Vuoden työelämäartikkeli 2023 -tunnustus Tuomo Alasoinille

Työpoliittisen aikakauskirjan toimitusneuvosto on antanut tunnustuksen Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoinille. Hänen artikkelinsa käsitteli generatiivista tekoälyä ja työelämän muutosta. Kriteereinä valinnalle ovat artikkelin tutkimuksellinen laatu ja merkitys työpolitiikan kannalta.
henkilökuva: Tuomo Alasoini

Työterveyslaitoksen uutinen 24.5.2024

Mikä sai sinut alun perin tarttumaan aiheeseen?

– Generatiivinen tekoäly on merkittävä potentiaalinen muutosvoima työelämässä. Keskustelu sen vaikutuksista on ollut Suomessa kuitenkin usein yliampuvaa. Koin tarvetta kirjoitukseen, jossa aihetta ei lähestytä mutu-tuntuman tai vain yksittäisten esimerkkien kautta, vaan systemaattisesti tehtyjen kansainvälisten asiantuntijaselvitysten tulosten pohjalta. 

Mitkä olivat artikkelisi keskeiset havainnot?

– Generatiivinen tekoäly vaikuttaa ainakin ensivaiheessa erityisesti asiantuntija-, toimisto- ja asiakaspalvelutyöhön. Varsinkin monissa asiantuntija-ammateissa generatiivinen tekoäly avaa mahdollisuuksia työn laadulliseen kehittymiseen. Vaikutukset kokonaistyöllisyyteen riippuvat paljolti siitä, kuinka sen käytön avulla pystytään synnyttämään uusia innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja lisäämään toimintojen tuottavuutta. Mahdollisista riskeistä tutkittua tietoa ei vielä juuri ole.

Onko aiheesta tullut tai tulossa lisätietoa?

– Generatiivinen tekoäly kehittyy nopeasti, mutta pidän artikkelissani esitettyä kokonaiskuvaa edelleen ajantasaisena. Generatiivisen tekoälyn työelämävaikutukset ovat joka tapauksessa alue, jolla Työterveyslaitoskin kehittää omaa tutkimusosaamistaan.

Tutustu artikkeliin

Lisätiedot

  • Tuomo Alasoini,  tutkimusprofessori, 050 564 6140,  tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo[dot]alasoini[at]ttl[dot]fi).

Jaa sisältö somessa!