Etäluettavan kaasuhälyttimen paikannusominaisuus jakoi työntekijöiden mielipiteet

Kaasuvaarallisilla teollisuuden työpaikoilla mitataan työntekijän altistumista etäluettavilla mittareilla. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa enemmistö työntekijöistä koki, että mittaaminen lisää tietoisuutta altisteista. Mittareiden paikannusominaisuus herätti kuitenkin myös kielteisiä kokemuksia. Työpaikkoja varten julkaistu malliratkaisu auttaa ratkaisemaan uusien laitteiden käyttöön liittyvät haasteet.
-
Henkilökuva Mika Jumpponen
Mika Jumpponen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen uutinen 18.4.2024

Työterveyslaitoksen hankkeessa selvitettiin uuden teknologian toimivuutta työntekijöiden kaasu- ja liuotinainealtistumisen arvioimiseen ja tapaturmien havaitsemiseen. Etäluettavat mittarit ovat matkapuhelimen kokoisia laitteita, jotka kiinnitetään työntekijän hengitysvyöhykkeelle, vaikkapa rintataskuun.

Noin 75 prosenttia työntekijöistä koki, että etäluettava mittari lisäsi tietoisuutta työympäristön altisteista. Noin puolet työntekijöistä koki mittarin vahvistavan turvallisuuden tunnetta työssä. 

Etäluettavan mittarin käytön ansiosta löydettiin lisäksi uusia työkohteita ja työntekijäryhmiä, joiden altistumiseen olisi hyvä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. 

Paikantamiseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä

Noin kolmannes työntekijöistä koki mittarin paikannusominaisuuden parantavan turvallisuutta. Toisaalta noin neljännes koki, että paikannusominaisuus ei paranna turvallisuutta. 

– Oli hieman yllättävää, miten paljon etäluettavassa mittarissa oleva paikannusominaisuus jakoi työntekijöiden mielipiteet puolesta ja vastaan. Uusi laite voikin jäädä käyttämättä, jos se annetaan työntekijälle ilman tietoja ja perusteluja paikannuksen ominaisuuksista. Tämän takia työpaikoilla tulisi olla selkeät menettelytavat uusien etäluettavien laitteiden käyttöönottoon ja käyttöön, sanoo vanhempi asiantuntija Mika Jumpponen Työterveyslaitoksesta. 

Työterveyslaitos julkaisi malliratkaisun avuksi työpaikoille, jossa ollaan hankkimassa uuden teknologian kaasuhälyttimiä tai ovat jo käytössä.

Malliratkaisussa suositellaan esimerkiksi avointa tiedotusta työnantajalta työntekijöiltä siitä, että mitä tietoja laitteilla kerätään ja tallennetaan ja minkä vuoksi. 

– Uudet laitteet keräävät ja tallentavat tietoja pilvipalveluihin, jolloin on otettava huomioon myös pilvipalveluiden turvallisuuteen liittyviä asioita. Olennaisia ovat muun muassa työntekijöiden yksityisyydensuojakysymykset, tiedonkeruun ja käytön luottamuksellisuuteen liittyvät seikat sekä turvallinen tiedon siirto ja tallennus, Jumpponen kertoo.

Tietämys vahvistui altistumisen vaaranpaikoista

Tutkimuksen seurannan aikana työpaikoilla ei esiintynyt  lyhytaikaisten kaasualtistumisten toistuvuuden perusteella sellaisia altistumisjaksoja, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä. Suurimmat liuotinainepitoisuudet olivat vuototilanteen korjauksen aikana, rasvan poistamiseen käytettävän kemikaalin käytön aikana ja maalareiden hengitysvyöhykkeillä. 

Kahden viikon etäseurannalla altistumistilanteista saatiin tarkkaa tietoa, mikä vahvisti tietämystä jo aikaisemmin havaituista vaaranpaikoista.

– Suurilta kaasupitoisuuksilta tulee osata suojautua ja kaasuvaaralliset paikat työalueilta on hyvä tuntea, jotta tarpeetonta altistumista voidaan välttää, sanoo Mika Jumpponen. 

– Jos etäluettavia mittareita on tarkoitus käyttää ensiavun tarpeen havaitsemisessa, tulee olla selvät menettelytavat, miten ja missä tilanteissa etäluettavan mittarin hälytyksiin reagoidaan, hän jatkaa.

Lataa malliratkaisu

Tutkimus: Etäluettavat tekniikat työntekijöiden altistumisen arvioinnissa ja turvallisuuden varmistamisessa 

  • Työterveyslaitos toteutti tutkimuksen yhteistyössä Työsuojelurahaston, Neste Oyj Porvoon jalostamon ja SSAB Europe Oy Raahen terästehtaan kanssa. 
  • Lue lisää hankkeesta.

Lisätiedot

  • Mika Jumpponen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, Mika.Jumpponen [at] ttl.fi, +35844 720 1768
     

Jaa sisältö somessa!