Työpuntari ryhtyy etsimään ratkaisuja soten vahvistamiseksi

Työterveyslaitoksen yhteiskunnallinen foorumi Työpuntari keskittyy vuonna 2024 sote-työn kysymyksiin. Haastamme jälleen tutkijoita, asiantuntijoita ja päättäjiä vuoropuheluun, tällä kertaa sosiaali- ja terveyspalveluiden teemoista. Työpuntari.fi -sivulla julkaistaan vuoden aikana sote-alaan liittyvää tutkimustietoa, uusia näkökulmia ja sote-ammattilaisten sekä muiden kansalaisten ajatuksia.
Työpuntarin esittelykuva

Sote puhuttaa laajasti suomalaisia. Hyvinvointialueet ovat vuoden ajan olleet järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Sote-uudistuksen sujumisesta alkaa olla käytännön kokemusta ja tutkittua tietoa, joita on tärkeää saattaa näkyville.

Sote koskettaa kaikkia suomalaisia. Työpuntari tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden puntaroida soten sujumista. Vastaaminen on nopeaa ja helppoa, puntaroitavaksi asetetaan yksi olennainen kysymys kerrallaan. 

Yksi keskeinen kysymys on, miten parannetaan sote-alan veto- ja pitovoimaa. Miten eettinen kuormitus saadaan vähenemään? Entä onnistutaanko TYÖOTE-mallin avulla vähentämään sairauspoissaoloja? 

Vuoden mittaan kerätään puntarointituloksia ja soteen liittyviä kehitysehdotuksia tutkijoilta, työelämän kehittäjiltä ja sote-alan työntekijöiltä. Teemavuoden päätteeksi asiantuntijaraati kokoaa Työpuntarin annin pohjalta suosituksia.

Ensimmäinen puntarointi käynnistyy tammikuun loppupuolella, mutta nyt voi jo kertoa kyselyssämme kokemuksiaan ja toiveita siitä, mitä näkökulmia nostamme esiin tulevissa webinaareissa ja julkaisuissa.

Työterveyslaitoksen sote-julkistuksia vuonna 2024

Työterveyslaitos julkaisee vuoden mittaan useita tutkimuksia ja ulostuloja, jotka liittyvät sote-teemaan. Tässä muutamia poimintoja:

  • Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimus ja Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus, tammikuu
  • Kunta10-tutkimuksen sairauspoissaolotilastot, touko-kesäkuu
  • Sote työajat -hankkeessa julkaistaan riskilaskuri, jolla voi arvioida vuorokiertoon liittyvää tapaturmariskiä
  • Johda palautumista kriisissä -opas, touko-kesäkuu
  • Mielenterveyden työkalupakki -hankkeessa julkaistaan sote-alan työkykyjohtamista tukevia työkaluja ja tutkimustietoa

Tutustu Työpuntarin kotipesään

Lue lisää yhteiskunnallisen foorumimme vuoden teemasta Työpuntarin verkkosivulta.

Jaa sisältö somessa!