Konkreettisia asioita,
joita voidaan yhdessä muuttaa.

Aivotyön tilannekuvasta käytännön ratkaisuihin

Työterveyslaitos tarjoaa tutkimukseen perustuvia palveluita organisaatioiden aivotyön kehittämiseen. Aivotyön avaimet -kokonaisuuden tavoitteena on tuottaa kattava kuva aivotyön tilasta sekä yhdessä luoda ja ottaa käyttöön toimintatapoja työn sujuvoittamiseksi ja aivokuorman hallitsemiseksi. Toteutamme aivotyöpalveluita eri laajuisina. Aivotyön avaimet -kokonaisuutta sovelletaan organisaation tarpeen mukaan.

Aivotyöpalvelut

Aivotyöesitykset

 • lyhyistä tietoiskuista perusteellisiin luentoihin
 • kehittämispäivät, seminaarit, asiakastilaisuudet

Aivotyövalmennuspaketit työyhteisöille

 • kysely, työpaja, jatkosuositukset
 • työyhteisön aivotyö sujuvaksi

Aivotyöagenttien valmennuspaketit

 • kysely, työpaja, verkkoaivoriihi, jatkosuositukset
 • esimiehille, työntekijöille, työsuojelulle tai HR:lle tietoa ja työkaluja aivotyön kehittämiseen

Aivotyöstrategiavalmennus johdolle

 • kysely, työpaja, jalkautussuositukset
 • aivotyöstrategia koko organisaatiolle

Räätälöity aivotyön kehittäminen

 • hankkeet organisaation yksilöllisiin tarpeisiin
 • koko organisaatio mukaan kehittämään

Aivotyökonsultaatiot

 • toiminnan tueksi tarpeen mukaan

Mitä muutosta on tapahtunut aivotyövalmennuksen jälkeen?

Olemme kehittäneet aivotyötä monessa eri organisaatioissa, useilla eri toimialoilla. Aivotyöpajassa sovitut toimenpiteet esimerkiksi häiriöiden vähentämiseksi, keskeytysten kuriin saamiseksi ja tietotulvan hallitsemiseksi näkyvät työn arjessa työrauhana, keskeytyksettömänä työntekona, hälyn ja melun vähenemisenä, ajan säästönä kun työ ei häiriydy tai keskeydy jatkuvasti, oman työn parempana hallintana, informaation kulun parantumisena ja laadukkaampana työn jälkenä. Työntekijöiden jaksaminen ja tuottavuus paranee ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Asiakkaiden kommentteja aivotyövalmennuksesta

Ilman kehittävää yhteistyötä mikään ei muutu.

Kaikki sai osallistua ja vaikuttaa.

Kerrankin oli paikka, jossa oli mahdollisuus näistä asioista keskustella ja ideoida.

Oletko kiinnostunut aivotyöpalveluista?

Autamme mielellämme työyhteisöjä sujuvampaan aivotyöhön. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai oheisella yhteydenottolomakkeella!

Lisätietoja työterveyspsykologeille löytyy täältä.