiriöt ovat työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua haittaavia oireita, joita perinteiset sairaustilat eivät selitä.

Toiminnallisia häiriöitä on arvioitu olevan 1–5 %:lla väestössä, mikä tarkoittaa 60 000–280 000 ihmistä Suomessa. Silti monille potilaille, omaisille ja lääkäreillekin toiminnalliset häiriöt ovat edelleen vieraita.

 Tietoa toiminnallisista oireistoista on kuitenkin valitettavan vähän saatavilla ja siksi halusimme koota keskeisiä asioita Työterveyslaitoksen verkkosivuille, kertovat erikoislääkäri Aki Vuokko ja psykologi Sanna Selinheimo Työterveyslaitoksesta.

Toiminnallisten oireiden voimakkuus ja haitta vaihtelevat

Toiminnalliset oireet ovat tavanomaista voimakkaampia kehon fysiologisia reaktioita, joita on ajoittain kaikilla kuormittavissa tilanteissa. Toiminnalliset oireet voivat vaihdella voimakkuudeltaan, tuntua useissa eri kehon osissa sekä haitata elämänlaatua ja toimintakykyä.

Yleensä toiminnalliset oireet ovat lieviä ja ohimeneviä, mutta joskus ne voivat olla pitkäaikaisia, vakavia ja vaikuttaa arjen sujumiseen. Tällöin voidaan puhua toiminnallisista häiriöistä.

Toiminnallisissa oireistoissa keho on hälytystilassa

Toiminnallisissa oireistoissa keho on hälytystilassa, jonka synnyssä ja kehittymisessä on mukana keskushermoston toiminta. Aivoissa syntyy jatkuvasti tiedostamatonta tulkintaa, joka ohjaa kehon reaktioita ja jotka ilmenevät kehon oireina.

Normaalitilanteessa aivot suodattaisivat kehon ja ympäristön tuottamat merkityksettömät signaalit pois ja päästäisi läpi vain tärkeät. Toiminnallisissa oireistoissa aivot ovat herkistyneet, jolloin tavanomaisetkin aistimukset vahvistuvat ja kehon reaktiot voivat olla voimakkaitakin. Tällöin voi syntyä kierre, jossa oireet synnyttävät lisää oireita.

Toiminnalliset oiremekanismit voivat olla läsnä esimerkiksi erilaisissa pitkäaikaisissa kiputiloissa ja unihäiriöissä.

Tutustu sivuun Toiminnalliset oireistot

Lisätiedot:

erikoislääkäri Aki Vuokko, puh. 043 820 0578, aki.vuokko[at]ttl.fi Työterveyslaitos,

psykologi Sanna Selinheimo, puh. 043 825 0397, sanna.selinheimo[at]ttl.fi, Työterveyslaitos

Jaa sisältö somessa!