Hanke

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) – Osahanke: Työterveysyhteistyön vaikuttavat toimintamallit ja indikaattorit

TYKYTUO-hankkeen tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon sekä työterveyshuollon ja työpaikan välistä yhteistyötä. Työurien pidentäminen ja tuottavuuden parantaminen edellyttää toimivaa ja vaikuttavaa yhteistyötä niin terveydenhuollon eri toimijoiden kuin työpaikan ja työterveyshuollon välillä.

Aikataulu

1.3.2020–30.9.2022

Tavoitteet

 • Tällä verkkosivulla esitellään Työterveyslaitoksen osahanke, jossa kehitetään työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä.
 • Osahankkeessa tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä sekä rakennetaan työterveysyhteistyön geneerinen malli. Malli pitää sisällään työterveysyhteistyön vaikuttavia toimintamalleja, työkykyjohtamisen mallin työpaikoille ja tiedonhallintamallin työkyvyn tukeen sekä oppaan työterveysyhteistyön kehittämiseen.
 • Lisäksi hankkeessa rakennetaan työterveyshuolloille asiakaslähtöisiä työkaluja työterveysyksikön sisäiseen toimintaan ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää tulevaisuuden työterveyshuoltoa niin, että sen toiminta pohjautuu työpaikkojen tarpeisiin ja tukee niiden tuottavuutta.
 • Hanke on jatkoa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyöllä indikaattorit ja hyvät käytännöt -hankkeelle.

Aineistot ja menetelmät

 • Parannetaan vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä.
 • Tuotetaan tietoa vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta.
 • Rakennetaan työterveysyhteistyön toimintamalli, joka linkittää yhteen työpaikan ja työterveyshuollon prosessit.

Työterveysyhteistyön toimintamalli sisältää: 

 • työkykyjohtamisen mallin työpaikoille
 • asiakaslähtöisiä työkaluja työterveyshuollolle
 • vaikuttavia toimintamalleja työterveysyhteistyöhön
 • Näin kehität työterveysyhteistyötäsi – yhteiskehittämisen oppaan
 • työkyvyn tuen tiedonhallintamallin
 • indikaattorit vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin.

Kysy hankkeesta

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

tutkija
Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen koordinoijana toimii sosiaali- ja terveysministeriö.  Hanke kuuluu toimintalinjaan 3 “Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” ja sen erityistavoitteeseen 7.1 “Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen”. Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Pihlajanlinna ja Työterveyslaitos.

TYKYTUO-hanke Tampereen yliopiston sivuilla>>

Sosiaalinen media

Osallistu keskusteluun esimerkiksi Twitterissä aihetunnisteilla #tthvaikuttavuus ja #tykytuo

Ota Twitterissä seurantaan tili @TTHVaikuttavuus

Lisätietoa hankkeesta