Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä noussut – rekisteritiedot 10 vuodelta nyt Työelämätiedossa

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuneiden työntekijöiden määrä oli 20 500 vuonna 2019. Määrä on kasvanut noin 3 000 työntekijällä kymmenen vuoden aikana. Nousua selittää Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntyminen. Yleisimmät syöpävaaralliset altisteet ovat kromi- ja nikkeliyhdisteet, joille altistutaan pääasiassa hitsaustyössä. Asbestille altistuneiden määrä on kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut. Tiedot käyvät ilmi Työelämätieto-palvelussa julkaistusta aineistosta.
-
Sanni Uuksulainen
Sanni Uuksulainen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen ylläpitämässä lakisääteisessä ASA-rekisterissä on tietoja syöpäsairaudelle altistavista aineista ja työmenetelmistä sekä työssään altistuvista työntekijöistä. Rekisterin tiedot vuosilta 2010–2019 on siirretty nyt avoimeksi dataksi ja visualisoitu helppokäyttöisiksi kokonaisuuksiksi Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palveluun. Altistuneiden määrää voi tarkastella alueen, toimialan, ammatin tai altisteen mukaan.

Altistuneita lähes 50 000 ja eniten teollisuudessa

Syöpävaarallisille aineille on työssään altistunut kymmenen vuoden aikana 48 500 eri henkilöä. Miesten osuus altistuneista on 82 ja naisten 18 prosenttia. Tuorein rekisteritieto on vuodelta 2019 ja tuolloin altistuneita työntekijöitä ilmoitettiin 20 500.

Altistuneiden määrä on pysynyt alueittain tarkasteltuna tasaisena lukuun ottamatta Pohjois-Suomea, jossa luku on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Syynä nousuun on kaivosteollisuuden kasvu.

Altistumisten kokonaismäärä vuonna 2019 oli suurin teollisuudessa: 9 255. Altistuneita teollisuudessa oli kuitenkin vain tuosta puolet, sillä teollisuudessa työntekijät altistuvat usein monelle eri aineelle. Kun altistuneiden määrä suhteutetaan toimialan työntekijöiden määrään, eniten altistuneita on kaivos- ja louhosteollisuudessa: 1 602 työntekijää.

Asbestille altistuvien määrä kasvussa

Kymmenen vuoden ajan yleisimmät altisteet ovat olleet kromi(VI)- ja nikkeliyhdisteet. Vuonna 2019 nikkeliyhdisteille ilmoitettiin altistuneiksi 8 256 työntekijää ja kromi(VI)-yhdisteille 7 240 työntekijää. Suurimmat kromi- ja nikkeliyhdisteille altistuvat ammattiryhmät olivat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat sekä paksulevysepät.

Asbestille altistuneiden määrä on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2019, jolloin altistuneeksi ilmoitettiin 4 003 työntekijää. Eniten altistuneita on ollut kaivos- ja louhostyön ammateissa, joissa työntekijöiden lisääntymisen ohella tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta on lisännyt ilmoitusmääriä. Seuraavaksi eniten asbestille altistuneiksi ilmoitettuja oli rakennustyössä sekä pelastustoimessa.

Tutustu aineistoihin

Työelämätieto-palvelusta löytyy ASA-rekisteriin pohjautuva aineisto sekä aineiston pohjalta tehty analyysisivu, joka nostaa esille aineiston pääkohtia.

Mikä on ASA-rekisteri?

  • ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisterissä on tietoa altistavista aineista ja työmenetelmistä sekä altistuvista työntekijöistä.
  • Tieto ASA-rekisteriin tulee työnantajilta, jotka tekevät altistumisen arvioinnin ja ilmoittavat altistuneet takautuvasti vuosittain rekisteriin. Työnantajien on pidettävä omaa luetteloa altistuvista työntekijöitä sekä työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista.
  • Rekisteri perustuu lakiin (452/2020) ja Työterveyslaitos on ylläpitänyt sitä vuodesta 1979.
  • Lisätietoa ASA-rekisteristä: www.ttl.fi/asa-rekisteri

Jaa sisältö somessa!