Aivotyön tilannekuvasta käytännön ratkaisuihin

Työterveyslaitos tarjoaa tutkimukseen perustuvia palveluita organisaatioiden aivotyön kehittämiseen. Aivotyön avaimet -kokonaisuuden tavoitteena on tuottaa kattava kuva aivotyön tilasta sekä yhdessä luoda ja ottaa käyttöön toimintatapoja työn sujuvoittamiseksi ja aivokuorman hallitsemiseksi. Toteutamme aivotyöpalveluita eri laajuisina. Aivotyön avaimet -kokonaisuutta sovelletaan organisaation tarpeen mukaan.

Mitä muutosta on tapahtunut aivotyövalmennuksen jälkeen?

Olemme kehittäneet aivotyötä monessa eri organisaatioissa, useilla eri toimialoilla. Aivotyöpajassa sovitut toimenpiteet esimerkiksi häiriöiden vähentämiseksi, keskeytysten kuriin saamiseksi ja tietotulvan hallitsemiseksi näkyvät työn arjessa työrauhana, keskeytyksettömänä työntekona, hälyn ja melun vähenemisenä, ajan säästönä kun työ ei häiriydy tai keskeydy jatkuvasti, oman työn parempana hallintana, informaation kulun parantumisena ja laadukkaampana työn jälkenä. Työntekijöiden jaksaminen ja tuottavuus paranee ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Tulevat tilaisuudet

Onko työssäsi häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa tai epäselvyyksiä? Pitääkö sinun kehittää jatkuvasti osaamistasi, tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia tai ideoida uutta? Tiedonkäsittelykykymme asettavat aivotyölle rajoitteita samalla tavalla kuin fyysiset ominaisuudet rajoittavat lihastyötä. Jotta aivotyöstä saadaan sujuvaa ja turhaa kuormittumista voidaan vähentää, pitää työtä muotoilla ihmisen tiedonkäsittelykykyihin ja rajoituksiin sopivaksi. Parhaiten tämä onnistuu rakentamalla työyhteisössä yhdessä sujuvan aivotyön käytännöt.

Sujuvaa aivotyötä -tutkimushankkeen loppuseminaari 12.12. klo 13

Tule kuulemaan kognitiivisen ergonomian uusimpia tutkimustuloksia. Seminaarissa käsitellään hyvän kognitiivisen ergonomian yhteyttä työn tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuus on täynnä.

Työterveyshuollon moniammatillinen koulutus: Aivotyön kuormituksen hallinta kognitiivisella ergonomialla

Koulutus alkaa 9.3.2020. Ilmoittautuminen ja lisätiedot koulutuskalenterissa.
Ensimmäinen jakso: 9.3.2020 klo 9.00–12.00
Toinen
jakso 8.6.2020 klo 13.00–16.00