Lääkäreiden työajoilla on yhteys lyhyisiin sairauspoissaoloihin

Työterveyslaitos tutki sairaalalääkäreiden toteutuneen työajan ja päivystystyön yhteyttä lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Riski lyhyisiin sairauspoissaoloihin kasvoi, kun lääkäri päivysti usein tai lyhyitä vuorovälejä oli useita. Sairaalalääkäreiden kokonais- ja viikkotyöajat olivat varsin korkeita. Tutkimuksen yhteydessä julkaistiin myös suositukset, joilla voidaan lisätä lääkärien päivystysjärjestelyjen terveysturvallisuutta.
kuvituskuva: terveydenhoitoalan henkilökunta keskustelee

Työterveyslaitoksen mediatiedote 5.11.2021

Sairaalalääkäreiden toteutuneet kokonais- ja viikkotyöajat olivat varsin korkeita, kertoo Työterveyslaitoksen tuore tutkimus. Kokoaikaisilla lääkäreillä työviikkojen keskipituus oli 43 tuntia ja useampi kuin joka neljäs lääkäri teki vuodessa yli 2000 tuntia töitä, vaikka sivutoimia ei huomioitu. Työpaikkapäivystyksen osuus kokonaistyöajasta oli kokoaikaisilla lääkäreillä noin 420 tuntia vuodessa.

– Lääkäreiden toteutuneita työaikoja kerättiin rekisteritietona nyt ensimmäistä kertaa. Osin samansuuntaisia tietoja on saatu aiemmissa kyselytutkimuksissa. Päivystykset myös keskittyvät tietyille erikoisaloille, sanoo erikoistutkija Kati Karhula Työterveyslaitoksesta.

Selkein työaikaan liittyvä trendi oli päivystysvuorojen lyhentyminen: alle 13 tunnin päivystysvuorojen osuus kaikista päivystyksistä kasvoi. Tämä koski erityisesti alle 35-vuotiaita lääkäreitä. Samalla päivystysvuorojen lukumäärä kasvoi noin neljällä vuorolla joka vuosi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden toteutuneita työtunteja ja työaikatrendejä vuosina 2014–2018, ja selvitettiin työajan ja päivystystyön yhteyttä lyhyisiin (1–3 päivän) sairauspoissaoloihin. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lyhyet vuorovälit lisäävät riskiä sairauspoissaoloihin

Lyhyiden sairauspoissaolojen riski kasvoi, kun sairaalalääkäri päivysti usein tai lyhyitä vuorovälejä oli useita.

– Käytännössä lyhyiden sairauspoissaolojen riski oli sitä suurempi, mitä useampi lyhyt vuoroväli lääkärillä oli, sanoo erikoistutkija Kati Karhula.

Lääkärin sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut tuloksiin.

Suosituksia lääkäreiden päivystystyöaikojen suunnitteluun

Työterveyslaitoksen loppuraportissa on useita suosituksia lääkärien päivystysjärjestelyjen terveysturvallisuuden parantamiseksi. Suosituksilla tavoitellaan työhyvinvoinnin lisäämistä sekä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämistä. Vuoden 2020 alusta voimaan astunut uusi työaikalaki on asettamassa uusia rajoituksia erityisesti pitkille lääkäripäivystyksille.

– Valitettavasti ei ole löydettävissä helppoa ja nopeaa ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää päivystysjärjestelyihin liittyviä terveysriskejä, sanoo tutkimusprofessori Mikko Härmä.

– Vaikka pitkien päivystysrupeamien rajoittaminen on selvästi perusteltua, yksittäisten päivystysten lyhentäminen voi lisätä niiden määrää ja työsidonnaisuutta, ellei päivystykseen osallistuvien lääkärien määrää saada vastaavasti lisättyä, Härmä jatkaa.

Hankkeen suositukset on julkaistu osoitteessa Suosituksia työvuorojen suunnitteluun - Työterveyslaitos (ttl.fi).

  1. Vältetään hyvin pitkiä eli yli 48 tunnin työviikkoja.
  2. Minimoidaan pitkien päivystysvuorojen määrä.
  3. Tavoitellaan kohtuullista yötyön määrää.
  4. Ei tehdä toistuvasti lyhyitä eli alle 11 tunnin vuorovälejä.
  5. Mahdollistetaan kolmen tunnin yhtäjaksoinen lepojakso pitkissä päivystysvuoroissa.
  6. Parannetaan lääkäreiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin päivystystyöaikoihin.

Lisätiedot

  • Erikoistutkija Kati Karhula, kati.karhula [at] ttl.fi (kati[dot]karhula[at]ttl[dot]fi), puh. 043 824 2267
  • Tutkimusprofessori Mikko Härmä, mikko.harma [at] ttl.fi (mikko[dot]harma[at]ttl[dot]fi), puh 040 544 2750

Tutustu

Jaa sisältö somessa!