Työterveyshuollon yhteistyö terveydenhuollon sektoreiden ja työpaikkojen kanssa edistää työkykyä

Työkykyisen työvoiman takaaminen tulevaisuudessa edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon sektorien välillä sekä varhaista työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista kaikilla terveydenhuollon sektoreilla. Myös työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö on avainasemassa työkykyisen ja tuottavan työvoiman turvaamisessa. TYKYTUO-hankkeessa vastattiin tähän tarpeeseen kehittämällä yhteistyön käytäntöjä ja malleja.
Kolme henkilöä neuvotteluhuoneessa.
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – Toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) -hankkeessa tartuttiin työurien pidentämiseen työkykyä tukemalla, mikä on   ajankohtainen yhteiskunnallinen aihe. Keskeisiksi kehityskohteiksi tunnistettiin työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden sekä työpaikkojen välisen yhteistyön kehittäminen ja työterveyden tuominen lähemmäksi muuta terveydenhuoltoa. 

Työkyvyn huomioiminen perusterveydenhuollossa tuotti tulosta

Kahdessa perusterveydenhuollon yksikössä terveydenhuollon ammattilaiset koulutettiin tunnistamaan työkyvyn tuen tarpeessa olevat potilaat. Työkykykoordinaattorit olivat yhteydessä kaikkiin ammattilaisten arvion perusteella työkyvyn tuen tarpeessa oleviin potilaisiin. Työterveyshuollon piirissä olevat ohjattiin omaan työterveyshuoltoon työkyvyn tukitoimien toteuttamiseksi. Ilman työterveyshuoltoa olevat potilaat saivat halutessaan apua terveys- ja kuntoutuspalveluihin ohjautumiseen työkykykoordinaattorilta. Tulokset toiminnasta olivat myönteisiä ja potilaat kokivat työkykynsä kohentuneen työkykykoordinaattoritapaamisilla saadun tuen myötä. 

Työterveysyhteistyötä kannattaa ja tulee kehittää 

Hankkeessa tuotettiin tietoa työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta kyselyin ja haastatteluin sekä kehitettiin työterveysyhteistyötä kymmenen työpaikka-työterveyshuoltoparin kanssa. Kehitystyön tuloksena muun muassa työterveysyhteistyö saatiin vastaamaan paremmin työpaikan tarpeita, roolit ja vastuut selkeytyivät, yhteistyöhön tuli suunnitelmallisuutta ja työkyvyn tuen tiedon hallinta kehittyi. 

Syntyneestä tutkimus- ja kehittämistiedosta koottiin työterveysyhteistyön malli, joka sisältää tietoa työterveysyhteistyöstä, käytännönläheinen opas, työterveysyhteistyön hyvät käytännöt sekä työterveysyhteistyön liikennevalot yhteistyön arvioimiseksi. 

Millaista on työterveyshuolto vuonna 2030? 

Delfoi-menetelmää hyödyntäen muodostettiin kuusi työterveyshuollon tulevaisuuden skenaariota. Skenaariot pohjautuivat työelämän, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden näkemyksiin. 

– Skenaarioiden perusteella vaikuttaa siltä, että työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön terveyspalvelujen tuottamisessa tulevaisuudessakin. Terveydenhuollon eri sektoreiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi tulee kuitenkin tiivistää. Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö on ratkaisevan tärkeää työkyvyttömyyden ehkäisyssä, kommentoi hankkeen vastuullinen johtaja työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Riitta Sauni Tampereen yliopistosta. 

Kaiken tämän taustalla oli TYKYTUO-hanke 

TYKYTUO oli vuosina 2020–2023 toiminut Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Yhteistyöhankkeen toteuttivat Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos ja Pihlajalinna. Tampereen yliopisto vastasi hankkeen koordinoinnista. 

Tutustu 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, p. 043 8241072, hanna.hakulinen [at] ttl.fi

Hankkeen vastuuhenkilö, professori Riitta Sauni, Tampereen yliopisto, p. 050 476 8034, riitta.sauni [at] tuni.fi

Projektipäällikkö Anna Siukola, Tampereen yliopisto, p. 050 318 2474, anna.siukola [at] tuni.fi

Jaa sisältö somessa!