TYÖOTE-toimintamalli palkittiin Ruth Säynäjärven tunnustuksella

Suomen Työterveyshoitajaliitto myöntää TYÖOTE-mallille tunnustuksen työterveyshuollon merkittävästä kehittämisestä. Samalla liitto kannustaa kaikkia hyvinvointialueita ja työterveyshuollon palveluntuottajia panostamaan yhteistyössä toimintamallin käyttöönottoon sekä sen laajentamiseen kaikkiin sairausryhmiin. Työterveyslaitoksen mukaan satsaamalla mallin levittämiseen voidaan saada lyhennettyä sairauspoissaoloja ja lisättyä näin tuottavuutta.
kuvituskuva: potilas ja työterveyshoitaja
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö

Suomen Työterveyshoitajaliitto myöntää TYÖOTE-mallille vuoden 2023 Ruth Säynäjärven tunnustuksen työterveyshuollon merkittävästä kehittämisestä. 

Perusteluissa todetaan:

  • TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon.
  • Toimintamallissa työterveyshuollon erikoisosaaminen työkyvyn tuessa saadaan hyödynnettyä ja työntekijän hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessi tehostuu.
  • Kun työterveyshuolto ottaa potilaasta koordinointivastuun ja huolehtii jatkotoimista, voi työntekijä palata oikea-aikaisesti työkykyisenä töihin, jolloin sairauspoissaolon tarve vähenee.
  • Toimintamallin hyödyt ovat konkreettisia julkisen terveydenhuollon, työntekijän ja työnantajan kannalta ja siten merkittäviä yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti ottaen sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Työterveyshuollon toiminnallisesta integraatiosta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Työterveys 2025 – yhteistyöllä terveyttä ja työkykyä.

Työterveyshoitajaliitto on toistuvasti tuonut esiin huolensa siitä, että tämä ei toteudu. Liiton mukaan TYÖOTE-hankkeessa luotu ja levitetty toimintamalli on vastannut tähän tarpeeseen.

Suositus toimintamallin käyttöön ja laajentamiseen

Käytännössä toimintamallin ydinajatuksena on, että julkisesta terveydenhuollosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilaasta tehdään lähete työterveyshuoltoon yksilöllistä työkyvyn arviota sekä työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. Työntekijää voidaan tukea työhön paluussa monin eri tavoin työterveysyhteistyön avulla.

Työterveyshuollossa koordinointivastuussa on usein työterveyshoitaja, jonka osaaminen ja asiantuntijuus työkykyasioissa ja työterveysyhteistyössä sekä tuntemus työpaikasta ja työolosuhteista auttaa työntekijän jatkotoimien järjestelyissä.

Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

Suomen Työterveyshoitajaliitto kannustaa uutisessaan kaikkia hyvinvointialueita ja työterveyshuollon palvelutuottajia panostamaan yhteistyössä toimintamallin käyttöönottoon ja sen laajentamiseen kaikkiin sairausryhmiin.

Tämä edellyttää riittäviä resursseja, joilla toimintamalli saadaan vakiintuneesti ja laaja-alaisesti käyttöön. Työterveyslaitos muistuttaa, että satsaamalla mallin levittämiseen voidaan saada lyhennettyä sairauspoissaoloja ja lisättyä näin tuottavuutta.

Lisätiedot

  • Tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, 030 474 7257, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)
  • Puheenjohtaja Inka Koskiaho, Suomen Työterveyshoitajaliitto, 050 536 8226, inka.koskiaho [at] gmail.com (inka[dot]koskiaho[at]gmail[dot]com)

Tutustu TYÖOTE-malliin ja sen tuloksiin

Ruth Säynäjärven tunnustus

Jaa sisältö somessa!