Uusi ohjeistus kokoonpanoteollisuuteen akrylaattiallergioiden torjumiseksi

Kokoonpanoteollisuuden työssä käytetään akrylaattiyhdisteitä sisältäviä liimoja ja lukitteita, joiden roiskeet iholla ja huurut hengitettynä voivat aiheuttaa työntekijöille allergista kosketusihottumaa ja harvoin myös astmaa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ohjeistavat kokoonpanoteollisuuden ammattilaisia ja työnantajia työtapoihin, joiden avulla alalla voi työskennellä turvallisesti.
Asennusliimaa pursotetaan metallikappaleeseen.

Työterveyslaitoksen uutinen 1.12.2022  

Kokoonpanoteollisuudessa käytetään anaerobisia liimoja ja lukitteita sekä pikaliimoja, jotka voivat aiheuttaa akrylaattiallergiaa. Allergian oireet voivat jopa estää alalla toimimisen, joten allergian kehittyminen on tärkeää torjua. Kokoonpanotyössä esimerkiksi koneen tai ajoneuvon osia liitetään toisiinsa mekaanisesti tai kemiallisilla liitoksilla eli liimaamalla ja tiivistämällä. 

Asiantuntijat korostavat huolellisen ja siistin työskentelyn, pintojen puhtaana pidon, hyvän yleisilmanvaihdon sekä työntekijöiden perehdytyksen merkitystä.    

Suojaus ja ilmanvaihto kuntoon  

Anaerobisten liimojen metakrylaattiyhdisteet ja pikaliimojen syanoakrylaattiyhdisteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja iholla ja hengitysteissä sekä johtaa ammattitaudin kehittymiseen. Oireet voivat olla niin vaikeita, että työtä ei voi enää jatkaa. 

Kokoonpanoliimat ovat haitallisia terveydelle vain kovettumattomassa muodossa eli silloin, kun ne ovat nestemäisiä tai tahmeita. Loppuun asti kovettunut liima ei ole haitallinen. 

– Etukäteen ei voida tietää, kenelle tulee oireita, joten kaikkien työntekijöiden on syytä käyttää kokoonpanoliimoja turvallisesti: iho pitää suojata ja liimahuurujen pääsyä hengitysteihin pitää välttää, kertoo vanhempi asiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitoksesta. 

Anaerobisten liimojen käyttöturvallisuustiedotteista ei aina ole hyötyä, sillä tiedotteissa ei välttämättä mainita ihoa herkistäviä metakrylaattiyhdisteitä, vaikka ne sisältäisivät niitä. 

– Turvallisista työtavoista on huolehdittava käyttöturvallisuustiedotteiden puutteista huolimatta, Suuronen toteaa. 

Työnantajan toimilla suuri merkitys 

Asiantuntijat muistuttavat, että työnantajan toimilla on suuri merkitys akrylaattiallergian ehkäisyssä. 

– Työntekijöiden perehdytyksessä tulee kertoa asennusliimojen aiheuttamista iho- ja hengitystieriskeistä sekä turvallisista työtavoista ja suojautumisesta. Uudella työntekijällä voi olla muita suurempi herkistymisriski, koska työtavat eivät ole vielä vakiintuneet, Suuronen sanoo.   

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus tehdä riskinarviointi, jossa pohditaan myös kemikaalien aiheuttamien riskien merkittävyys. Säännöllisessä anaerobisten liimojen käytössä on yleensä kohtalaiseksi luokiteltava ihoherkistymisen riski, joten torjuntatoimia tarvitaan. 

Työnantajan tulee pohtia altistumista vähentäviä toimenpiteitä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Näitä voivat olla esimerkiksi sopivien suojainten hankkiminen, jos haittoja ei muulla tavoin voida välttää. 

Tiedot ja toimintatavat ajan tasalle  

Keskeiset toimintatavat ja erilaisten suojaimien käyttö on kuvattu Työterveyslaitoksen julkaisemassa uudessa ohjeistuksessa sekä työpaikkojen käyttöön suunnatuissa huoneentaulussa ja malliratkaisussa.  

Koska altistumista voi tapahtua huomaamatta, kokoonpanoteollisuuden liimoja käsitteleviä työntekijöitä kehotetaan tarkkailemaan omaa vointiaan. Lääkärin tutkimuksiin tulee hakeutua, jos huomaa pitkittynyttä ihottumaa, nuhaa tai astmaoireita.  

Tutustu ohjeisiin 

Teemasivulla on kattavasti tietoa akrylaattiallergian aiheuttajista, torjunnasta ja hoitoon hakeutumisesta: www.ttl.fi/akrylaattiallergia 

Sivustolta löydät esimerkiksi seuraavat sisällöt perehdyttämisen ja työskentelyn tueksi:

 

Tutkimushanke: Akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengitystiesairauksien ehkäisy kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa:

  • Tutkimushankkeessa selvitettiin vuosien 2019–2022 aikana työntekijöiden altistumista kauneudenhoito- ja kokoonpanotyössä esiintyville akrylaattiyhdisteille. 

Lisätiedot 

  • Katri Suuronen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, +35840 555 3510, katri.suuronen [at] ttl.fi (katri[dot]suuronen[at]ttl[dot]fi) 

Jaa sisältö somessa!