Tutkimus: Useat peräkkäiset päivystysvuorot lisäävät lääkäreiden työtapaturmariskiä

Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selviää, että peräkkäiset ja pitkät työ- tai päivystysvuorot lisäävät työtapaturmariskiä lääkäreillä. Pitkien päivystysryppäiden vaikutuksia työtapaturmariskiin selvitettiin ensi kertaa todellisia rekisteritietoja hyödyntäen. Tyypillisimmin tapaturmat olivat neulanpistoja tai viiltotapaturmia.
-
Kuvassa hymyilevä nainen
Kati Karhula
erikoistutkija
Henkilökuva Mikko Härmä
Mikko Härmä
tutkimusprofessori

Jo aiemmassa tutkimuksessa selvisi, että pitkät, yli 12 tunnin työvuorot ja useat peräkkäiset päivystysvuorot lisäsivät lääkäreiden lyhyitä sairauspoissaoloja. Uusi tutkimus osoittaa vastaavanlaisen yhteyden työtapaturmien ja pitkien päivystysryppäiden välillä. 

– Työtapaturmiin liittyvät työaikojen piirteet ovat pitkälti samoja kuin aiemmassa tutkimuksessa havaitut yhteydet lääkäreiden lyhyisiin sairauspoissaoloihin, kertoo erikoistutkija Kati Karhula Työterveyslaitoksesta.

Yksittäiset pitkät työvuorot eivät vielä lisänneet työtapaturmariskiä, mutta 3–4 pitkää, yli 12 tunnin työvuoroa edeltävinä seitsemänä päivänä liittyi suurempaan työtapaturman riskiin. Seitsemän päivän yhtäjaksoisiin työvuorojaksoihin liittyi yli nelinkertainen työtapaturmien riski. 

Alle 12 tunnin työvuorot olivat yhteydessä matalaan työtapaturmariskiin.

Riskit samansuuntaisia kuin muilla aloilla

Työaikojen yhteyttä lääkäreiden työtapaturmiin tutkittiin ensimmäistä kertaa Suomessa todellisia työaika- ja tapaturmarekisteritietoja hyödyntäen. 

 Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat tuloksia, joita muilla aloilla on havaittu pitkien ja peräkkäisten vuorojen vaikutuksesta tapaturmariskeihin, Karhula toteaa.

Tutkimuksessa oli mukana 14 704 lääkäriä 12 sairaanhoitopiiristä. Heistä 556:lla oli tarkasteluajankohtana työtapaturma, joita verrattiin tapaturmaa edeltäviin työaikatietoihin.

Selvä enemmistö (69 %) työtapaturmista oli erilaisia neulanpisto- tai viiltotapaturmia. Muut tapaturmat liittyivät esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön ylikuormitukseen kuten liukastumisiin ja kaatumisiin. Tutkimuksessa oli mukana myös työmatkalla tapahtuneet tapaturmat.

Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat -hanke

  • Tutkimus on julkaistu Journal Of Occupational Health -lehdessä, ja se liittyy Työterveyslaitoksen hankkeeseen, jota rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeessa oli mukana 12 sairaanhoitopiiriä. 
  • Linkki tutkimukseen (englanninkielinen): Ropponen, A., Koskinen, A., Puttonen, S., Ervasti, J., Kivimäki, M., Oksanen, T., Härmä, M., Karhula, K. (2022). Working hours, on-call shifts, and risk of occupational injuries among hospital physicians: A case-crossover study. J Occup Health, 64(1), e12322. doi:10.1002/1348-9585.12322
  • Päivystystyöajan tiedot keräsi CGI Suomi Oy Titania Lääkäripäivystykset -ohjelmasta. Säännöllisen työajan tiedot toimitettiin sairaanhoitopiireistä. Tapaturmatiedot saatiin tutkimukseen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö, erikoistutkija Kati Karhula, Työterveyslaitos, p. 043 824 2267, kati.karhula [at] ttl.fi (kati[dot]karhula[at]ttl[dot]fi)
  • Tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos, p. 030 474 2729, mikko.harma [at] ttl.fi (mikko[dot]harma[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!