Työterveyslaitoksen Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohjetta on tarkennettu

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat tarkentaneet syksyllä 2022 julkaistua Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohjetta. Tarkennuksissa on otettu huomioon ohjeen käyttäjiltä saatu palaute ja tarkennuksia on tehty muun muassa ohjeen käyttötarkoitukseen, arviointitaulukoihin sekä altisteiden arviointiin.
-

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennusten sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja tekeville asiantuntijoille. Ohjetta voivat hyödyntää myös kiinteistön omistajat ja muut selvityksiä ja arviointeja tilaavat, viranomaiset ja työterveyshuolto. 

Ohjeen käyttötarkoitus

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi on tarpeen esimerkiksi, kun

  • rakennuksessa on tai siellä epäillään olevan rakennuksesta johtuvia ja sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä, joiden koetaan aiheuttavan haittaa tai oireita 
  • halutaan selvittää työntekijöiden altistumiseen ja sisäilmaan liitettyihin kokemuksiin vaikuttavia tekijöitä
  • työterveyslääkäriltä halutaan arvio tilojen terveydellisestä merkityksestä työntekijöille 
  • viranomainen edellyttää terveydellisen merkityksen arvioimista. 

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi eivät korvaa rakennuksen teknisen kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi tehtäviä kuntoarvioita ja -tutkimuksia.

 

Olosuhdearvioinnin voi tehdä myös ilman pisteytystä

Olosuhdearvioinnissa luodaan kokonaiskuva rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Arviointi perustuu sisäilmastoselvityksen tuloksiin tai muuhun ajantasaiseen ja soveltuvaan tutkimustietoon. Olosuhdearvioinnissa arvioidaan:

  1. Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma
  2. Rakennusosien riskitekijät
  3. Ilmastointijärjestelmä 
  4. Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 

Koska olosuhdearvioinnin laadinta on vaativaa ja siinä tarvitaan monipuolista osaamista, on ohjeessa tehty arvioinnin tueksi pisteytysjärjestelmä. Arvioinnin voi tehdä myös ilman pisteytystä, mutta silloinkin arvioinnin tulee perustua ohjeessa esitettyihin vähimmäistutkimuksiin ja niiden tuloksiin.

Palautetta kerätään edelleen

Palautetta ohjeesta voi antaa suoraan kirjoittajille ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Suunnitteilla on myös käyttäjäkysely vuonna 2024.

Tutustu ohjeeseen  (linkit ohjeeseen ovat pysyneet ennallaan)

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi: Ohje työpaikkojen sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja tekeville, Isokääntä, Päivi; Rautiala, Sirpa; Lappalainen Sanna, Työterveyslaitos 2023 (pdf). www.julkari.fi

Lyhyt versio ohjeesta: Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohje (Työterveyslaitoksen sisäilmasivut ttl.fi/sisailma)

Työterveyslaitos on laatinut ohjeen osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Päivi Isokääntä, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 040 720 1913, paivi.isokaanta(at)ttl.fi

Sirpa Rautiala, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1813, sirpa.rautiala(at)ttl.fi

Sanna Lappalainen, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 715 2204, sanna.lappalainen(at)ttl.fi

Jaa sisältö somessa!