Onnistunut monitilatoimisto suunnitellaan käyttäjien tarpeita kuunnellen ja aivotyön ehdoilla

Työterveyslaitos ja VTT toteuttivat tutkimuksen VALO Work -tilasta, jonka todettiin tarjoavan erinomaiset olosuhteet monenlaisen vaativan aivotyön tekemiseen. Käyttäjille tärkeintä toimistotilassa ovat hyvät tietoliikenneyhteydet, raikas sisäilma, viihtyisyys, sopiva lämpötila ja tehokkuus.

Toimistoissa työskentelevät ihmiset tarvitsevat hyvät olosuhteet, jotka tukevat kognitiivista tiedolla työskentelyä eli aivotyötä. On tyypillistä, että työpäivän aikana vuorottelevat keskittymistä vaativat työtehtävät ja yhdessä työskentely keskustellen. Tämä asettaa toimistotiloille monenlaisia vaatimuksia. 

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingissä sijaitsevaa VALO Hotel & Work -toimistotilaympäristöä aivotyön sujuvuuden ja kuormituksen näkökulmasta. Tilassa on yhteistyöhön kannustavia työtiloja, erityyppisiä neuvottelutiloja sekä hyvinvointipalveluja, ja tilojen painopiste on erillisissä työhuoneissa, jotka sopivat keskittymistä vaativiin tehtäviin. Tutkimuksen toteuttivat Työterveyslaitos ja VTT, ja siinä hyödynnettiin tilamittauksia, kyselyi, haastatteluja ja asiantuntija-arviointeja.  

 – Tutkimusten perusteella oli hienoa havaitaettä tiloja käytetään kuten oli tarkoituskin: hiljaisen työn tilaa keskittymistä vaativiin työtehtäviin ja luovan työn tilaa yhdessä työskentelyyn. Suunnittelussa on onnistuttu siinä, ettei ole tehty liikaa kompromisseja, sanoo Työterveyslaitoksen tuotepäällikkö Teppo Valtonen 

Hänen mukaansa on tyypillistä, että tilojen kehittämisprojekteissa haasteita on nimenomaan käyttöön ottamisessa. Tiloista voi tulla viihtyisät ja tyylikkäät, mutta niitä käytetään epätarkoituksenmukaisesti: samassa tilassa osa tekee hiljaista työtä ja osa puhuu puhelimessa.  

– Ongelma on, jos tiloja kehitettäessä ei mietitä loppuun asti, miten tiloja käytetään. Lisäksi tarvitaan seurantaa, sillä käyttötarpeet voivat muuttua ajan myötä. VALO Workissa nämä virheet on haluttu välttää panostamalla tutkimukseen, Valtonen jatkaa. 

Sekä kyselyt että mittaukset antoivat tilasta hyvää palautetta 

Kaikille kyselytutkimukseen vastanneille hyvän toimistotilan tärkeimpiä tekijöitä olivat hyvät tietoliikenneyhteydet, raikas sisäilma, viihtyisyys, sopiva lämpötila ja tehokkuus. Valtaosa vastaajista arvioi, että VALO Workissa tilanne on näiden seikkojen osalta erittäin hyvä tai melko hyvä. Tilojen viihtyisyys ja tehokkuus saivat erityisesti kiitosta. Yli 80 prosenttia vastaajista sitä mieltä, että viihtyisyydessä VALO on onnistunut erittäin hyvin ja tehokkuudessa melko tai erittäin hyvin. 

– Projektissa todistimme VALOn arvolupaukset konseptimme suhteen. Sekä tutkimuksen aikana että ensimmäisten viiden kuukauden aikana huomattiin, että ihmisten aistinvaraiset havainnot ja mittaroidut havainnot kulkivat melko pitkälti käsi kädessä. Opimme muun muassa sen, että oikea lämpötila on hyvin merkityksellinen asia tilan käyttöön liittyen, sanoo Minna Hurme SSA Groupista. 

VTT:n toteuttamilla sisäilmastomittauksilla tutkittiin VALOssa lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta, ja nämä pysyivät erinomaisesti tavoitearvojen puitteissa. Myös hälyn taso ja liikkeen määrä olivat kunkin tilan käyttötarkoituksen mukaiset.

