Työelämäfoorumi tuo ajankohtaisen työelämäkeskustelun kaikkien ulottuville

Uusi valtakunnallinen työelämätapahtuma tarjoaa alustan suomalaisen työelämän pitkäjänteiselle kehittämistyölle.
Hymyileviä ihmisiä työskentelemässä yhdessä toimistossa

STM, TEM ja Työterveyslaitos tiedottavat 17.3.2022

Työelämä on viimeisten vuosien aikana muuttunut nopeasti. Työpaikkojen toimintatapoja, johtamista ja luottamusta on jouduttu arvioimaan uudelleen kaikilla työpaikoilla.

Muutoksen keskellä Suomi tarvitsee yhteistä ymmärrystä työelämän tilannekuvasta ja yhdessä tuotettua näkemystä poluista tulevaisuuteen. Hyvät työnteon edellytykset tulee täyttyä kaikissa tehtävissä ja työikäisten pysyä työkykyisinä koko työuransa ajan.

Myös johtamisen tulee vastata yhteiskunnan muutokseen ja vauhdittaa osaamistarpeiden ennakointia ja kehittämistä. Tulevaisuuden kannalta on keskeistä varmistaa myös työelämän kyky uudistua ja toimia muutostilanteissa. Työelämän murroksessa työpaikoille ja palvelujärjestelmään syntyy uusia malleja, jotka lisäävät hyvinvointia, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuma järjestetään elokuussa

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuma tuo ajankohtaisen työelämäkeskustelun kaikkien ulottuville. Tulevaisuuden työn ratkaisuihin tarvitaan laaja-alaista ja yhteistä keskustelua.

Ajankohtaisten aiheiden, kuten kriisien ja resilienssin lisäksi keskusteluun nousevat jatkuvan oppimisen merkitys työelämälle, työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen vahvistaminen, digitaalisuuden nopean edistymisen hyödyt ja haitat sekä luottamuksen tärkeys ja johtamisen haasteet muutoksessa. Kansainvälisyyttä unohtamatta.

– Työelämäfoorumi on työelämän keskustelutapahtuma, jossa pääsemme yhdessä tekemään pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistyötä jolla pystymme tarkentamaan työelämän tilannekuvaa ja rakentamaan parempaa työelämää kaikille, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Myös teknologian kehittyminen ja digitalisaatio ovat avanneet uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia.

– Tulevaisuudessa voittajina selviytyvät ne työpaikat, jotka osaavat teknologisten innovaatioiden ohella panostaa uudelleen ydintoimintaan, töiden organisointiin ja johtamistapoihin. Digivihreän siirtymän keskellä työntekijöiden osaamisen päivittäminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ovat tuottavuuden kannalta keskeistä, toteaa työministeri Tuula Haatainen.

Kaikille muutos ei ole ollut helppo. Yhteistyö ja luottamuksen henki työpaikalla tukee jaksamista myös muutostilanteissa.  Hyvät työolosuhteet vaikuttavat myönteisesti niin psyykkiseen kuin fyysiseen työkykyyn ja tuottavuuteen. Suomalainen työelämä tarvitsee yhteistä ymmärrystä myös mielenterveydestä menestystekijänä. Mielenterveys on investointi, jota on välttämätöntä vahvistaa työtä kehittämällä ja ongelmia ehkäisemällä työyhteisötasolla. Tämä auttaa myös vähentämään mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Työpaikat tarvitsevat työkykyistä ja osaavaa työvoimaa.

Paras työelämä tehdään yhdessä. Työelämäfoorumi 2022 kutsuu elokuussa kaikki suomalaiset työ-paikat ja työelämätoimijat yhteisen kehittämisen ääreen. Työpaikkojen lisäksi tähän työhön tarvitaan kaikkia. Menestyvät, hyvinvoivat työpaikat kasvavat, työllistävät ja luovat ympärilleen lisää hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työelämäfoorumi Suomi 2022 järjestetään Pikku-Finlandiassa Helsingissä 31.8.2022 ja sen järjestää hallituksen TYÖ2030-ohjelma laajan kumppaniverkoston kanssa.

Lisätiedot

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, STM, etunimi.sukunimi [at] gov.fi
johtaja Liisa Hakala, STM, etunimi.sukunimi [at] gov.fi 
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, TEM, etunimi.sukunimi [at] gov.fi
ohjelmajohtaja, Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelma, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi

Mikä TYÖ2030-ohjelma?

TYÖ2030-ohjelma on hallituksen kehittämisohjelma, joka uudistaa toimintatapoja yhdessä työ-paikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. Toimintatapoja ja malleja kehittämällä vaikutetaan hyvinvointiin, työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäkuvaan maailmalla. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, valtiovarainministeriö, Työterveyslaitos, kaikki työ-markkinakeskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät, SITRA, Työturvallisuuskeskus, Business Finland, Työ-suojelurahasto sekä suuri joukko muita työelämätoimijoita. Ohjelmaa johtaa sosiaali- ja terveys-ministeriö ja ohjelman operatiivisesta toiminnasta vastaa Työterveyslaitos.

Jaa sisältö somessa!