Aivotyön tilannekuvasta käytännön ratkaisuihin

Työterveyslaitos tarjoaa tutkimukseen perustuvia palveluita organisaatioiden aivotyön kehittämiseen. Aivotyön avaimet -kokonaisuuden tavoitteena on tuottaa kattava kuva aivotyön tilasta sekä yhdessä luoda ja ottaa käyttöön toimintatapoja työn sujuvoittamiseksi ja aivokuorman hallitsemiseksi. Toteutamme aivotyöpalveluita eri laajuisina. Aivotyön avaimet -kokonaisuutta sovelletaan organisaation tarpeen mukaan.

Mitä muutosta on tapahtunut aivotyövalmennuksen jälkeen?

Olemme kehittäneet aivotyötä monessa eri organisaatioissa, useilla eri toimialoilla. Aivotyöpajassa sovitut toimenpiteet esimerkiksi häiriöiden vähentämiseksi, keskeytysten kuriin saamiseksi ja tietotulvan hallitsemiseksi näkyvät työn arjessa työrauhana, keskeytyksettömänä työntekona, hälyn ja melun vähenemisenä, ajan säästönä kun työ ei häiriydy tai keskeydy jatkuvasti, oman työn parempana hallintana, informaation kulun parantumisena ja laadukkaampana työn jälkenä. Työntekijöiden jaksaminen ja tuottavuus paranee ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Tulevat tilaisuudet

Onko työssäsi häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa tai epäselvyyksiä? Pitääkö sinun kehittää jatkuvasti osaamistasi, tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia tai ideoida uutta? Tiedonkäsittelykykymme asettavat aivotyölle rajoitteita samalla tavalla kuin fyysiset ominaisuudet rajoittavat lihastyötä. Jotta aivotyöstä saadaan sujuvaa ja turhaa kuormittumista voidaan vähentää, pitää työtä muotoilla ihmisen tiedonkäsittelykykyihin ja rajoituksiin sopivaksi. Parhaiten tämä onnistuu rakentamalla työyhteisössä yhdessä sujuvan aivotyön käytännöt.

Tilaa itsellesi Aivotyö sujuvaksi -webinaaritallenne (12.3.2020, kesto 45 min)

Ajantasainen lista ilmoittautumislinkkeineen tulevista koulutuksista löytyy koulutuskalenterista

Työterveyshuollon moniammatillinen koulutus: Aivotyön kuormituksen hallinta kognitiivisella ergonomialla

Koulutus alkaa 25.8.2020.

Ensimmäinen jakso: 25.8.2020 klo 13.00–15.30
Toinen jakso 28.10.2020 klo 13.00–15.30

Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Aivotyö toimivaksi – Työn kognitiivisen kuormittavuuden arvointimenetelmä psykologeille

Työn kognitiivisen kuormittavuuden arvointimenetelmä -verkkokoulutus psykologeille suoritetaan kokonaan verkkovälitteisesti ja koostuu neljästä moduulista
Koulutus alkaa 25.8.2020. Viimeinen moduuli 26.11.2020

Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Aivotyöagenttien valmennus

Syksyn Aivotyöagenttien valmennus alkaa elokuussa 31.8.202o.
Valmennuksen päätöswebinaari pidetään 15.10.2020.