Työelämän tilannekuvia: työhyvinvointi ja osaaminen kytköksissä tuottavuuteen

STM ja TEM julkaisivat Työelämän tilannekuvia -raportin, joka pohjustaa 2030-luvulle ulottuvaa työelämän kehittämisstrategiaa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat olivat mukana kirjoittamassa raporttia ja nostavat tuottavuuteen vaikuttavista ilmiöistä esiin etä- ja hybridityön yleistymisen, työssä oppimisen ja mielenterveyden edistämisen.
-
Sinimaaria Ranki
Sinimaaria Ranki
johtava asiantuntija
Pekka Varje
Pekka Varje
tutkimuspäällikkö

Työterveyslaitoksen uutinen 5.6.2024

Työhyvinvoinnista ja osaamisesta löytyy mahdollisuuksia kasvattaa tuottavuutta työpaikoilla. Tarvitaan strategista johtamista, joka nivoo hyvinvoinnin, osaamisen ja yhteistyön olennaiseksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä. Näin kiteytyy työelämän tilannekuvaan pureutuva raportti, joka toteutettiin osana TYÖ2030-ohjelmaa.  

Raportissa nostetaan esiin, että monella mittarilla arvioiden työikäisen väestön terveys on pitkällä aikavälillä kohentunut. Suomalaiset kokevat työnsä merkitykselliseksi, ja työelämän laatu on parantunut monella mittarilla.  

– Mielenterveys on poikkeus työelämän myönteisestä kehityksestä, ja siihen liittyvien sairauspoissaolojen määrä on kasvanut erittäin nopeasti viime vuosina. Työuupumus tai sen riski koskee jo joka neljättä työssäkäyvää, sanoo tutkimuspäällikkö Pekka Varje Työterveyslaitoksesta.  

Raportin mukaan Suomessa ei ole riittävästi korkean tuottavuuden eturintamassa kulkevia yrityksiä.  

– Etätyön yleistyminen nosti kirkkaasti esiin tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja osaamisen kytkökset. Sillä, miten työyhteisössä osataan toimia fiksummin, voi olla yllättävänkin suuri vaikutus tuottavuuskasvulle, sanoo johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki Työterveyslaitoksesta.  

– Investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen ovat tunnetusti välttämätön edellytys sille, että talouteen syntyy uutta työtä ja ihmisten elintaso kasvaa, hän jatkaa.

Raportissa nostetaan huolenaiheeksi, että osaamisen kehittäminen ei ole työelämässä enää viime vuosina vahvistunut. Eläköitymisen myötä osaamista poistuu työmarkkinoilta. Samalla työelämään siirtyvien nuorten koulutustaso on jäänyt jälkeen ja osaaminen heikentynyt. Kuitenkin inhimillisen pääoman merkitys talouskasvun tärkeimpänä lähteenä on kiistaton.

– Opiskelujen lisäksi inhimillinen pääoma karttuu myös työelämässä yhdessä oppimalla ja toisilta oppien. Ajankohtainen kysymys on, miten etä- ja hybridityössä tuetaan vuorovaikutusta, joka mahdollistaa yhteisen oppimisen, Sinimaaria Ranki sanoo.

Raportti toimii pohjana, kun työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) alkavat laatia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa 2030-luvulle ulottuvaa työelämän kehittämisstrategiaa, joka käynnistetään 20. marraskuuta Työelämäfoorumissa.  

Tutustu  

Lisätiedot

  • Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, sinimaaria.ranki [at] ttl.fi, 040 520 4553
  • Pekka Varje, tutkimuspäällikkö, Pekka.Varje [at] ttl.fi, 050 576 8236 

Jaa sisältö somessa!