Suuntaa antavien kyselytulosten perusteella työ sujuu VALOssa keskimäärin paremmin kuin sen ulkopuolellakuten esimerkiksi kotona etätöissäToimistoympäristössä on erinomaiset olosuhteet monenlaisille vaativille aivotyön tehtävilleLisäsi sieltä löytyy hyvät puitteet hyvinvointia ja työkykyä ylläpitäville tauoille, vapaa-ajalle ja yöpymiseen.  

Tilojen tutkimukseen ja kehittämiseen kannattaa panostaa 

Toimistoissa tehtävä aivotyö on luonteeltaan ja vaativuudeltaan vaihtelevaa. Työssä tulee huomata ja muistaa asioita, keskittyä kirjallisiin töihin, ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä, päivittää tietoja ja taitoja sekä ideoida uutta yhdessä sekä välittää tietoa ja viestejä työtovereiden ja yhteistyötahojen kesken

– Huomionarvoista on, että yksilön oma suhtautuminen häiriöihin ei kerro kaikkea työtilan tarkoituksenmukaisuudesta. Osa ihmisistä ei suhtaudu kielteisesti siihen, että muut keskustelevat, kun itse tekee keskittymistä vaativaa työtä. Silti hekin olisivat tehokkaampia aivotyön ehdoilla suunnitelluissa tiloissa, sanoo Valtonen.  

Toistaiseksi Suomen toimistohotelleissa ja coworking-tiloissa on toteutettu vain vähän tilojen tutkimus- ja kehittämistyötä 

– Nykymaailmassa VALOn kaltaiset konseptit tulevat olemaan koko ajan merkittävämmässä roolissa. On tärkeä, että niitä tutkitaan ja kehitetään tutkimuksen perusteella. Lisäksi olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten vastaavissa tiloissa ohjataan tilojen monipuoliseen käyttöön esimerkiksi hinnoittelun keinoin, sanoo Valtonen. 

Tämä projekti kuuluu VTT:llä suurempaan kokonaisuuteen, jossa ihmisen hyvinvointia tuetaan digitaalisilla ratkaisuilla niin työssä kuin vapaa ajalla. Hankkeessa keskityttiin erityisesti ympäristötekijöiden mittaamiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Projekti on hyvä esimerkki konkreettisesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, sanoo VTT:n erikoistutkija Jouni Kaartinen. 

Lisää aiheesta 

Lisätiedot

  • Teppo Valtonen, tuotepäällikkö / Työterveyslaitos, +358 46 851 6139, teppo.valtonen [at] ttl.fi (teppo[dot]valtonen[at]ttl[dot]fi)
  • Minna Hurme, Head of design / VALO Work, +35840 525 1569, minna.hurme [at] ssagroup.fi (minna[dot]hurme[at]ssagroup[dot]fi)
  • Teemu Saari, asiakkuudet / VALO Work, +358 44 356 1782, teemu.saari [at] ssagroup.fi (teemu[dot]saari[at]ssagroup[dot]fi)
  • Juha Lyijynen, Solutions Sales Lead / VTT, +358 44 063 6500, juha.lyijynen [at] vtt.fi (juha[dot]lyijynen[at]vtt[dot]fi)

VALO Work tilallisena ratkaisuna -tutkimus 

  • Tutkimus toteutettiin VALO Hotel & Work -tiloissa työskentelyyn tarkoitetuilla alueilla 1.9.– 31.12.2020. 
  • Kyselyihin vastanneiden määrä jäi alhaiseksi vallinneen koronatilanteen vuoksi ja valtaosa vastaajista oli tiloissa työskenteleviä VALOn tai SSA Groupin työntekijöitä. 
  • Kyselyillä selvitettiin tilan käyttäjien työtä sekä käyttäjien arvioita eri tiloista ja niissä työskentelystä. (Työterveyslaitos) 
  • Asiantuntija-arvioinnissa tiloja tarkasteltiin sujuvan aivotyön ja kognitiivisen ergonomian näkökulmasta havainnoimalla ja haastatteluilla. (Työterveyslaitos) 
  • Sisäilmastomittauksilla tutkittiin VALOssa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, liikettä ja äänitasoa(VTT) 

Jaa sisältö somessa!