Työterveyslaitos on päivittänyt biomonitoroinnin altistumattomien viiterajojaan

Työterveyslaitos on tutkinut työpaikoilla kemikaaleille altistumattomien niin sanottua tausta-altistumista. Mittaustulosten perusteella on johdettu uudet biomonitoroinnin altistumattomien viiterajat. Viiterajan ylitys viittaa ylimääräiseen kemikaalialtistumiseen, joka saattaa johtua työperäisestä altistumisesta. Altistumattomien viiterajat ovat välttämättömiä, jotta työperäistä kemikaalialtistumista voidaan arvioida luotettavasti.
-
Simo Porras
erikoistutkija
Suzane Abenet
Suzana Abenet
tuotepäällikkö
Tiina Santonen
Tiina Santonen
tutkimusprofessori

Päivitetyt viiterajat perustuvat vuosina 2020–2022 toteutettuun biomonitorointitutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin työssään kemikaaleille altistumattoman, tupakoimattoman väestön tausta-altistumisesta.

Työterveyslaitoksen altistumattomien viiteraja on taso, joka alittuu 95 prosentilla työssään altistumattomasta suomalaisesta työikäisestä väestöstä.

– On kuitenkin huomioitava, että myös viisi prosenttia työssään altistumattomasta väestöstä ylittää kyseisen viiterajan. Altistumista voi tapahtua ympäristöperäisesti sekä kuluttajatuotteiden ja harrastustoiminnan kautta, tarkentaa erikoistutkija Simo Porras Työterveyslaitoksesta.

Altistumattomien viiteraja ei kerro mahdollisista terveydellisistä haitoista.

Viiterajoja on pääsääntöisesti laskettu tai pidetty ennallaan

Joidenkin altisteiden kohdalla altistumattomien viiteraja ei ole muuttunut. Muun muassa virtsan koboltin, metanolin, nikkelin ja S-fenyylimerkaptuurihapon (bentseenialtistumisen biomarkkeri) sekä veren tetrakloorieteenin ja tolueenin viiterajat ovat säilyneet ennallaan. Uudet altistumattomien viiterajat ovat pääsääntöisesti matalampia kuin vastaavat vanhat viiterajat, mikä kertoo ympäristöperäisen tausta-altistumisen vähentymisestä.

Viiterajapäivityksen ohessa Työterveyslaitos siirtyy ilmoittamaan biomonitoroinnin mittaustulokset grammayksiköinä (esimerkiksi µg/l). Joidenkin analyysien kohdalla siirtymä on toteutettu jo aikaisemmin.

Uudet viiterajat ovat käytössä 17.4.2023 alkaen. Tutustu altistumattomien viiterajoihin: Näytteenotto-ohjeet | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätiedot

  • erikoistutkija Simo Porras, Työterveyslaitos, 043 8241070, simo.porras [at] ttl.fi (simo[dot]porras[at]ttl[dot]fi)
  • tuotepäällikkö Suzana Abenet, Työterveyslaitos, 050 5987705, suzana.abenet [at] ttl.fi (suzana[dot]abenet[at]ttl[dot]fi)
  • tutkimusprofessori Tiina Santonen, Työterveyslaitos, 040 5390343, tiina.santonen [at] ttl.fi (tiina[dot]santonen[at]ttl[dot]fi)

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!