Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vuonna 2021 – lopulliset tilastot julkaistu Työelämätieto-palvelussa

Suomessa sattui vuonna 2021 yli 91 000 työpaikkatapaturmaa. Eniten työtapaturmia sattui edellisten vuosien tapaan rakennustyöntekijöille. Ajantasaiset ja vertailukelpoiset tiedot ovat nyt saatavilla Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelusta.
-
Tommi Alanko
Tommi Alanko
johtaja
Pekka Varje
Pekka Varje
tutkimuspäällikkö

Vuonna 2021 työpaikkatapaturmia sattui Suomessa 91 159. Määrä on noin 4 500 suurempi kuin edeltävänä vuonna (86 595).

– Työtapaturmien lukumäärät seuraavat talouskehitystä. Vuoden 2021 luvuissa näkyy etenkin teollisuuden, kaupan ja rakentamisen vahva suhdannetilanne. Samaan aikaan työelämä palautui koronarajoituksista, mikä vauhditti työn tekemisen tapojen muutosta, sanoo tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta ja jatkaa:

– Loppuvuonna myös sattui tavallista enemmän liikkumistapaturmia sekä työajalla että kodin ja työpaikan välisillä matkoilla liukkaiden kelien seurauksena.

Työelämätieto kootusti yhdestä paikasta

Työelämätieto-palvelu tarjoaa luotettavaa työelämätietoa avoimesti kaikkien käyttöön. Visualisoitujen aineistojen lisäksi palvelusta löytyy aineistojen pohjalta laadittuja asiantuntija-analyysejä.

Palvelussa on työpaikkatapaturmia kuvaavat kaaviot vuosilta 2014–2021. Kaavioiden taustalla on Tapaturmavakuutuskeskuksen data, joka on vahvistunut vertailukelpoiseksi nyt myös vuoden 2021 osalta. Aineisto on muodostettu vakuutusyhtiön korvaamista, palkansaajille sattuneista tapaturmista työssä ja työajalla. Yhteensä tapauksia on 687 000.

Työelämätieto-palvelussa työtapaturmia voi tarkastella ammateittain ja vahingoittuneen ruumiinosan, vahinkoa edeltävän tapahtuman, vahingon aiheuttajan, vahingoittumistavan ja tapaturmalaajuuden mukaan. Kaaviot ovat vuorovaikutteisia, ja ne kuvaavat myös asioiden tapahtumajärjestystä.

Aineistosta käy ilmi, että vuonna 2021 rakennustyöntekijöiden yläraajavammoja edelsi yleisimmin terävään esineeseen astuminen tai takertuminen. Tapaturman aiheutti käsityökalut ja käsityökäyttöiset konetyökalut ja vahingoittumisen aiheutti yleisimmin leikkaava, karhea tai terävä esine.

Rakennustyöntekijät jälleen työtapaturmatilastojen kärjessä

Vuonna 2021 eniten työpaikkatapatumia oli vuoden 2020 tapaan rakennustyöntekijöillä (10 787), hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöillä (9 367) ja konepaja- ja valimotyöntekijöillä (7 162). Kaikissa näissä ammattiryhmissä tapaturma kohdistui yleisimmin yläraajaan. Alttein toimiala työtapaturmille sen sijaan oli eläinlääkintäpalvelut, jossa sattui keskimäärin yli 100 vahinkoa miljoonaa työtuntia kohden.

– Työn luonne vaikuttaa tapaturmien määrään eri toimialoilla. Esimerkiksi rakennusalaa haastavat pitkät alihankintaketjut ja jatkuvasti muuttuvat työkohteet sekä kokoonpanot. Alasta riippumatta on tärkeää varautua vaaratilanteisiin ja kehittää koko työyhteisön toimintaa, jossa turvallisuudella on oma paikkansa, sanoo Työterveyslaitoksen työturvallisuusyksikön johtaja Tommi Alanko.

Tutustu aineistoon Työelämätieto-palvelussa

Lisätiedot

  • Janne Sysi-Aho, tietokanta-analyytikko, Tapaturmavakuutuskeskus, janne.sysi-aho [at] tvk.fi (janne[dot]sysi-aho[at]tvk[dot]fi),  040 450 4232
  • Tommi Alanko, työturvallisuusyksikön johtaja, Työterveyslaitos, tommi.alanko [at] ttl.fi (tommi[dot]alanko[at]ttl[dot]fi), 040 719 2521
  • Pekka Varje, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelu, pekka.varje [at] ttl.fi (pekka[dot]varje[at]ttl[dot]fi), 050 576 8236

Jaa sisältö somessa!